từ thiện

Lọc bài viết theo:

Video: Nghị định mới siết chặt việc từ thiện của cá nhân thế nào? 29/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 64/2008 với những quy định chặt chẽ hơn về hoạt động từ thiện của cá nhân.

Bão về miền Trung: Nhìn lại quy định về kêu gọi từ thiện 28/10/2021

Sau những lùm xùm về hoạt động từ thiện của nghệ sỹ Việt trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 93 thay thế cho Nghị định 64/2008 với những quy định chặt chẽ hơn về hoạt động từ thiện của cá nhân.

Cá nhân phải mở tài khoản riêng để kêu gọi từ thiện  28/10/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27/10/2021.