Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH 2018 Hợp nhất Luật Giám định tư pháp

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giám định tư pháp
Số hiệu: 44/VBHN-VPQH Ngày ký xác thực: 10/12/2018
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Văn phòng Quốc hội
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực