v

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 554/TB-VKSTC

Thông báo 554/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:554/TB-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành:31/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

_______

Số: 554/TB-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

___________

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (kinh phí không tự chủ) theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kinh phí thuê nhà ở công vụ năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VP; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS)
Ph.15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


 
Nguyễn Văn Hà

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

______

Số: 111/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020

___________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2020 cho các đơn vị dự toán trong Ngành; Quyết định số 51/QĐ-VKSTC ngày 26/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020.

Căn cứ Công văn số 7397/BTC-HCSN ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (kinh phí không tự chủ) từ Trường Đại học kiểm sát Hà Nội về Văn phòng VKSND tối cao (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Văn phòng VKSND tối cao thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đơn vị sử dụng ngân sách; Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách); Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- Lưu VP; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS).

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


 
Nguyễn Duy Giảng

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
                                          ______

 

 

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Loại 070-085

STT

Nội dung

Mã ĐVSDNS

Mã KBGD

KP không thường xuyên

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

1

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

1003151

0022

1.000

 

2

Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội

1003046

0011

 

1.000

 

 

Ghi chú:

- Giảm KP đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của Trường Đại học Kiểm sát HN (1.000 triệu đồng).

- Tăng KP đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của Văn phòng VKSND tối cao (1.000 triệu đồng).

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi