Thông báo 23/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cô-oét về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 23/2013/TB-LPQT

Thông báo 23/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cô-oét về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2013/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành:21/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------
--

Số: 23/2013/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

 

 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cô-oét về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, ký tại Cô-oét ngày 13 tháng 10 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Thị Tuyết Mai

 

 

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI

MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

 

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét, sau đây gọi chung là “các Bên ký kết” và gọi riêng là “Bên ký kết”.

Với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh vào lãnh thổ của Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày trong khoảng thời gian sáu (06) tháng tính từ ngày nhập cảnh đầu tiên.

2. Phù hợp với quy định pháp luật của nước mình, các Bên ký kết có thgia hạn thời gian tạm trú cho những người nêu tại Khoản 1 Điều này khi có yêu cu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người yêu cu là công dân.

Điều 2.

Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ là thành viên của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc phái đoàn đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của Bên ký kết kia và vợ, chng, con chưa thành niên của những người này mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ được nhập cảnh, xut cảnh và lưu trú min thị thực tại Bên ký kết kia trong suốt nhiệm kỳ công tác khi việc bổ nhiệm những người này được thông báo cho Bên ký kết kia 30 ngày trước khi họ nhập cảnh.

Điều 3.

Công dân của mi Bên ký kết, quy định tại Điều 1 và 2 của Hiệp định này có thnhập cảnh, xut cnh và quá cảnh vào lãnh thcủa Bên ký kết kia qua tất cả các cửa khu dành cho khách, quốc tế.

Điều 4.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành của Bên ký kết kia trong thời gian lưu trú tại lãnh thổ Bên ký kết đó.

2. Hiệp định này không hạn chế quyền của mỗi Bên ký kết từ chối nhập cảnh hoặc rút ngắn thời gian lưu trú trên lãnh thổ nước mình đi với bất cứ công dân nào của Bên ký kết kia, người bị coi là không được hoan nghênh theo luật và các quy định hiện hành của nước mình cũng như điều ước quốc tế mà hai Bên ký kết là thành viên.

Điều 5.

Vì lý do an ninh, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên ký kết có thể tạm thời đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này. Bên ký kết quyết định tạm thời đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ Hiệp định hoặc thông báo hủy bỏ quyết định này phải thông báo ngay cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao. Việc đình chỉ hoặc hủy bỏ đình chỉ thực hiện Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ghi tại văn bản thông báo gửi đến Bên ký kết kia.

Điều 6.

1. Các Bên ký kết sẽ chuyển mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao trong thời hạn 30 ngày trước ngày Hiệp định có hiệu lực.

2. Hai bên sẽ trao đổi mẫu và thông tin về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mẫu mới chậm nhất là 30 ngày trước khi những hộ chiếu này được đưa vào sử dng.

Điều 7.

Mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được các Bên ký kết giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.

Điều 8.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày thông báo sau cùng được gửi qua đường ngoại giao qua đó các Bên ký kết thông báo cho nhau về việc đã hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi bằng thỏa thuận giữa các Bên ký kết. Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định được nêu tại Khoản 1 Điều này của Hiệp định.

3. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Mỗi Bên ký kết có thể chấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo qua đường ngoại giao cho Bên ký kết kia. Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Làm tại Cô-oét, ngày 13 tháng 10 năm 2012, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ả-rập và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng để đối chiếu.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Lê Lương Minh

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Khalid Suleiman Al-Jarallah

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi