Quyết định 123/2005/QĐ-UBND TPHCM về 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****
Số: 123/2005/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2005
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH 76 BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2404/STP-BTTP ngày 05 tháng 7 năm 2005 và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại Tờ trình số 62/TTr-BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2005;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
1.1- 41 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản công chứng áp dụng tại các Phòng công chứng thành phố Hồ Chí Minh (Từ mẫu số 01-CC/MBCN đến mẫu số 41-CC/TSVC);
1.2- 35 biểu mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản chứng thực áp dụng tại Ủy ban nhân dân các quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh (từ mẫu số 01-CT/MBCN đến mẫu số 35-CT/TSVC).
Điều 2. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực nêu tại Điều 1 của Quyết định này được công bố công khai trên trang Web của thành phố, niêm yết tại trụ sở các Phòng công chứng, tại trụ sở Ủy ban nhân dân các quận - huyện và in trên giấy trắng khổ A4 (21cm x 29,7cm) để tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng.
Điều 3. Các biểu mẫu về công chứng, chứng thực ban hành kèm theo Quyết định này gồm những yêu cầu, nội dung cơ bản phải có theo quy định của pháp luật. Người sử dụng mẫu có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung trong mẫu cho phù hợp với từng giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo nội dung cơ bản của mẫu, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
Điều 4. Bãi bỏ 08 biểu mẫu sau đây trong "21 biểu mẫu về công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nhân" quy định tại khoản 1.4, Điều 1 – Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:
4.1- Mẫu số 01/CC-TSC (Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng);
4.2- Mẫu số 02/CC-TSC (Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng);
4.3- Mẫu số 03/CC-DC (Di chúc);
4.4- Mẫu số 04/CC-DC (Tờ hủy bỏ di chúc);
4.5- Mẫu số 05/CC-DC (Giấy nhận giữ di chúc);
4.6- Mẫu số 06/CC-DC (Giấy từ chối nhận di sản);
4.7- Mẫu số 07/CC-DC (Thỏa thuận phân chia tài sản);
4.8- Mẫu số 18/CC-HĐ (Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền);
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận :       
- Như điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP;
- Các cơ quan Báo Đài;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH (ĐT-2b);- Lưu (ĐT-Nh)
.D.                                                 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

thuộc tính Quyết định 123/2005/QĐ-UBND

Quyết định 123/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:123/2005/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành:15/07/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

tải Quyết định 123/2005/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi