Quyết định 108/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định 108/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:108/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:09/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
Số: 108/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về công bố văn bản hết hiệu lực
-------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5591/STP-KTrVB ngày 10 tháng 11 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay công bố 40 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố (theo danh mục đính kèm), hết hiệu lực thi hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
(Kèm theo danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành).
 
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                  Lê Minh Trí 
 

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 108/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Số TT
Tên loại, số hiệu văn bản
Ngày ban hành
TRÍCH YẾU
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
NĂM 2002
1
Quyết định số 94/2002/QĐ-UB
21/8/2002
Về phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005
Được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
NĂM 2004
2
Quyết định số 102/2004/QĐ-UB
16/4/2004
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò giai đoạn 2004 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
3
Quyết định số 145/2004/QĐ-UB
24/5/2004
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu Xóa đói giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2004 - 2010
Chương trình đã thực hiện xong vào cuối năm 2008. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 22/2010/QĐ-UB ngày 29/3/2010 phê duyệt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009-2015
01/01/2009
NĂM 2006
4
Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND
14/4/2006
Về phê duyệt Chương trình chuyển đổi đất trồng lúa một vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
5
Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND
10/7/2006
Về phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
6
Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND
10/7/2006
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
7
Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND
17/7/2006
Về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006- 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
8
Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND
18/7/2006
Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
9
Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND
21/7/2006
Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006 - 2010)
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
10
Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND
21/7/2006
Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010)
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
11
Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND
21/7/2006
Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
12
Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND
21/7/2006
Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao (đoạn 2006 - 2010)
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
 01/01/2011
13
Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND
21/7/2006
Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010)
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
14
Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND
03/8/2006
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
15
Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND
24/8/2006
Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
16
Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND
01/9/2006
Về phê duyệt Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn năm 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
17
Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND
19/10/2006
Về phê duyệt Chương trình thú y phục vụ phát triển bò sữa - kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
18
Quyết định số 164/2006/QĐ-UBND
10/11/2006
Về phê duyệt Đề cương Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
19
Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND
14/11/2006
Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
20
Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND
14/11/2006
Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
21
Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND
19/7/2006
Về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)
Được thực hiện đến hết năm 2010
01/01/2011
NĂM 2007
22
Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND
31/01/2007
Ban hành chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
23
Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND
25/12/2007
Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
24
Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND
28/12/2007
Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
25
Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND
28/12/2007
Về ban hành Chương trình hành động của Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
 01/01/2011
NĂM 2008
26
Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND
 02/02/2008
Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các phường - xã, thị trấn
Đã có văn bản khác thay thế
01/01/2009
27
Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND
02/02/2008
Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở - ngành thành phố
Đã được thay thế bằng văn bản khác
01/01/2009
28
Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND
02/02/2008
Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận - huyện
Đã được thay thế bằng văn bản khác
01/01/2009
29
Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND
13/5/2008
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm thành phố (giai đoạn 2006 - 2010)
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
30
Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND
05/6/2008
Về điều chỉnh Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
NĂM 2009
31
Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND
21/02/2009
Ban hành chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
32
Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND
09/12/2009
Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010
Hết thời gian thực hiện theo năm ngân sách
01/02/2011
33
Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND
 06/5/2009
Về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010
Phong trào thi đua đã kết thúc trong năm 2010
01/01/2011
34
Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND
 09/7/2009
Về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010
Đã thực hiện xong
01/4/2010
35
Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND
14/12/2009
Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
Đã thực hiện xong
01/01/2011
NĂM 2010
36
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND
18/01/2010
Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2010
Chương trình được thực hiện đến năm 2010
01/01/2011
37
Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND
26/01/2010
Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010
Được thực hiện trong năm 2010
01/01/2011
38
Chỉ thị số
05/CT-UBND
08/02/2010
Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010
Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBNDthành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011
14/3/2011
39
Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND
05/3/2010
Về tăng cường các biện pháp trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá hại lúa năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đã thực hiện trong năm 2010
01/01/2011
40
Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND
10/6/2010
Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2010)
Đã thực hiện trong năm 2010
01/01/2011
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi