Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9 2012 triển khai Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm, bản lĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9

Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh kỷ cương và trách nhiệm"
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:179/KH-VKSTC-V9Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hoàng Nghĩa Mai
Ngày ban hành:08/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

tải Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

Số: 179/KH-VKSTC-V9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG TÂM VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM”

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4); căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vân động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (gọi tắt là cuộc vận động) với những nội dung trọng tâm như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

- Làm cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên ngành Kiểm sát nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của cuộc vận động; từ đó có chuyển biến rõ rệt về hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

II. YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng, thường xuyên và liên tục, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Nội dung, phương pháp thực hiện cuộc vận động phải được cụ thể hóa, sát với thực tiễn nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên.

- Triển khai thực hiện cuộc vận động phải gắn liền với việc triển khai thi đua thực hiện tốt Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; với việc tiếp tục đẩy mạnh ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” coi đây là biện pháp, hoạt động thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

B. NỘI DUNG

I. KHÁI QUÁT CÁC TIÊU CHÍ CUỘC VẬN ĐỘNG

Bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên của Ngành: vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông vê pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm được thực hiện theo các tiêu chí sau:

1. Vững về chính trị

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không dao động trước những khó khăn, thử thách.

- Kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

2. Giỏi về nghiệp vụ

2.1. Tiêu chí chung:

- Có khả năng vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn để tham mưu, giải quyết công việc có chất lượng, hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ, thành thạo các thao thác, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

- Có năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp tốt về tinh hình vi phạm, tội phạm và khả năng tham gia giải quyết các vụ, việc khó khăn, tính chất phức tạp; những vụ, việc có yếu tố nước ngoài bảo đảm các yếu tố chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

- Đối với Kiểm sát viên Vịện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Điều tra viên cao cấp ngoài các yêu cầu trên còn phải có năng lực trực tiếp chủ trì hoặc tham gia xây dựng chuyên đề tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị cấp dưới trong phạm vi toàn quốc; đối với Kiểm sát viên trung cấp ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu phải có năng lực trực tiếp chủ trì hoặc tham gia xây dựng chuyên đề tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị cấp dưới trong phạm vi một tỉnh, một quân khu và tương tương.

- Trong năm công tác, không để xảy ra vụ, việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc xảy ra oan, sai, hoặc vi phạm quy chế nghiệp vụ của Ngành và các quy định của pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng hồ sơ kiểm sát chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự quy định tại các Quy chế nghiệp vụ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật, chế độ báo cáo.

2.2. Các tiêu chí cụ thể trong từng lĩnh vực công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên đã được thể hiện trong Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Tinh thông về pháp luật

- Hiểu biết, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, các quy chế nghiệp vụ của Ngành, nhất là các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác được giao để giải quyết công việc được chính xác, có chất lượng, hiệu quả.

- Vận dụng linh hoạt, nhạy bén các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ, đồng thời biết gắn nhiệm vụ công tác được giao với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng.

- Có khả năng tham mưu, hướng dẫn pháp luật trong công tác; không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mọi mặt vận dụng vào công tác.

4. Công tâm

- Thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc một cách khách quan, công bằng, đúng chính sách, pháp luật. Có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp; không thiên lệch, định kiến, áp đặt chủ quan; không bị tác động, chi phối bởi các yếu tố bên ngoài.

- Khi đề xuất giải quyết một vụ việc, nhất là xem xét, đánh giá chứng cứ hoặc đường lối giải quyết một vụ án phải thật sự khách quan, đầy đủ, toàn diện; việc ban hành các quyết định phù hợp chính xác.

- Lắng nghe ý kiến của nhân dân; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ; trung thực, thẳng thắn, minh bạch trong giải quyết công việc.

5. Bản lĩnh (nghề nghiệp)

- Có tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; bảo vệ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; không dao động trước sức ép, tác động tiêu cực.

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn đề xuất các hình thức, biện pháp để ban hành các quyết định phù hợp, đúng đắn giải quyết các nhiệm vụ được giao; có sáng kiến đổi mới trong công tác.

- Có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có ý thức phê bình và tự phê bình, dám nói thẳng, nói thật, khách quan, không nể nang, né tránh với ý thức xây dựng.

6. Kỷ cương

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và của Ngành (quy chế công tác, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật nhà nước, sử dụng trang phục, nếp sống văn hóa, văn minh công sở và các quy định Đảng viên không được làm w...).

- Thực hiện đúng với thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc thẩm quyền đều phải được đề xuất đưa ra xử lý, giải quyết theo pháp luật, đúng người, đúng tính chất, mức độ và hành vi, hậu quả đã xảy ra.

7. Trách nhiệm

- Nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; mang hết khả năng công sức để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời.

- Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, đổ lỗi của mình cho người khác.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

- Đối tượng tham gia thực hiện cuộc vận động, bao gồm: toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm sát viên, Điều tra viên; kể cả cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong toàn Ngành.

- Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viên kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

III- CHỈ TIÊU

Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên các cấp tự giác tham gia có hiệu quả cuộc vận động, phấn đấu góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác trên mọi lĩnh vực hoạt động của Ngành; trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Phấn đấu 100% cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên hoàn thành khối lượng công việc được giao, trong đó có trên 50% cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, phấn đấu góp phần cùng đơn vị xem xét, giải quyết đạt tỷ lệ trên 80% tin báo nhận được;

- Không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá thời hạn luật định thuộc trách nhiệm của Kiểm sát viên, Điều tra viên;

- Kiểm sát viên làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra án hình sự phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu góp phần cùng đơn vị giải quyết án đạt tỷ lệ trên 80%;

- Hạn chế thấp nhất tỷ lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc trách nhiệm giải quyết của Kiểm sát viên, Điều tra viên, phấn đấu tỷ lệ trả hồ sơ của đơn vị không quá 04%;

- Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên, Điều tra viên;

- Nâng cao số lượng, chất lượng tham mưu, đề xuất của Kiểm sát viên trong việc ban hành kháng nghị về hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại. Phấn đấu góp phần cùng đơn vị đạt trên 70% kháng nghị phúc thẩm hình sự được chấp nhận; trên 80% kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại được chấp nhận; trên 85% kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án được chấp nhận;

- Kiểm sát viên, Điều tra viên tham gia nghiên cứu, tham mưu xây dựng pháp luật, đề án, chuyên đề khoa học, nghiệp vụ theo sự phân công, đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Phấn đấu góp phần cùng đơn vị đạt trên 95% văn bản tham mưu hướng dẫn pháp luật, đề án, chuyên đề khoa học, nghiệp vụ được cơ quan, cấp có thẩm quyền phê chuẩn, thông qua trong thời hạn quy định;

- Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất việc hướng dẫn, trả lời thỉnh thị nghiệp vụ trong Ngành, phấn đấu góp phần cùng đơn vị hướng dẫn trả lời đạt tỷ lệ 100% thỉnh thị nghiệp vụ đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật;

- Cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên không vi phạm bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Tham gia thi tuyển Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, phấn đấu góp phần cùng đơn vị đạt tỷ lệ và số lượng theo quy định.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu về lĩnh vực quản lý hành chính-nhà nước, sự nghiệp và công tác phục vụ phấn đấu hoàn thành tốt 100% khối lượng công việc được giao; chủ động, tích cực tập trung hoàn thành những công việc trọng tâm, trọng điểm đã xác định có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

C. PHƯƠNG PHÁP, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. PHƯƠNG PHÁP

1. Đối với cơ quan, đơn vị

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai tới từng cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong đơn vị về Kế hoạch và các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt, giao ban, hội thảo chuyên đề của chính quyền, hoặc chi bộ, Đảng bộ, Công đoàn theo từng tiêu chí của cuộc vận động để cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên liên hệ với thực tiễn công tác một cách sinh động.

- Phát động phong trào thi đua; tổ chứcgiao ước, cam kết thi đua cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong đơn vị theo những nội dung tiêu chí cuộc vận động đặt ra, gắn với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình Đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; song song với việc tổ chức thực hiện tốt Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong toàn Ngành theo hướng dẫn (gọi tắt là Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi).

- Thường xuyên tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; cử cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ.

- Cấp ủy Đảng, tổ chứcCông đoàn của cơ quan, đơn vị thường xuyên, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Công đoàn cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn và đoàn viên Công đoàn vững mạnh nhằm góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên ý thức, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công tác.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động của từng cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình, những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu sót hạn chế; cử cán bộ có trách nhiệm động viên, giúp đỡ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiện tốt cuộc vận động.

- Hàng năm, trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động của cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên kết hợp với Bản tự đánh giá, nhận xét công tác của cá nhân, lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị có tránh nhiệm xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua, khen thưởng để cuộc vận động có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

- Có kế hoạch sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động.

2. Đối với cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên

- Có trách nhiệm gương mẫu thực hiện nghiêm túc đầy đủ, có hiệu quả nội dung các tiêu chí của cuộc vận động đề ra. Xác định ý thức tự giác thực hiện tốt cuộc vận động là điều kiện để rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực giúp cho việc tham gia tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi đạt kết quả cao.

- Tự liên hệ để gắn nội dung yêu cầu của cuộc vận động với việcthực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân với các tiêu chí của cuộc vận động đặt ra và bản cam kết thực hiện cuộc vận động; có xác nhận của lãnh đạo, đại diện cấp ủy Đảng cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành (26-7) có Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, phương hướng sửa chữa, khắc phục gắn với kết quả thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

l. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong toàn Ngành.

2. Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

3.Từng cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên viết bản cam kết; các Viện kiểm sát địa phương, đơn vị đăng ký cam kết thi đua thực hiện tốt cuộc vận động gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Phòng Thi đua).

(Các công việc từ bước 1 đến bước 3 nêu trên, yêu cầu thực hiện xong trong tháng 3 năm 2012).

4. Hàng năm tiến hành sơ kết gắn với thi đua, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành (26-7).

5. Tổng kết cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành 26/7/2015.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung Kế hoạch này và Hướng dẫn Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, có trách nhiệm chủ trì phối hợp tổ chức Đảng, Công đoàn cùng cấp quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động và việc tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi; thường xuyên kiểm tra; tiến hành nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Đề nghị cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể của các cơ quan, đơn vị trong Ngành nghiên cứu lồng ghép đưa nội dung cuộc vân động vào nội dung sinh hoạt chính trị để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đảng viên, đoàn viên trong cơ quan đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động theo giao ước thi đua; phối hợp với lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp chỉ đạo, kiểm tra, động viên, khích lệcán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiện tốt cuộc vận động gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trước mắt năm 2012, đề nghị Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự Trung ương chọn chủ đề'Thực hiện văn hóa công sở” để cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện.

3. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm: xây dựng các số Chuyên đề, tuyên truyền phổ biến rộng rãi, đăng tải mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, cuộc vận động và định hướng thông tin trên Tạp chí, Báo, trang tin điện tử của Ngành để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiện tốt cuộc vận động, Phát hiện các nhân tố điển hình, những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện tốt cuộc vận động để biểu dương trên phương tiện thông tin của Ngành tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tòan Ngành.

Chủ trì phối hợp với các đơn vi có trách nhiệm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức hội thảo theo chuyên đề gắn với nội dung, các tiêu chí cuộc vận động theo phạm vi địa bàn cụm các tỉnh, thành phố hoặc khu vực (vùng miền) để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi trong toàn Ngành đạt kết quả cao.

4. Viện Khoa học kiểm sát chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm nghiên cứu xây đựng các chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc lớn, có tính chất phức tạp, có yếu tố nước ngoài về lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, thi hành án vv... để tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên trong ngành tập huấn, nghiên cứu, thảo luận, rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng trình độ. Tổ chức hệ thống hóa, tập hợp các văn bản pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và có các hình thức giới thiệu trong toàn Ngành để tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên nghiên cứu, vận dụng, tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức mọi mặt vận dụng vào công tác.

5. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Ngành có trách nhiệm chủ trì phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học kiểm sát, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu, xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, các chuyên đề chuyên sâu về pháp luật, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức hội nhập quốc tế, ngoại ngữ để có kế hoạch mở các khóa, lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên.

6. Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị triển khai Kế hoạch này trong toàn Ngành; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng để sớm ban hành: Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu và hướng dẫn thực hiện; sửa đổi, bổ sung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

7. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm cụ thể hóa đưa nội dung cuộc vận động vào nội dung phát động thi đua công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong toàn Ngành; căn cứ vào kết quả thực hiện cuộc vận động của cá nhân, tập thể để tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời; chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành đạt kết quả tốt.

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Nghĩa Mai

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi