Kế hoạch 1543/KH-BTP 2019 khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1543/KH-BTP

Kế hoạch 1543/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1543/KH-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:04/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

Số: 1543/KH-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Thực hiện mục 2.3 phần II Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các một số địa phương;

- Phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở cần bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả;

- Tuân thủ đúng quy định pháp luật về phạm vi, đối tượng, thủ tục kiểm tra; thực hiện giám sát sau kiểm tra;

- Kết quả kiểm tra phải phản ánh chính xác tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, đảm bảo mục đích kiểm tra, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo, điều hành công tác hòa giải ở cơ sở.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

1. Nội dung, thành phần kiểm tra, điều tra, khảo sát

Thực hiện theo điểm a, d mục 2.3 phần II của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành tại Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, điều tra, khảo sát

- Kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, dự kiến cuối tháng 5/2019.

- Kiểm tra tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, dự kiến tháng 6/2019.

- Kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, dự kiến tháng 7/2019. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Đối tượng kiểm tra, điều tra, khảo sát

Đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch; các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia các cấp ở địa phương; Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Phương thức kiểm tra, điều tra, khảo sát

- Tại mỗi tỉnh, thành phố được kiểm tra, Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại 01 xã, phường, thị trấn và 02 tổ hòa giải; nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung tại điểm a, d mục 2.3 phần II của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ban hành tại Quyết định số 519/QĐ -BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; phỏng vấn, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế hồ sơ công việc được lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã (các quyết định công nhận hòa giải viên, kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải và hòa giải viên), ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải; điều tra, khảo sát nắm bắt thêm thông tin thông qua phiếu điều tra, khảo sát.

- Sau khi kiểm tra ở cơ sở, Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng kiểm tra ở cấp tỉnh, cấp huyện về tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; trao đổi, thảo luận với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, kết luận kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn sẽ có kết luận sơ bộ tại chỗ và sẽ hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho địa phương được kiểm tra và toàn thể các thành viên Đoàn kiểm tra để nắm tổng thể tình hình và kết quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên đọ bàn, qua đó có những định hướng chỉ đạo kịp thời, góp phần làm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, hiệu quả hơn trong năm tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, chuẩn bị nội dung và tổ chức đoàn kiểm tra của trung ương; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Sở Tư pháp các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Bình, Nam Định, Kiên Giang, Bạc Liêu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo Kế hoạch này, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, thành phần và các điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; lồng ghép các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát với việc thực hiện các chương trình, đề án về hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật và nguồn huy động hợp pháp khác theo chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 024.32739466)./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND, Sở Tư pháp các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kiên Giang, Bạc Liêu (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi