Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2019 thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 113/KH-VKSTC

Kế hoạch 113/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:113/KH-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:28/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

Số: 113/KH-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN SƠ CẤP, KIỂM SÁT VIÊN TRUNG CẤP, KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP NGÀNH KIỂM SÁT NĂM 2019

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-VKSTC ngày 01/9/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2019 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN

1. Mục đích

Bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện KSND năm 2014;

Nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

2. Yêu cầu

Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng Viện KSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành;

Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 đbổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp;

Nội dung thi phải sát với yêu cầu cn có của mỗi chức danh, bảo đảm phát huy được năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi chức danh.

3. Nguyên tắc

Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

Đối với các đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

Người dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề.

Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

II- NỘI DUNG

1. Số lượng vị trí cần bổ sung Kiểm sát viên

Trên cơ sở chỉ tiêu số lượng Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp của các đơn vị trong toàn Ngành đã được Viện KSND tối cao giao.

2. Đối tượng tham gia dự thi

2.1. Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, hiện đang công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSQSTW, Viện KSND cấp cao; Viện KSND cấp tỉnh; Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai; Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh.

Người dự thi ở Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh có đăng ký nguyện vọng về công tác tại Viện KSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của Viện KSND cấp cao đó; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện KSND cấp cao đã đăng ký.

2.2. Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp; Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự các cấp, Viện KSND cấp cao, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp huyện.

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại Viện KSND cấp huyện đang giữ chức vụ Viện trưng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện (Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện không theo đơn vị đã phân bổ, chỉ thực hiện chỉ tiêu đã phân bổ cho cấp huyện, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc có cạnh tranh).

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại Viện KSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có đăng ký nguyện vọng về công tác ti Viện KSND cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát Viện KSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; đồng thời Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động công chức ở Viện KSND cấp tỉnh đến Viện KSND cấp huyện để bảo đảm Viện kiểm sát hai cấp đều ổn định biên chế và thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp huyện có đăng ký nguyện vọng về công tác tại Viện KSND cấp cao nào thì Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được Viện KSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện KSND cấp cao đã đăng ký.

2.3. Kiểm sát viên sơ cấp là: Chuyên viên, Kiểm tra viên công tác tại Viện KSND các cấp và Viện kiểm sát quân sự các cấp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75, 77 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển

3.1. Ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức Viện KSND 2014 (đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại đim a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2019 (Khoản 2 Điều 79 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, chuyên viên chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên; trường hợp đặc biệt do nhu cầu công tác người đang giữ hệ số lương 4,40 (được ít nhất 24 tháng) được tham gia dự thi thì phải đang là Kiểm sát viên trung cấp; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên trung cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 và phải là đảng viên Đảng CSVN.

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 77 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014.

3.2. Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2016, 2017, 2018) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong ba năm trước đó có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;

3.3. Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;

3.4. Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

3.5. Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật;

3.6. Có đủ sức khỏe đhoàn thành nhiệm vụ được giao;

3.7. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

* Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến ngày cơ quan có thẩm quyền xét tuyển chọn cử dự thi. Giao Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng Viện KSND các cấp chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng dự thi.

4. Hồ sơ ứng viên đăng ký thi tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển;

- Tờ trình của Ủy ban kiểm sát cùng cấp xét tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khả năng để dự thi;

- Sơ yếu lý lịch (khai theo mẫu quy định không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự);

- Bản kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất;

- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo đơn vị;

- Bản sao có công chứng về trình độ cử nhân luật và đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát (đối với người dự thi chưa phải là Kiểm tra viên, Kiểm sát viên);

- Ý kiến đồng ý của Viện cấp cao (đối với người dự thi về Viện cấp cao);

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 12 tháng).

* Đối với những người đã đăng ký dự thi Kiểm sát viên năm 2018 (lần đầu thi) nhưng chưa trúng tuyển để được bổ nhiệm Kiểm sát viên, nếu đơn vị, địa phương xác nhận đến nay vẫn đủ điều kiện dự thi thì lập danh sách đề nghị dự thi, đơn xin dự thi, giấy khám sức khỏe, có bản nhận xét, đánh giá công tác của năm trước đó và không phải lập hồ sơ đăng ký nữa.

5. Quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển

5.1 Thông báo kế hoạch thi tuyển

Viện KSND tối cao thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển này đến các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện KSND cấp cao, Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện KSND cấp cao; Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và báo cáo về Viện KSND tối cao trước ngày 15/7/2019 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để Viện KSND tối cao phê duyệt; đồng thời UBKS các cấp tuyển chọn và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và có hồ sơ tại Viện KSND tối cao trước ngày 30/7/2019.

5.2 Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi, ch tính điểm thi

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2019 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút.

Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (theo các lĩnh vực của Luật Tổ chức Viện KSND, hình sự, dân sự, hành chính... và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành), cụ thể như sau:

1. Công chức các đơn vị khối hình sự (Từ phòng 1, Vụ 1 đến phòng 7, Vụ 7) đề thi cụ thể như sau:

- Lý thuyết: 40% (luật hình sự 40%);

- Giải quyết tình huống (bài tập hình sự): 60%;

2. Công chức các đơn vị khối Tư pháp (các đơn vị còn lại) đề thi cụ thể như sau:

- Lý thuyết: 40% (luật hình sự 10%; luật dân sự, hành chính... 30%);

- Giải quyết tình huống (bài tập dân sự, hành chính...): 60%;

Các ứng viên đăng ký dự thi ở khối nào thì thi theo đề thi khối đó.

Thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên dự kiến 15/8/2019.

Thời gian tổ chức ôn thi và thi: Dự kiến tháng 9/2019.

Địa điểm: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm: 100, tính hệ số 1).

6. Công nhận kết quả thi và bổ nhiệm chức danh

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi chỉ đạo tổ chức kỳ thi đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Các đơn vị cần nắm vững quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối tượng dự thi được nêu tại điểm 2 Phần II của Kế hoạch này để tuyển chọn cử cán bộ đi dự thi đảm bảo đúng quy định, cơ cấu.

Các trường hợp đủ điều kiện dự thi thì các đơn vị cần xem xét cử di dự thi; tuyệt đối không được hạn chế số lượng dự thi.

3. Vụ Tổ chức cán bộ, các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện KSND cấp cao, Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và sắp xếp công việc của đơn vị đcông chức tham gia triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng thi tuyển.

5. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện đúng yêu cầu theo Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Thành viên Hội đồng thi tuyển KSV;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNDTC;
- Viện trưởng VKSQSTW, VKSNDCC, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo, Tạp chí, Trang tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: V15, VT.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH….

 

 

DANH SÁCH CỬ DỰ THI KIỂM SÁT VIÊN NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-VKS ngày   tháng   năm 2019 của VKSND tỉnh…)

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ

Lý luận chính trị

Giữ ngạch hiện hưởng từ ngày, tháng, năm

Thời gian làm công tác pháp luật

Từ 2016-2018 HTTNV trở lên

Chức danh - Chức năng

Đơn vị công tác (Phòng hoặc huyện ?)

Đăng ký thi theo chỉ tiêu của Tỉnh (Huyện)

Đăng ký dự thi theo khối

Ghi chú

Nam

Nữ

Cử nhân luật

Nghiệp vụ kiểm sát

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Dự thi Kiểm sát viên cao cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự thi Kiểm sát viên trung cấp:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dự thi Kiểm sát viên sơ cấp:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị thực hiện theo đúng mẫu không thêm bớt cột

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi