Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 về đặc xá năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 253/TANDTC-V1

Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 của Tòa án nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 ngày 12/7/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, về việc triển khai thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:253/TANDTC-V1Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành:16/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 253/TANDTC-V1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI HƯỚNG DẪN SỐ 248/TANDTC-V1 NGÀY 12/7/2021 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1161/2021/QĐ-CTN NGÀY 30/6/2021 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2021 ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

______________

Thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá; ngày 12/7/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, để đảm bo sự thống nhất về thời gian, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đặc xá; Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Mục IV như sau:
“d) Hồ sơ, tài liệu đặc xá chuyển về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá bao gồm:
- Hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được lập thành 12 bộ (03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo). Mỗi bộ gồm:
+ Danh sách đề nghị đặc xá do Tòa án lập sau khi có kết quả thẩm định của Tổ Thẩm định liên ngành (Mẫu số 04);
+ Biên bản thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá của Tổ thẩm định liên ngành;
+ Văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp về các trường hợp đề nghị đặc xá và các trường hợp không đủ điều kiện đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;
+ Các tài liệu về đặc xá của người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định tại khoản 1 Mục IV Hướng dẫn này được đóng như hướng dẫn tại điểm c khoản này.
- Đối với những trường hợp mà có kết quả thẩm định không đủ điều kiện đề nghị đặc xá của Tổ thẩm định liên ngành thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu cũng phải lập thành 12 bộ hồ sơ, trong đó có 03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo kèm theo danh sách (Mẫu số 05), biên bản thẩm định gửi về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá. Cách lập hồ sơ, danh sách tương tự như cách lập hồ sơ, danh sách của những trường hợp được đề nghị đặc xá như trên”.
2. Sửa đổi, bổ sung cụm từ “...ngay sau khi Tòa án gửi danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và danh sách, hồ sơ không đủ điều kiện đặc xá về Tòa án nhân dân tối cao” tại đoạn cuối cùng của gạch đầu dòng thứ 7 điểm b khoản 1 Mục V như sau “...ngay sau khi Tòa án gửi danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và danh sách, hồ sơ không đủ điều kiện đặc xá về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục V như sau:
“2. Thời gian thực hiện
a) Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 02/8/2021, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo, danh sách, hồ sơ đặc xá và văn bản liên quan đến công tác đặc xá (nếu có) gửi Tổ Thẩm định liên ngành để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá.
b) Sau khi có kết quả thẩm định, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đặc xá theo quy định tại điểm d khoản 2 Mục VI Hướng dẫn này về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá trong thời hạn quy định tại điểm a khoản này”.
4. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn trên đây, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và Chánh án Tòa án quân sự các cấp phải kịp thời phản ánh, báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao, (qua Vụ Giám đốc kiểm tra I) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;
- PTTg Trương Hòa Bình, Chủ tịch HĐTVĐX;
- Chánh án TANDTC;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VKSNDTC;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an,
Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam;
- Tòa án quân sự TW;
- TAND và TAQS các cấp;
- Cục C10 BCA;
- Vụ 8 VKSNDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: TKPCA, Vụ GĐKT 103b.CM.VP.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi