Hướng dẫn 08/HD-VKSTC kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 08/HD-VKSTC

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/HD-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Kim Sáu
Ngày ban hành:12/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 08/HD-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2021

_______________

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 01/CT-VKSTC); Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021”; Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về “Kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021” và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về “Tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021” (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 01/KH-VKSTC, số 02/KH-VKSTC và số 03/KH-VKSTC); trên cơ sở tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG ĐỘT PHÁ

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS,HC được nêu trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC, số 02/KH-VKSTC và số 03/KH-VKSTC; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, THAHC” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 07/CT-VKSTC); Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường kiểm sát THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC); Quy chế công tác kiểm sát THADS,THAHC ban hành theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (sau đây viết tắt là Quy chế số 810/QĐ-VKSTC).

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS,THAHC; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS,THAHC. Tập trung kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án (THA) và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định THA.

Tăng cường công tác kiểm sát và có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC. Kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS,THAHC; chủ động đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát THADS, THAHC; chủ động tham mưu để kịp thời kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác THAHC; kịp thời cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao xử lý đối với việc tổ chức THADS có dấu hiệu tội phạm.

2. Nội dung đột phá

Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần xác định nội dung công tác đột phá trong năm 2021 là: Tập trung kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện THA và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, xử lý đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định THA.

Ngoài nội dung trên, tùy tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể lựa chọn nội dung công tác đột phá phù hợp.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC

- Chú trọng các hoạt động kiểm sát thường xuyên như: Chủ động kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho Cơ quan THADS; Kiểm sát 100% việc Cơ quan THADS ra quyết định THA và chuyển giao các quyết định, tài liệu liên quan đến việc tổ chức THA. Lập hồ sơ kiểm sát 100% số việc Cơ quan THADS xác minh, phân loại chưa có điều kiện THA; chủ động tiến hành xác minh đối với các vụ việc được phân loại chưa có điều kiện THA. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Theo dõi, lập hồ sơ kiểm sát 100% việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường kiểm sát các vụ việc THA tồn đọng, kéo dài; các vụ việc THA liên quan đến các tổ chức tín dụng.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu công tác của Ngành về trực tiếp kiểm sát. VKSND cấp tỉnh thực hiện trực tiếp kiểm sát ngang cấp ít nhất 01 cuộc; đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ trên 15 Chi cục THADS thì ngoài việc trực tiếp kiểm sát ngang cấp, cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát ít nhất 03 Chi cục; các địa phương có dưới 15 Chi cục THADS cần phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 Chi cục. Các cuộc trực tiếp kiểm sát cần tập trung kiểm sát các nội dung sau: Việc thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức THADS, theo dõi THAHC; việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân; việc giao nhận, quản lý, xử lý tang vật, tài sản được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chuyển cho Cơ quan THADS trước khi có quyết định THA; việc cưỡng chế phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản bảo đảm THA là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, tài sản THA có yếu tố nước ngoài, việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chú trọng kiểm sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán về THADS.

- Tăng cường kiểm sát và có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC; tập trung kiểm sát việc THAHC mà người phải THA là Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. Thực hiện có hiệu quả chức năng kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại (đối với các địa phương có thành lập Văn phòng thừa phát lại).

- Thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả; chủ động đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, THAHC. Tăng cường thực hiện quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ hoặc yêu cầu tự kiểm tra, thông báo kết quả khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm để kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng các kiểm sát đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo THA; trực tiếp xác minh việc THA bị khiếu nại, tố cáo khi thấy cần thiết.

- Thông qua công tác kiểm sát, tăng cường phát hiện, tổng hợp đầy đủ vi phạm pháp luật, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm; kịp thời xử lý và báo cáo VKSND cấp trên trực tiếp đối với các trường hợp kháng nghị, kiến nghị không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần. Quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị, kết luận trực tiếp kiểm sát. Việc phúc tra có thể thực hiện độc lập hoặc là một trong các nội dung của cuộc trực tiếp kiểm sát. VKSND cấp dưới chỉ được phúc tra việc thực hiện các kết luận, kháng nghị, kiến nghị do VKSND cấp trên trực tiếp ban hành khi được VKSND cấp trên trực tiếp ủy quyền hoặc giao thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” và quy định tại Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 của VKSND tối cao về "công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Thông qua hoạt động kiểm sát và công tác kiểm tra nghiệp vụ, kịp thời tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS,THAHC. Hàng tháng, VKSND cấp tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS,THAHC, kịp thời ban hành hướng dẫn cho VKSND cấp huyện và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn chung trong toàn Ngành.

2. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

VKSND cấp tỉnh quan tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát THADS,THAHC đối với VKSND cấp huyện; thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch công tác của VKSND tối cao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Ngành và chế độ thống kê liên ngành về công tác kiểm sát THADS,THAHC; báo cáo kịp thời, đầy đủ lên VKSND tối cao (Vụ 11) những việc THADS,THAHC có quan điểm khác nhau giữa VKSND với các cơ quan có liên quan; những kiến nghị, kháng nghị đã ban hành không được chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần; chủ động tập hợp các dạng vi phạm, thiếu sót để báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) tổng hợp trong toàn Ngành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về công tác phối hợp liên ngành trong THADS,THAHC và quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo THADS, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cùng cấp để giải quyết những việc THADS,THAHC phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, các vụ việc việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS,THAHC năm 2021 của toàn Ngành theo nội dung Hướng dẫn này và yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đề nghị Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng Chương trình công tác kiểm sát THADS,THAHC năm 2021 của VKSND cấp tỉnh; Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS,THAHC đối với VKSND cấp huyện. Nội dung Chương trình và Hướng dẫn công tác cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng địa phương; quy định cụ thể nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện.

Chương trình, Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS,THAHC năm 2021 của VKSND cấp tỉnh gửi đến VKSND tối cao (Vụ 11) theo quy định của Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm sát THADS,THAHC; nhất là trong hoạt động trực tiếp kiểm sát và trực tiếp xác minh các vụ việc được Cơ quan THADS phân loại chưa có điều kiện THA.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, VKSND cấp tỉnh kịp thời báo cáo bằng văn bản về VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/cáo);
- Nguyễn Duy Giảng, PVT VKSTC (để b/cáo);
- VKS Quân sự TW (để t/hiện);
- VKSND các tỉnh, tp trực thuộc TW (để t/hiện);
- VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc VKSTC (để phối hợp);
- Tổng cục THADS- BTP (để phối hợp);
- Lãnh đạo Vụ và các phòng Vụ 11 (để t/hiện);
- Lưu: VT, V11.
(100b)

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Nguyễn Kim Sáu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi