Công văn 97/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
SỐ 97/2003/KHXX NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH
TÌNH TIẾT "GÂY CỐ TẬT NHẸ CHO NẠN NHÂN"

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 676/TA ngày 26/5/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự đã được hướng dẫn tại điểm 1 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự"; cụ thể là: "Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" là hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân để lại trạng thái bất thường, không thể chữa được cho một bộ phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm chức năng hoạt động một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân. Như vậy, cần phải hiểu là chỉ khi tỷ lệ thương tật dưới 11% và có đầy đủ các điều kiện được hướng dẫn trên đây thì mới áp dụng tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân"; do đó, quan điểm thứ hai nêu trong Công văn số 676/TA ngày 26/5/2003 của Quý tòa là đúng.

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao để quý Tòa tham khảo trong quá trình giải quyết vụ án cụ thể tại địa phương.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực