Công văn 752/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 752/BTP-PBGDPL
V/v: Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017
 
 

Kính gửi:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công an;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1597/VPCP-QHĐP ngày 22/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:
1. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh); hoàn thiện thể chế, chính sách về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh và đề xuất xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (nếu có).
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về lĩnh vực này.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:
a) Tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1215/BTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 và Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý hương ước, quy ước có nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức và thuần phong mỹ tục; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc tạm đình chỉ thi hành các nội dung vi phạm, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước tại cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở.
b) Chỉ đạo cấp huyện chú trọng công tác thẩm định hương ước, quy ước để bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định về nếp sống văn hóa. Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán của từng địa bàn.
c) Qua rà soát cho thấy, nội dung của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đang có hiệu lực có một số quy định mâu thuẫn1 gây khó khăn, không thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Trong lúc chờ các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
d) Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp làm đầu mối, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; báo cáo kết quả thực hiện và kết quả rà soát các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để phát hiện vướng mắc, bất cập; đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế trong Báo cáo định kỳ 6 tháng (trước 02/6/2017) và Báo cáo công tác năm (trước 02/12/2017) gửi Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ với Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - điện thoại 04.62739469) để được giải đáp, hướng dẫn./.
 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu
 
 
------------------------
1 Về điều kiện tổ chức Hội nghị cử tri, Hội nghị hộ gia đình để thông qua hương ước, quy ước; điều kiện thông qua hương ước, quy ước; thời hạn, thẩm quyền công nhận/phê duyệt hương ước, quy ước; sử dụng từ “công nhận” hay “phê duyệt” hương ước, quy ước.

thuộc tính Công văn 752/BTP-PBGDPL

Công văn 752/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:752/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:10/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi