Công văn 63/TANDTC-TH 2022 thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
______________

Số: 63/TANDTC-TH
V/v thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự các cấp;
- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-TANDTC ngày 15/03/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai áp dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án các cấp, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng sử dụng phần mềm: Thẩm phán Tòa án các cấp.

2. Về đối tượng tham gia tập huấn:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp

- Các công chức Công nghệ thông tin.

3. Về hình thức tập huấn: Trực tuyến.

- Điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân tối cao;

- Điểm cầu thành phần tại Tòa án các cấp theo lịch chi tiết tại phụ lục 01 gửi kèm công văn này.

4. Về thời gian và chương trình tập huấn: từ ngày 05/04/2022 đến ngày 06/04/2022 (Lịch và chương trình tập huấn chi tiết của các đơn vị tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 gửi kèm công văn này)

5. Yêu cầu đối với các đơn vị thực hiện triển khai phần mềm:

Để bảo đảm cho công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí Chánh án Tòa án các cấp chỉ đạo, thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cử công chức tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm đúng thành phần, đối tượng tập huấn; đồng thời quán triệt các công chức tham gia lớp tập huấn có mặt đúng giờ, đầy đủ và tuân thủ các quy định, yêu cầu, hướng dẫn của giảng viên.

- Chỉ đạo cán bộ tin học bàn giao tài khoản kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các công chức được cử tham gia lớp tập huấn theo tài liệu hướng dẫn đã gửi vào nhóm “IT TAND 4.0” trên phần mềm Zalo. Hoàn thành trước thời điểm tổ chức tập huấn 01 ngày (thời gian tính theo lịch tập huấn gửi kèm).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ tập huấn; đồng thời yêu cầu các cán bộ, công chức tham dự tập huấn đọc, nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm; chuẩn bị máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh (nếu có) để thực hành.

Trên đây là thông báo chương trình tập huấn phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án các cấp, đề nghị các đồng chí Chánh án chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh ngay về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Trung tâm tin học Vụ Tổng hợp qua địa chỉ thư điện tử tatc.phanmem@toaan.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Xin gửi kèm theo công văn là Lịch và chương trình tập huấn phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân các cấp (Phụ lục 01 và Phụ lục 02).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đồng chí PCA TANDTC (để b/c);
- Văn phòng, Vụ PC&QLKH (để phối hợp);
- Báo Công lý (để đưa tin tuyên truyền);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: Văn phòng, Vụ TH (TTTH).

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Phạm Công Tuyến

PHỤ LỤC 01

LỊCH TẬP HUẤN PHẦN MỀM TRỢ LÝ ẢO
(Kèm theo Công văn số 63/TANDTC-TH ngày 30/03/2022)

Từ ngày 05/04/2022 đến ngày 06/04/2022

STT

Tên đơn vị

Số hiệu lớp

Số lượng điểm cầu

Thời gian đào tạo

1

TAND 2 cấp tỉnh Hà Giang

Lớp 01

200

Buổi Sáng Thứ Ba

Ngày 05/04/2022

2

TAND 2 cấp tỉnh Bắc Kạn

3

TAND 2 cấp tỉnh Cao Bằng

4

TAND 2 cấp tỉnh Tuyên Quang

5

TAND 2 cấp tỉnh Lào Cai

6

TAND 2 cấp tỉnh Điện Biên

7

TAND 2 cấp tỉnh Lai Châu

8

TAND 2 cấp tỉnh Sơn La

9

TAND 2 cấp tỉnh Yên Bái

10

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

11

TAND 2 cấp tỉnh Lạng Sơn

12

TAND 2 cấp tỉnh Thái Nguyên

13

TAND 2 cấp Tp. Hà Nội

14

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh

15

TAND 2 cấp tỉnh Bắc Giang

16

TAND 2 cấp tỉnh Phú Thọ

17

TAND 2 cấp tỉnh Vĩnh Phúc

18

TAND 2 cấp tỉnh An Giang

Lớp 02

190

Buổi Chiều Thứ Ba

ngày 05/04/2022

19

TAND 2 cấp TP. Cần Thơ

20

TAND 2 cấp tỉnh Kiên Giang

21

TAND 2 cấp tỉnh Hậu Giang

22

TAND 2 cấp tỉnh Sóc Trăng

23

TAND 2 cấp tỉnh Bạc Liêu

24

TAND 2 cấp tỉnh Cà Mau

25

TAND 2 cấp tỉnh Long An

26

TAND 2 cấp tỉnh Ninh Bình

27

TAND 2 cấp tỉnh Hà Nam

28

TAND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh

29

TAND 2 cấp tỉnh Hải Dương

30

TAND 2 cấp Tp. Hải Phòng

31

TAND 2 cấp tỉnh Hưng Yên

32

TAND 2 cấp tỉnh Thái Bình

33

TAND 2 cấp tỉnh Nam Định

34

TAND 2 cấp tỉnh Hòa Bình

35

TAND 2 cấp tỉnh Thanh Hóa

Lớp 03

189

Buổi Sáng Thứ Tư ngày 06/04/2022

36

TAND 2 cấp tỉnh Nghệ An

37

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Bình

38

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị

39

TAND 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh

40

TAND 2 cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

41

Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nng

42

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam

43

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Ngãi

44

TAND 2 cấp tỉnh Bình Định

45

TAND 2 cấp tỉnh Khánh Hòa

46

TAND 2 cấp tỉnh Bình Thuận

47

TAND 2 cấp tỉnh Kon Tum

48

TAND 2 cấp tỉnh Gia Lai

49

TAND 2 cấp tỉnh Đắk Lắk

Lớp 04

196

Buổi Chiều Thứ Tư

ngày 06/04/2022

50

TAND 2 cấp tỉnh Đắk Nông

51

TAND 2 cấp tỉnh Lâm Đồng

52

TAND 2 cấp tỉnh Bình Phước

53

TAND 2 cấp TP. Đà Nẵng

54

TAND 2 cấp tỉnh Phú Yên

55

TAND 2 cấp tỉnh Ninh Thuận

56

TAND 2 cấp tỉnh Tây Ninh

57

TAND 2 cấp tỉnh Đồng Nai

58

Toà án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

59

TAND 2 cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60

TAND 2 cấp tỉnh Bến Tre

61

TAND 2 cấp Tp. Hồ Chí Minh

62

TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương

63

TAND 2 cấp tỉnh Tiền Giang

64

TAND 2 cấp tỉnh Trà Vinh

65

TAND 2 cấp tỉnh Vĩnh Long

66

TAND 2 cấp tỉnh Đồng Tháp

PHỤ LỤC 02

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM TRỢ LÝ ẢO
(Kèm theo Công văn số 63/TANDTC-TH ngày 30/03/2022)

Thời gian triển khai: từ ngày 05 tháng 04 đến ngày 06 tháng 04 năm 2022

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm và yêu cầu về thiết bị, tài liệu tập huấn

Thành phần tham dự họp/thực hiện

Buổi Sáng: từ 7h30 - 11h30

Từ 7h30 - 8h30:

Các đơn vị thực hiện kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị để chuẩn bị cho buổi tập huấn.

Từ 8h30 - 8h40: Đại diện Ban tổ chức lớp phát biểu trước khi tập huấn.

Tù 8h40 - 11h30:

- Hướng dẫn tải phần mềm Trợ lý ảo và cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại thông minh;

- Hướng dẫn sử dụng và thực hành các chức năng trên phần mềm.

- Hướng dẫn góp ý và đóng góp ý kiến về các chức năng của phần mềm; các nội dung trả lời, kết quả trả lời của phần mềm đối với câu hỏi đã đặt ra.

- Điểm cu trung tâm tại Tòa án nhân dân tối cao.

- Điểm cầu thành phần tại Tòa án nhân dân các cấp theo lịch tập huấn tại phụ lục 01 gửi kèm công văn.

- Các cán bộ, công chức tham gia tập huấn chuẩn bị máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh (nếu có) để thực hành.

1. Tại điểm cầu trung tâm gồm: Ban tổ chức lớp tập huấn và các kỹ sư hướng dẫn đào tạo tập huấn phần mềm thuộc đơn vị xây dựng phần mềm.

2. Tại các điểm cầu tham gia tập huấn gồm:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp theo lịch tập huấn tại phụ lục 01 gửi kèm công văn.

- Các công chức phụ trách công nghệ thông tin hoặc kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin.

Buổi Chiều: từ 13h30 -17h00

Từ 13h30 - 14h30:

Các đơn vị thực hiện kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị để chuẩn bị cho buổi tập huấn.

Từ 14h30 - 14h40: Đại diện Ban tổ chức lớp phát biểu trước khi tập huấn.

Từ 14h40 - 17h00:

- Hướng dẫn tải phần mềm Trợ lý ảo và cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại thông minh;

- Hướng dẫn sử dụng và thực hành các chức năng trên phần mềm.

- Hướng dẫn góp ý và đóng góp ý kiến về các chức năng của phần mềm; các nội dung trả lời, kết quả trả lời của phần mềm đối với câu hỏi đã đặt ra.

- Hướng dẫn về việc cập nhật, đóng góp thêm nội dung câu hỏi - trả lời trên phần mềm để làm giàu dữ liệu cho phần mềm.

- Hướng dẫn về việc cập nhật, tích hợp thêm các nguồn thông tin tham khảo cho phần mềm.

- Điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân tối cao;

- Điểm cầu thành phần tại Tòa án nhân dân các cấp theo lịch tập huấn tại phụ lục 01 gửi kèm công văn.

- Các cán bộ, công chức tham gia tập huấn chuẩn bị máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh (nếu có) để thực hành.

1. Tại điểm cầu trung tâm gồm: Ban tổ chức lớp tập huấn và các kỹ sư hướng dẫn đào tạo tập huấn phần mềm thuộc đơn vị xây dựng phần mềm.

2. Tại các điểm cầu tham gia tập huấn gồm:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp theo lịch tập huấn tại phụ lục 01 gửi kèm công văn.

- Các công chức phụ trách công nghệ thông tin hoặc kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin.

thuộc tính Công văn 63/TANDTC-TH

Công văn 63/TANDTC-TH của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:63/TANDTC-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Công Tuyến
Ngày ban hành:30/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi