Công văn 51/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 51/KHXX
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1997

Kính gửi: Các Toà án nhân dân cấp tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện

 

Tại Công văn số 34/KHXX ngày 23-4-1997 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng hai biểu mẫu "Quyết định thi hành bản án hình sự" (biểu mẫu số 1a THA và biểu mẫu số 1b THA) và hai biểu mẫu "Quyết định thi hành quyết định hình sự giám đốc thẩm" (biểu mẫu số 1c THA và biểu mẫu số 1d THA) để thay thế biểu mẫu "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang bị tạm giam (biểu mẫi số 1 THA) và biểu mẫi "Quyết định thi hành án phạt tù" đối với người bị kết án đang tại ngoại (biểu mẫu số 2 THA). Nay hướng dẫn lại như sau:

Đối với người bị kết án đang tại ngoại, thì Toà án gửi cho họ Quyết định thi hành hình phạt tù (biểu mẫu số 2 THA) và trích lục bản án hoặc quyết định hình sự; đồng thời gửi cho cơ quan Công an Quyết định thi hành bản án hình sự (biểu mẫu số 1b THA) cùng với bản sao bản án hoặc quyết định hình sự để cơ quan Công an tiến hành việc áp giải người bị kết án đến trại giam, nếu quá thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành bản án mà người bị kết án không đến cơ quan Công an để đi thi hành án.

Đối với người bị kết án đang bị tạm giam, thì Toà án gửi cho Trại giam Quyết định thi hành bản án hình sự (biểu mẫu số 1a THA) và bản sao bản án hoặc quyết định hình sự để thi hành án; đồng thời gửi cho Trại giam Quyết định thi hành hình phạt tù (biểu mẫu số 1 THA) và trích lục bản án hoặc quyết định hình sự để Trại giam giao cho người bị kết án.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực