Công văn 428/TANDTC-KHTC 2021 báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 428/TANDTC-KHTC
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 208/TANDTC-KHTC ngày 08/7/2019 về công tác quản lý, sử dụng báo cáo tài sản hàng năm của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của đơn vị như sau:

1. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

1.1. Thời điểm xây dựng báo cáo và lập số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

1.2. Thực hiện việc báo cáo đối với tất cả các loại tài sản đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng. Báo cáo theo nguồn hình thành tài sản như nguồn ngân sách trung ương (chi thường xuyên, kinh phí Đề án), ngân sách địa phương hỗ trợ, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, khác... (gồm 23 biểu đính kèm)

1.3. Nội dung báo cáo

a. Tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công

- Đánh giá tình hình thực hiện các văn bản pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về công tác quản lý, sử dụng tài sản công; tính kịp thời, phù hợp, bất cập, hạn chế, tác động của các văn bản đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị;

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc;

- Hạn chế, khó khăn và các sai phạm còn tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị dự toán trực thuộc;

- Tình hình thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán về công tác mua sắm, quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị;

- Kiến nghị, đề xuất với đơn vị cấp trên trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công;

- Báo cáo kết quả việc thanh lý tài sản..., mua sắm tập trung, tiếp nhận và điều chuyển tài sản năm 2021 bao gồm: Thanh lý tài sản, tiếp nhận, bàn giao, lắp đặt tài sản (xe ô tô, máy photocopy, máy điều hòa nhiệt độ, bàn ghế phòng xử án; trang phục làm việc cho Thẩm phán và cán bộ công chức, lễ phục; trang phục xét xử, phù hiệu chức danh Thẩm phán,...): Nêu rõ những kết quả đạt được, hiệu quả trong việc trang bị, sử dụng tài sản, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa hợp lý trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản, và các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để Tòa án nhân dân tối cao có cơ sở rút kinh nghiệm, triển khai trong các năm tiếp theo được tốt hơn.

b. Số liệu báo cáo:

Đơn vị tổ chức kiểm kê chốt số liệu và tổng hợp theo Hướng dẫn số 208/TANDTC-KHTC ngày 08/7/2019 về công tác quản lý, báo cáo tài sản hàng năm của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân để thực hiện.

Ngoài các biểu theo Công văn 208/TANDTC-KHTC ngày 08/7/2019, đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm (biểu số 18); Báo cáo tài sản được hình thành từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản (biểu số 05d) đính kèm Công văn này.

2. Thời gian nộp

- Đơn vị nộp báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 18/2/2022 (Riêng biểu số 07A...đến biểu số 18: Đơn vị chỉ làm khi có phát sinh).

- Ngoài việc gửi báo cáo bng văn bản, đề nghị đơn vị gửi bản mềm các biểu báo cáo vào hộp thư: phongcongsankhtc@gmail.com (mẫu biểu báo cáo, các đơn vị vào hộp thư email: deanmuasam1@gmail.com, mật khẩu: toaan1234 để lấy biểu mẫu).

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện tại đơn vị mình và các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời tổng hợp, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về số liệu báo cáo của đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để là cơ sở Tòa án nhân dân tối cao lập kế hoạch cấp kinh phí sửa chữa, bảo trì, mua sắm trang bị tài sản cho năm 2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục kế hoạch-Tài chính) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng);
- Lưu VP, Cục KHTC
.

TL. CHÁNH ÁN
CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Lương Văn Việt

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 428/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 428/TANDTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lương Văn Việt
Ngày ban hành: 02/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!