Công văn 2500/BTP 2019 triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2500/BTP-PBGDPL

Công văn 2500/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ban hành Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2500/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:08/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 2500/BTP-PBGDPL
V/v: Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án). Để Đề án được triển khai thực hiện thống nhất, đng bộ, có hiệu quả, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án phù hợp với điều kiện thực tế bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cả giai đoạn và hàng năm; chỉ đạo rà soát, bổ sung, b trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án; lng ghép thực hiện có hiệu quả Đề án với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn, hàng năm.

2. Xây dựng, hoàn chnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương:

a) Đối với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đãCổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL: Đề nghị đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các trang thiết bị hiện có để bổ sung phù hợp đáp ứng việc xây dựng, duy trì, quản trị và vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; rà soát, thiết lập vị trí giao diện đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin PBGDPL với Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, vận hành; đáp ứng yêu cầu tại mục III.2 Điều 1 Quyết định ban hành Đề án; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, tích hp thông tin với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp sau khi Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước được đưa vào vận hành);

b) Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa có Trang thông tin điện tử PBGDPL: Đề nghị nghiên cu xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL theo yêu cầu tại mục III.2 Điều 1 Quyết định ban hành Đề án.

3. Căn cứ vào đối tượng, nhu cầu thực tiễn, lựa chọn nhng vấn đề, nội dung pháp luật mới, được người dân quan tâm để xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL đăng tải lên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thí điểm và thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội, mạng viễn thông; đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trên các diễn đàn giao lưu trực tuyến, phương tiện thông tin đại chúng;

4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét, đường truyền internet...) để cập nhật thông tin, tài liệu lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chuẩn bị điều kiện trang thiết bị (máy tính, đường truyền) tại các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng tin học, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

6. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị chuyên môn trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ và Đề án bảo đảm khả thi, phù hợp, phát huy vai trò theo chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối hoạt động và kinh phí thực hiện Đề án theo quy định tại mục V.2 Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019.

7. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 08/12 hàng năm (được tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 04.62739468/0979330326, đng chí Hồ Thị Nga) để phối hợp giải quyết, tháo gỡ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, V
PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi