Công văn 1902/QLCL-TTra của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1902/QLCL-TTra

Công văn 1902/QLCL-TTra của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1902/QLCL-TTraNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành:11/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1902/QLCL-TTra
V/v lập danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 4665/BNN-PC ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực thi hành từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 9 năm 2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản như sau (có phụ lục kèm theo).

Kính chuyển Vụ tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT để biết;
- Các phòng (để biết);
- Lưu: VT, TTra.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT
(LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN) HẾT HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2009 ĐẾN THÁNG 9/2011

Stt

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I

Danh mục văn bản hết hiệu toàn bộ

1

Quyết định

117/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ NN&PTNT

ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (thay thế QĐ 117, 118, TT 78)

2

Quyết định

118/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ NN&PTNT

ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

3

Thông tư

78/2009/TT-BNNPTNT

10/12/2009

Bộ NN&PTNT

quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản

4

Thông tư

09/2011/TT- BNNPTNT

02/3/2011

Bộ NN&PTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Thông tư số 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 15/4/2011 (thay thế TT số 09)

5

Quyết định

115/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ NN&PTNT

Ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (thay thế QĐ 115)

6

Quyết định

116/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ NN&PTNT

Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 (thay thế Quyết định số 116)

II

Danh mục văn bản hết hiệu một phần

1

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT

03/8/2010

Bộ NN&PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (hủy bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư 47)

2

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ NN&PTNT

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (hủy bỏ Điều 1, Điều 2 Thông tư 23)

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về các Dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) và các Đề nghị xây dựng: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi