Công văn 1113/UBDT-PC 2020 bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 1113/UBDT-PC
V/v: Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Phúc đáp Công văn số 4315/BTNMT-PC ngày 13/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn. Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không chủ trì soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc Đề mục Khí tượng thủy văn và nhất trí với Danh mục văn bản quy phạm pháp luật dự kiến pháp điển thuộc Đề mục của Quý Bộ

Trên đây là ý kiến về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn, Ủy ban Dân tộc gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1113/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1113/UBDT-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 01/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực