Công văn 10975/VPCP-QHĐP 2019 đề xuất nội dung trình UBTVQH tại các Phiên họp thường kỳ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 10975/VPCP-QHĐP

 V/v Đề xuất các nội dung trình
UBTVQH tại các Phiên họp

thường kỳ năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội

 

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3233/TTKQH-TH ngày 06 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị Chính phủ đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020. Sau khi xem xét ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến về việc đề xuất các nội dung Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như sau:

I. Các nội dung Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp trong năm 2020:

1. Đối với Phiên họp tháng 2 năm 2020:

a) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với Phiên họp tháng 3 năm 2020:

a) Dự án Luật Biên phòng Việt Nam (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến);

b) Cho ý kiến hồ sơ lập đề nghị đối với Nghị quyết Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc;

c) Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế;

d) Theo dự kiến tiến độ của Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2020 tại Nghị quyết số 714/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung xem xét cho ý kiến về các dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được dự kiến trình vào Phiên họp tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, thực tế đây là những dự án Luật có tính chất phức tạp, cần tham vấn ý kiến rộng rãi và nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp kỹ lưỡng; do đó, Chính phủ đề xuất nội dung cho ý kiến về 03 dự án Luật nêu trên được chuyển sang Phiên họp tháng 3 năm 2020 (Phiên họp thứ 42);

đ) Cho ý kiến về Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;

e) Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

3. Đối với Phiên họp tháng 4 năm 2020:

a) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

b) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

c) Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

d) Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

đ) Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi);

e) Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

g) Cho ý kiến lần 2 về các dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2020) (nếu có).

h) Cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

4. Đối với Phiên họp tháng 5 năm 2020:

a) Cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020;

b) Dự thảo Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

5. Đối với Phiên họp tháng 7 năm 2020:

a) Cho ý kiến về việc sửa đổi Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính, ngân sách 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

b) Cho ý kiến về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021.

6. Đối với Phiên họp tháng 8 năm 2020:

a) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS;

b) Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);

7. Đối với Phiên họp tháng 9 năm 2020:

a) Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020;

b) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật năm 2019.

8. Đối với Phiên họp tháng 10 năm 2020:

a) Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020;

b) Báo cáo giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

c) Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thức hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia 2021 - 2023;

d) Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (căn cứ khoản 2, Điều 61 của Luật Đầu tư công);

đ) Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021 -2025;

e) Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (căn cứ khoản 1, Điều 60 của Luật Đầu tư công);

g) Báo cáo về phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2021;

h) Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020;

i) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý;

k) Báo cáo kế hoạch vay trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

II. Các nội dung Chính phủ dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 (chưa đề xuất Phiên họp cụ thể):

1. Xem xét phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giũa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020.

2. Xem xét nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

3. Các Báo cáo của Chính phủ về tình hình sử dụng dự phòng Trung ương quý I, II, III và IV và năm 2019.

4. Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về quy định chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương.

5. Hồ sơ xây dựng Nghị định mới về Nghi lễ đối ngoại nhà nước.

6. Báo cáo đề xuất sử dụng nguồn vốn dư giai đoạn 1(1.515 tỷ đồng) để triển khai các hạng mục cấp bách giai đoạn hoàn chỉnh Dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu.

7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

8. Xem xét, quyết định cơ chế đặc thù quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành) đến ngày Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê duyệt.

III. Về nội dung giám sát các Báo cáo của Chính phủ trong đó có Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại Phiên họp tháng 10 năm 2010 (căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020):

Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời gian giám sát Báo cáo nêu trên sau thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các lý do: (i) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 là một trong những nội dung thuộc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, thuộc nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2021; (ii) Hiện nay, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII (tháng 10 năm 2019), Trung ương đã cho ý kiến đối với Dự thảo lần thứ nhất của Báo cáo nêu trên và Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020.

Do đó, nếu đưa nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 vào Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại thời điểm tháng 10 năm 2020, sớm hơn thời điểm thông qua văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc là chưa phù hợp.

IV. Ngoài ra, trong quá trình Chính phủ điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội có thể phát sinh một số nội dung Chính phủ trình, xin ý kiến theo thẩm quyền do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định.

V. Về 04 dự án Luật: Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Dự án Luật Trị an cơ sở; Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Hiện các dự án Luật này chưa có trong Chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội, chưa được trình Chính phủ thông qua vì vậy Chính phủ chưa đưa vào dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin gửi đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTgCP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- VPQH: Vụ TH;

- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục KSTTHC, TGĐ cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, QHĐP (3) Thuy.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

thuộc tính Công văn 10975/VPCP-QHĐP

Công văn 10975/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10975/VPCP-QHĐPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:02/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi