Công văn 100/TANDTC-PC 2024 gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 100/TANDTC-PC

Công văn 100/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:100/TANDTC-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:14/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: 100/TANDTC-PC

V/v gi đề xuất bản án, quyết định có
hiệu
lực pháp luật là nguồn để
phát tri
n thành án lệ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương;

- Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III;

- Giám đốc Học viện Tòa án.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phát triển án lệ và quy trình phát triển án lệ theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cp cao, Chánh án các Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III đôn đốc, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo đúng chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Cụ thể: Tòa án nhân dân cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 03 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án quân sự quân khu và tương đương mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 01 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm. Tòa án quân sự Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương).

- Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức cho các công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đáp ứng các điều kiện phát triển án lệ để xuất phát triển thành án lệ.

Đ xuất án lệ của các đơn vị đề nghị thực hiện theo mẫu (ban hành kèm theo công văn này) và gửi về Tòa án nhân dân tối cao thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trước ngày 05/7/2024 và gửi file word về hộp thư điện tử phonganlespc@gmail.com để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo án lệ trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng theo dõi, tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua Tòa án nhân dân về kết quả đề xuất, phát triển và áp dụng án lệ của các Tòa án, đơn vị để xem xét, đánh giá công tác thi đua cuối năm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (đ p/h ch đạo);

- Vụ Thi đua khen thưởng (để p/h theo dõi);

- Cng TTĐT TANDTC (để đăng tải);

- Lưu: VP, Vụ PC&QLKH-P3.

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Tiến

Biểu mẫu:

Đơn vị: ...................

ĐỀ XUẤT CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH Đ PHÁT TRIỂN ÁN LỆ
(Kèm Tòa án nhân dân tối cao theo Công văn số
100/TANDTC-PC ngày 14/6/2024)

STT

Số Bản án, Quyết định

Tình huống pháp lý1

Giải pháp pháp lý2

Nội dung phn nhận định đề xuất án lệ3

1

….

2

….

3

…..

_______________________

1 Miêu t rõ tình huống pháp lý đặt ra trong vụ việc mà quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, chưa có hướng dẫn thi hành hoặc có hướng dẫn nhưng còn nhiều cách hiểu khác nhau, thể hiện lẽ công bằng... (dự kiến sẽ ly làm tình huống án lệ);

2 Nêu rõ giải pháp pháp lý trong việc giải quyết tình huống pháp lý đã nêu tại mục 1 phía trên;

3 Trích cụ thể nội dung đoạn (Ví dụ: 1,2, 3...) trong nhận định ca Bản án, quyết định đ xut;

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi