Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:21/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

Số: 13/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

 

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010; ngày 03/3/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây là những quy định pháp luật mới, quan trọng, là cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ: đồng thời quy định trách nhiệm của Nhà nước, của cán bộ, công chức đối với những thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Ngày 06/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg về triển khai thi hành Luật.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai nghiêm túc việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý để mọi người nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường giáo dục để các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nhận thức rõ trách nhiệm đối với thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong khi thi hành công vụ; cũng như các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần có nhận thức đầy đủ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết bồi thường của Nhà nước.

- Đối với cán bộ, công chức, cần kết hợp việc quán triệt tinh thần và nội dung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ; xác định những hành vi, quyết định hành chính được quy định trực tiếp trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đề ra các biện pháp cụ thể yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức trách của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ.

- Phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị gây ra thiệt hại khi thi hành công vụ.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Đưa nội dung phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010; Biên soạn đầy đủ tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước đối với cán bộ, công chức của Thành phố được giao thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở các sở, ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm và bố trí kinh phí đảm bảo công tác thi hành Luật này kể từ ngày có hiệu lực.

4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; hướng dẫn các ngành, địa phương về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết yêu cầu bồi thường; hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

6. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn quán triệt Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính (để báo cáo);
- TT TU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB MTTQ Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng TTĐT, Công báo Thành phố;
- Lưu: Văn thư, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi