Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 553 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
501

Công văn 4919/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ

Ban hành: 04/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2012
502

Công văn 4669/BTP-TTLLTPQG của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Ban hành: 06/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2012
503

Công văn 3488/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2012
504

Công văn 2661/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng sách pháp luật về thuế

Ban hành: 19/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2012
505

Kế hoạch 909/KH-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức khấu hóa năm 2012

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2012
506

Công văn 1685/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2012
507

Thông báo 14/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ"

Ban hành: 01/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
508

Công văn 845/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT

Ban hành: 22/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2012
509

Thông báo 01/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hội chiếu ngoại giao"

Ban hành: 06/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
510

Thông báo 04/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp làm việc với Bộ Tư pháp

Ban hành: 04/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2012
511

Công văn 8298/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về cuộc họp trực tuyến tổng kết Hiến pháp

Ban hành: 22/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2011
512

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
513

Công văn 1739/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
514

Công văn 265/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
515

Công văn 6086/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
516

Thông báo 2534/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
517

Công văn 128/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
518

Thông báo 5256/TB-BTP của Bộ Tư pháp về Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 03/12/2007

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
519

Công văn 4210/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn

Ban hành: 05/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
520

Công văn 2447/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
Vui lòng đợi