Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.435 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5181

Thông tư 04/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
5182

Công văn 1435/CP-V.II của Chính phủ về việc chỉ đạo một số vấn đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
5183

Quyết định 232/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
5184

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC của Toà án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 211/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5185

Quyết định 201/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
5186

Quyết định 200/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng công chứng số 5 trực thuộc sở Tư Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
5187

Công văn 121/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
5188

Công văn 120/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
5189

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
5190

Thông tư 01/2003/TTLT-VKSNDTC-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5191

Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19) của Bộ Công an về việc hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
5192

Quyết định 1117/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2003
5193

Quyết định 150/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động phó trưởng phòng công chứng thuộc sở Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
5194

Công văn 105/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng Điều 248 Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5195

Quyết định 358/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
5196

Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
5197

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư phápp và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5198

Công văn 98/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
5199

Công văn 99/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
5200

Công văn 97/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
Vui lòng đợi