Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.388 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5041

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2005
5042

Quyết định 1435/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật hình sự, hành chính"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
5043

Quyết định 182/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2005
5044

Quyết định 123/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
5045

Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
5046

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Canada

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
5047

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
5048

Công văn 134/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 92 BLTTDS

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
5049

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
5050

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
5051

Công văn 133/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cáo về việc trợ giúp pháp lý và miễn giảm án phí, lệ phí toà án đối với đương sự là người nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
5052

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
5053

Công văn 132/2005/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cáo về việc đòi cơ quan thi hành án trả lại tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
5054

Quyết định 136/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
5055

Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
5056

Nghị định 67/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
5057

Quyết định 1148/2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
5058

Công văn 106/2005/KHXX của Toà ná nhân dân tối cao về việc trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2005
5059

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
5060

Quyết định 67/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chương trinh xây dựng va ban hành văn bản quy pham pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2005

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
Vui lòng đợi