Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.442 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5021

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
5022

Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
5023

Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
5024

Thông tư 08/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
5025

Quyết định 09/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
5026

Thông tư 07/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
5027

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát, Toà án, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
5028

Quyết định 2502/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Con nuôi quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2006
5029

Công văn 14377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
5030

Quyết định 08/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2006
5031

Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
5032

Chỉ thị 35/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
5033

Công văn 187/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
5034

Thông tư 06/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
5035

Công văn 175/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc thông báo văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
5036

Thông tư liên tịch 05/2006/TTLT-BTP-BCA của Bộ Tư pháp và Bộ Công an về hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
5037

Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2006
5038

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25/12/1998 và ngày 5/4/2006

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5039

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
5040

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
Vui lòng đợi