Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4761

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
4762

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
4763

Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
4764

Nghị định 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
4765

Công văn 2315/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc áp dụng quy định pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2009
4766

Nghị quyết 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
4767

Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
4768

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
4769

Công văn 202/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đánh giá thực trạng công tác thống kê

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
4770

Nghị quyết 795/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
4771

Công văn 98/TANDTC-KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
4772

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
4773

Công văn 1988/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
4774

Công văn 1841/BNV-PC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; dự thảo Nghị quyết Quý II năm 2009 do Chính phủ trình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
4775

Công văn 1941/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình trả lời kiến nghị của địa phương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
4776

Công văn 1939/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc một số nội dung liên quan đến công chứng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
4777

Công văn 4093/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổng kết thực tiễn công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
4778

Báo cáo 245 BC/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
4779

Luật Lý lịch tư pháp, số 28/2009/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
4780

Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
Vui lòng đợi