Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.974 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4701

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2004
4702

Quyết định 65/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định Tư Pháp về văn hoá thành phố

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
4703

Thông tư liên tịch 28/2004/TTLT-BQP-TANDTC của Bộ Tài chính và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và điều động đối với các chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong ngành Toà án quân sự

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
4704

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân

Ban hành: 01/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
4705

Quyết định 46/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho sở Tư Pháp

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
4706

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
4707

Quyết định 23/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác tư pháp năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
4708

Thông tư 01/2004/TT-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách, thành lập các Toà án nhân dân địa phương

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
4709

Nghị định 25/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
4710

Pháp lệnh Thi hành án dân sự số 13/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
4711

Quyết định 01/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Toà án nhân dân

Ban hành: 05/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
4712

Quyết định 01/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định Tư pháp về xây dựng, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 05/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2006
4713

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đính chính văn bản

Ban hành: 19/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
4714

Quyết định 294/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
4715

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
4716

Nghị quyết 24/2003/QH11 của Quốc hội về việc Bộ luật Tố tụng Hình sự

Ban hành: 26/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
4717

Quyết định 255/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở Tư pháp

Ban hành: 17/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
4718

Công văn 140/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 3 phần III Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

Ban hành: 31/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
4719

Thông tư 06/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 22/7/2003 của Chính phủ về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, Luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
4720

Thông tư 05/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
Vui lòng đợi