Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.272 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Quyết định 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

22

Quyết định 113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023

24

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25

Quyết định 343/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

26

Quyết định 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

27

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chương trình cải cách tư pháp năm 2023

28

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

29

Quyết định 528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

30

Quyết định 438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

31

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

32

Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

33

Quyết định 15/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

34

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

35

Quyết định 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

36

Quyết định 805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa

37

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

38

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

39

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

40