Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
42

Thông tư 53/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
43

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
44

Nghị quyết 106/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
45

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
46

Hướng dẫn 22/HD-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
47

Nghị quyết 956/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
48

Quyết định 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
49

Quyết định 1352/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
50

Công văn 2027/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện các phong trào thi đua của ngành Tư pháp và công tác pháp chế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
51

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
52

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
53

Quyết định 1329/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
54

Quyết định 1319/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
55

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
56

Quyết định 778/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
57

Quyết định 779/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
58

Quyết định 776/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
59

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
60

Quyết định 777/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
Vui lòng đợi