Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.295 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4221

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
4222

Thông tư 1611/TT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

Ban hành: 27/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
4223

Thông tư liên tịch 355-TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 12/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
4224

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
4225

Công văn 325/CA của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
4226

Công văn 1060/LS-TVPL của Bộ Tư pháp gửi các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4227

Công văn 39/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4228

Công văn 40/KHXX của Toà án nhân dân tối cáo về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Ban hành: 06/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4229

Thông báo về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4230

Thông tư 67/TT-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4231

Thông tư 66/THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 04/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
4232

Thông tư 26TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh

Ban hành: 22/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4233

Nghị định 31/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước

Ban hành: 18/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
4234

Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng phiên toà

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4235

Quyết định 160/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Ban hành: 15/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4236

Quyết định 154/TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Ban hành: 12/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4237

Quyết định 715/TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Tư pháp

Ban hành: 07/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
4238

Thông tư 791 TT/LS-TVPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài ở Việt Nam

Ban hành: 08/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4239

Nghị định 42/CP của Chính phủ ban hành quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 08/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4240

Quyết định 528-QĐ/BT của Bộ Tư pháp về quy chế làm việc của Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản

Ban hành: 13/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi