từ chức

Lọc bài viết theo:

Không phải trường hợp nào cán bộ, công chức cũng được từ chức 21/05/2020

Khi muốn thôi giữ chức vụ mà chưa hết nhiệm kỳ, cán bộ, công chức thường chọn cách xin từ chức. Tuy vậy, không phải trường hợp nào cán bộ, công chức cũng được từ chức.

5 tiêu chí phân biệt bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức  13/04/2019

Bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức đều được quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008. Tuy vậy, nhiều người vẫn nhầm lẫn về ý nghĩa, bản chất của các thuật ngữ này.

Công chức được và không được từ chức trong trường hợp nào? 27/02/2019

Việc xây dựng một đạo luật riêng có tên là Luật Từ chức đã từng được ít nhiều đề cập đến. Khi Luật này chưa được xây dựng, việc từ chức của cán bộ, công chức được đề cập đến như thế nào trong các văn bản hiện hành?