trụ sở công ty

Lọc bài viết theo:

Một số lưu ý khi chọn trụ sở chính công ty 13/02/2019

Trụ sở chính công ty là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp, là nơi quan trọng gắn với công ty trong suốt quá trình hoạt động. Khi chọn địa điểm đặt trụ sở chính, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số điểm: