trừ lương

Lọc bài viết theo:

Đi làm muộn có bị trừ lương không? 30/11/2020

Tình trạng nhân viên tự ý đi làm muộn hoặc về sớm luôn khiến các công ty đau đầu. Để xử lý tình trạng này, không ít công ty áp dụng việc trừ lương thay cho các hình thức kỷ luật lao động khác.