trốn thuế

Lọc bài viết theo:

Từ 05/12/2020, có thể bị phạt 3 lần số tiền thuế trốn ngay lần đầu 21/10/2020

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 là quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế.

9 hành vi trốn thuế có thể bị xử lý hình sự 23/02/2019

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, pháp nhân khi cố ý không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Vậy tội trốn thuế 2019 được quy định thế nào?