trò chơi điện tử

Lọc bài viết theo:

Hà Nội: Kiểm tra việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 11/09/2019

Đợt kiểm tra, giám sát này được thực hiện theo Kế hoạch 195/KH-UBND do Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành ngày 04/9/2019 vừa qua.

Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại theo độ tuổi 05/04/2018

Ngày 15/4 tới đây, Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới nhất của Nghị định này là việc phân loại trò chơi điện tử trên mạng theo độ tuổi.