Trần Thanh Hưng

Trần Thanh Hưng

Chuyên gia nhân sự, Chủ tịch CLB nhân sự nguồn lực quốc tế

Giới thiệu chung

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại Học Luật – Trường Đại Học Luật TP.HCM.

- Chứng chỉ CEO – Giám đốc điều hành của Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.

- Chứng chỉ CPO - Giám Đốc nhân sự chuyên nghiệp.

- Chứng nhận ISO 9001:2008.

- Chứng nhận đánh giá nội bộ.

- Top 50 nhân tố điển hình vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

- 15 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng Phòng Hành chính - nhân sự và Giám Đốc Hành chính - nhân sự  tại Công ty Dầu Bình An, Tập Đoàn Daso, Tập Đoàn Trường Thành, Tập Đoàn Royal, Tập Đoàn Bảo Minh.

- 09 năm làm Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế.

- 15 năm công tác giảng dạy tại 12 Trung tâm của Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, 06 Trung tâm đào tạo của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế, hơn 300 Doanh nghiệp trong và nước ngoài về các chuyên đề:

+ Pháp luật lao động.

+ Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động.

+  Hệ thống lương và đãi ngộ.

+ An toàn lao động trong sản xuất...

- Đã tham gia đào tạo, tư vấn tại một số Doanh nghiệp tiêu biểu như sau: Công ty Sài Gòn Đông Á; Công ty Cổ Phần Bốn Phương; Tập Đoàn Becker (Mỹ); Công ty Thái Hưng Thịnh...

loading
Vui lòng đợi