Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc

(Kèm theo Quyết định 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016)

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Vị trí, khu vực, tên đường

Giá đất

 

A

PHỐ VĨNH YÊN

 

 

 

MỤC 01: GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

CÁC ĐƯỜNG PHỐ VÀ KHU DÂN CƯ MỚI

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành: Từ giao với đường Mê Linh (phường Khai Quang) qua khu công nghiệp Khai Quang, qua giao với đường Trần phú, qua UBND xã Định Trung đến giao với đường Hùng Vương (T50).

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao với đường Mê Linh (phường Khai Quang) đến giao đường Tôn Đức Thắng

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:

 

 

+

Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này

3,000,000

 

+

Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao đường Tôn Đức Thắng đến hết địa giới phường Khai Quang

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:

 

 

+

Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này

3,000,000

 

+

Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này

2,000,000

 

c

Đoạn 3: Tiếp giáp địa giới phường Khai Quang đến giao đường Chu Văn An (Đình Bầu)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:

 

 

+

Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này

3,000,000

 

+

Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này

2,000,000

 

d

Đoạn 4: Từ giao đường Chu Văn An đến giao đường Trần Phú

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:

 

 

+

Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này

3,000,000

 

+

Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này

2,000,000

 

e

Đoạn 5: Từ giao đường Trần Phú qua UBND xã Định Trung đến giao với đường Hùng Vương (T50)

7,000,000

 

+

Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này

3,000,000

 

+

Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này

2,000,000

 

2

Phố Mê Linh: Từ ngã ba Dốc Láp đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên

 

 

a

Đoạn 1: Từ khách sạn Ngọc Lan tới giao tim đường Lê Duẩn

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

12,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này (gồm cả băng 2 khu dân cư ao Hải)

5,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên

3,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao tim đường Lê Duẩn đến giao tim đường Hai Bà Trưng

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

11,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này

4,500,000

 

-

Vị trí 3: Các ngách giao với các ngõ trên (vị trí còn lại khu Bảo Sơn)

2,500,000

 

c

Đoạn 3: Đất mặt tiền từ đường Hai Bà Trưng đến giao tim đường Nguyễn Tất Thành (đường vào khu CN Khai Quang)

8,000,000

 

3

Đường Kim Ngọc: Từ ngã ba Dốc láp (giáp khách sạn Ngọc Lan) đến hết đất đài truyền hình Vĩnh Phúc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

11,000,000

 

4

Đường Hùng Vương: Từ giao đường  Kim Ngọc qua Cầu Oai đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường  Kim Ngọc đến Cầu Oai

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ  ≥ 3,5 m giao với đường Hùng Vương

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên và các ngõ < 3,5 m

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ Cầu Oai đến giao tim đường Trần Đại Nghĩa (đường rẽ vào UBND phường Đồng Tâm)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Hùng Vương

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên

2,000,000

 

c

Đoạn 3:  Từ giao tim đường Trần Đại Nghĩa đến ngã tư Quán Tiên

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Hùng Vương

3,500,000

 

d

Đoạn 4: Từ ngã tư Quán Tiên đến hết địa giới Thành phố Vĩnh Yên

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền Từ ngã tư Quán Tiên đến Cổng chào

6,000,000

 

-

Vị trí 2:Cổng chào đến hết địa giới Thành phố Vĩnh Yên

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ giao với đoạn đường này

3,500,000

 

5

Đất trong khu đô thị Nam Đầm Vạc

3,500,000

 

6

Đường QL 2 tránh thành phố Vĩnh Yên

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

4,000,000

 

7

Đường Tôn Đức Thắng: Từ giao đường Hai Bà Trưng (Sở Xây dựng) đến hết địa giới phường Khai Quang

 

 

-

Vị trí 1: Từ giao đường Hai Bà Trưng (Sở Xây dựng) đến giao đường Nguyễn Tất Thành (mặt tiền)

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến hết địa giới phường Khai Quang (mặt tiền)

6,000,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

8

Đường Nguyễn Du

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

4,000,000

 

9

Đường Lê Chân

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền (Đoạn từ đường Mê Linh đến nhà ông Phú)

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Đoạn từ nhà ông Phú đến hết đường Lê Chân

3,000,000

 

10

Đường Ngô Gia Tự

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

11

Đường Phan Chu Trinh

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

4,000,000

 

12

Đường Phan Bội Châu

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

13

Đường Nguyễn Văn Linh

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

4,500,000

 

14

Đường Lê Duẩn

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

5,000,000

 

15

Đường Chu Văn An

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

5,000,000

 

16

Đường Nguyễn Trãi: Từ giao đường Mê Linh đến giao đường Hai Bà Trưng (khu Hội họp UBND tỉnh)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

13,000,000

 

-

Vị trí 2: Các đường tiểu khu giao đường Nguyễn Trãi

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Đường tiểu khu từ nhà Tâm đến hết nhà ông Sinh (Cường); Ngõ từ nhà ông Thường đến hết nhà bà Dần (Hùng)

3,000,000

 

-

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

2,500,000

 

17

Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ giao đường Mê Linh qua Trường mầm non Hoa Hồng đến giao đường Nguyễn Trãi

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

18

Đường Lý Thái Tổ

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này và đường giao thông trong khu công sở

3,000,000

 

19

Đường Tôn Thất Tùng

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

20

Đường Yết Kiêu

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

21

Đường Trần Nguyên Hãn

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,500,000

 

22

Phố Bà Triệu: Từ giao đường Mê Linh qua cổng Bệnh viện đa khoa đến giao đường Nguyễn Tất Thành

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

4,500,000

 

23

Đường phố Kim Đồng

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

24

Đường Vườn hoa dốc Láp: Từ giao phố Mê Linh (đèn tín hiệu điều khiển giao thông) đến giao phố Trần Phú (chân dốc đường vào trường THPT Trần Phú)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

13,000,000

 

-

Vị trí 2: Đường tiểu khu từ nhà ông Yết đến hết nhà ông Đoàn

4,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở còn lại thuộc khu vực Láp Dưới

2,500,000

 

25

Phố Trần Phú: Từ ngã ba Dốc Láp (Khách sạn Ngọc Lan) qua Khu đô thị Hà Tiên đến hết địa phận Thành phố Vĩnh Yên

 

 

a

Đoạn 1: Đoạn từ Khách sạn Ngọc Lan đến giao tim đường lên Trường THPT Trần Phú.

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

13,000,000

 

-

Vị trí 2: Đường tiểu khu nhà ông Hải đến hết Chùa Láp.

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất  thuộc các ngách giao với các ngõ trên (Luỹ Chùa)

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao với tim đường rẽ vào Trường THPT Trần phú đến giao với đường Nguyễn Tất Thành

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ chính giao với đoạn đường này gồm: Đường lên trường THPT Trần Phú, đường tiểu khu từ nhà ông Hùng đến sân kho HTX, đường tiểu khu từ nhà bà Lại đến nhà ông Kỷ.

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ còn lại giao với đoạn này

2,000,000

 

-

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên (thuộc Láp Trên và Láp Trại)

2,000,000

 

c

Đoạn 3: Từ giao với đường Nguyễn Tất Thành đến giao đường Chùa Hà (trong khu đô thị Hà Tiên)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

d

Đoạn 4: Từ giao với đường Chùa Hà đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Trần Phú

4,500,000

 

26

Đường chùa Hà: Đoạn từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến giao đường Trần Phú (tại km3 QL 2B)

 

 

-

Vị trí 1: Đoạn từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến giao với đường đi Làng Sứ

6,000,000

 

-

Vị trí 2: Đoạn từ giao với đường đi Làng Sứ đến giao đường Trần Phú (tại km3 QL2B)

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Đường chùa Hà đi hết  khu dân cư trường dạy nghề số 11

2,000,000

 

-

Vị trí 4: Đất ở thuộc các khu dân cư đồi chiêu đãi. Bộ CHQS tỉnh, khu dân cư Đồng Nưa

 

 

 

+ Đường mặt cắt > 13.5 m

3,500,000

 

 

+ Đường mặt cắt  = 13.5 m và < 13.5 m

3,000,000

 

27

Phố Nguyễn Viết Xuân: Từ đường Kim Ngọc đến Cầu Vượt

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Lê Xoay

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền (từ bãi rửa xe đến hộ anh Độ và hộ chị Hoa)

15,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này và đất ở thuộc khu dân cư ao Tài phú

6,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao phố Ngô Quyền (đất mặt tiền)

14,500,000

 

c

Đoạn 3: Từ giao phố Ngô Quyền đến chân Cầu vượt (hết phố Nguyễn Viết Xuân)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

12,500,000

 

-

Vị trí 2: Đường vào khu lương thực, đường vào nhà máy xay cũ, ( các ngõ giao với đoạn này, áp dụng với các ô đất mặt tiền )

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ từ hộ ông Huân đến hộ bà Lý Thị Ngân, hộ ông Hồng Lập đến hộ bà Châu, từ đầu ngõ 8 đến Hồ Vậy, đầu ngõ 9 đến hộ ông Thọ, đầu ngõ 10 đến hộ ông Minh Đầm.

4,000,000

 

-

Vị trí 4: Đất mặt đường từ cầu Hồ Vậy qua giếng Gẩu đến giao đường Ngô Quyền và khu dân cư xử lý nước thải

3,500,000

 

-

Vị trí 5: Đất thuộc các vị trí còn lại

2,500,000

 

28

Phố Ngô Quyền: Từ bưu điện tỉnh đến ga Vĩnh Yên

 

 

a

Đoạn 1: Từ bưu điện tỉnh đến giao phố Chiền

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

15,000,000

 

-

Vị trí 2: Ngõ 6 phố Ngô Quyền: đoạn từ đường Ngô Quyền đến nhà ông Sanh

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này, ngõ 06 từ tiếp giáp nhà ông Sanh đến hết đường ngõ 6

2,500,000

 

-

Vị trí 4: Các ngách giao với ngõ trên

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

17,000,000

 

-

Vị trí 2: Các hộ trong ngõ số 10 đến hết đất nhà Ông Chính, ngõ 7 đến tiếp giáp nhà bà Ngấn

5,000,000

 

-

Vị trí 3: Các hộ còn lại trong ngõ 7 và các hộ trong ngõ 10 từ tiếp giáp nhà ông Chính đến Giếng Gẩu

3,000,000

 

-

Vị trí 4: Các ngách giao với các ngõ trên

2,000,000

 

c

Đoạn 3: Từ giao phố Nguyễn Viết Xuân đến Ga Vĩnh Yên

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

13,000,000

 

-

Vị trí 2: Thuộc khu dân cư vật tư nông nghiệp cũ

7,000,000

 

29

Phố Chiền: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Đôị Cấn

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất các ngõ 3,4,5 đường phố Chiền

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ngõ 1,2 đường phố Chiền

3,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Đội Cấn đến giao phố Ngô Quyền

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Đường tiểu khu ngõ nhà ông Phúc đến hết nhà ông Tý

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

3,000,000

 

30

Phố Trần Quốc Tuấn: Từ giao đường Kim Ngọc tới giao đường Đầm Vạc

 

 

a

Đoạn từ giao đường Kim Ngọc tới giao phố Lê Xoay

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

3,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao với phố Ngô Quyền

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

10,000,000

 

c

Đoạn 3: Từ phố Ngô Quyền đến Đền Đức Thánh Trần

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở ngõ 7 từ nhà bà Nguyệt đến nhà ông Tuấn

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này, ngõ 7 từ tiếp giáp nhà ông Tuấn đến hết ngõ 7

2,500,000

 

-

Vị trí 4: Các ngách giao với ngõ trên

2,000,000

 

d

Đoạn 4: Từ Đền Đức Thánh Trần đến tiếp giáp địa giới hành chính phường Đống Đa

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở các ngõ còn lại không phải đất quy hoạch khu dân cư Đồng Mỏn

2,500,000

 

e

Đoạn 5: Từ tiếp giáp địa giới hành chính phường Ngô Quyền (ao nhà bà Mít) đến giao đường Đầm Vạc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đường vào khu dân cư Hồ Vậy

6,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ còn lại

3,000,000

 

31

Phố Trần Quốc Toản: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao đường Lý Tự Trọng

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

b

Đoạn từ giao với phố Ngô quyền đến giao đường Lý Tự Trọng

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở các ngách giao với các đường ngõ

2,000,000

 

32

Phố Đội Cấn: Từ giao phố Trần Quốc Tuấn đến giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này

2,500,000

 

-

Vị trí 3: Các ngách giao với các ngõ trên

2,000,000

 

33

Phố Lê Xoay: Từ giao phố Ngô Quyền đến phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Chiền

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

13,500,000

 

-

Vị trí 2: Ngõ 1 Nhà ông Hùng đến hết đất nhà ông Nghìn

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Ngõ nhà ông Chiều đến hết đất nhà ông Hải.

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

15,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở ngõ nhà ông Ứng

2,000,000

 

34

Phố Nguyễn Thái Học: Từ giao phố Ngô Quyền đến phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

a

Đoạn đường từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Lê Xoay (giáp chợ Vĩnh Yên )

8,500,000

 

b

Đoạn đường từ giao phố Lê Xoay qua giao phố Đội Cấn đến phố Nguyễn Viết Xuân

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Nguyễn Thái Học

3,000,000

 

35

Phố Trần Bình Trọng: Từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Lê Xoay

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

36

Phố Lý Bôn: Từ giao phố Ngô Quyền đến hết đất khách sạn Vĩnh Yên

 

 

a

Đoạn từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Tô Hiệu

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở ngõ 3 (ngõ nhà ông Quang)

4,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

3,000,000

 

b

Đoạn từ giao phố Tô Hiệu đến hết đất khách sạn Vĩnh Yên (mặt tiền)

7,000,000

 

37

Phố Nguyễn Văn Trỗi: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Kim Ngọc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

38

Phố Võ Thị Sáu: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Kim Ngọc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

39

Phố Lý Tự Trọng: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Đầm Vạc

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao phố Lý Bôn đến giao phố Trần Quốc Toản

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

3,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao phố Trần Quốc Toản đến giao đường Đầm Vạc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

40

Phố Tô Hiệu: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Đầm Vạc

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở trong các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở trong ngõ số 1

2,000,000

 

41

Đường Đầm vạc: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn Cải lương Vĩnh phúc, qua giao đường Tô hiệu, qua giao đường Lý Tự Trọng, qua giao đường Trần Quốc Tuấn đến giao đường 13.5m (cầu vượt xuống Đầm Vạc)

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn cải lương đến giao đường Lê Hữu Trác

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Đoạn đến giáp đất khách sạn Vĩnh Yên và đường  rẽ đi đê cụt, Vị trí 2 khu dân cư đoàn Chèo, Đất mặt tiền phố Lê Hữu Trác

6,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất quy hoạch dân cư Nhà máy nước, khu dân cư Gốc Gạo.

4,000,000

 

-

Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại giao với đoạn đường này

3,000,000

 

-

Vị trí 5: Các vị trí còn lại thuộc Xóm Mới

2,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ giao đường Lê Hữu Trác đến UBND phường Đống Đa

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất mặt đường tiểu khu từ UBND phường Đống Đa đến cầu Hồ Vậy

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ còn lại

2,500,000

 

c

Đoạn 3: Từ UBND phường Đống Đa đến giao đường 13.5m (cầu vượt xuống Đầm Vạc)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất các ngõ 16 qua đình Sậu đến đầu ngõ 22, đầu ngõ 23 hộ ông Cao đến hộ ông Thuận

3,500,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ từ đầu ngõ 18 đến hộ ông Cường, đầu ngõ 21 đến đình Sậu

3,000,000

 

-

Vị trí 4: đất thuộc các vị trí còn lại

2,500,000

 

42

Đường Hà Huy Tập: Từ giao đường Hùng Vương đến rạp ngoài trời

 

 

-

Vị trí 1: Từ giao đường Hùng Vương đến sân Tennis Trại ổi

6,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc ngõ từ sân Tennis cũ đến nhà ông Chiến, ông Cư

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại (thuộc xóm Khâu)

2,000,000

 

43

Đường Lê Lợi: Từ  giao đường Phạm Văn Đồng đến giao đường Hùng Vương

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Ngõ giao với đường Lê Lợi và đất ở khu tập thể xí nghiệp bánh kẹo

5,500,000

 

44

Đường Phạm Văn Đồng: Từ đường Lê Lợi qua trường Hoa Sen đến đường Nguyễn Tất Thành

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền:

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở trong các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

45

Đường Điện Biên Phủ: Từ giao đường Hùng Vương đến hết xóm Gạch (giáp T50)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất trong khu đô thị Tây Hồ

6,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

-

Vị trí 4: Các ngách còn lại

2,000,000

 

46

Đường Lam Sơn: Từ giao đường Hùng Vương (T50) đến cầu Làng ý

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến hết cổng T50

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

11,500,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ

2,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ hết cổng T50 đến hết cổng trường giao thông

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

2,000,000

 

c

Đoạn 3: Từ giáp cổng trường Giao thông đến cầu Làng ý

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại

1,500,000

 

47

Đường Tô Hiến Thành:  Từ giao đường Hùng Vương đến cổng viện 109, đến giao với phố Nguyễn Khóa

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến cổng viện 109

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

2,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất thuộc các ngách giao với ngõ

1,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ cổng viện 109 đến khu dân cư đồng Mé

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này

2,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất thuộc các ngách giao với ngõ

1,500,000

 

48

Đường Lý Thường Kiệt (Quốc lộ 2C): Từ đường Hùng Vương đến hết địa giới phường Đồng Tâm

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến hết đình Đông Đạo

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,500,000

 

-

Vị trí 2: Ngõ từ đình Đông Đạo đến hết cổng sau UBND phường Đồng Tâm (giao với đường Trần Đại Nghĩa) đất mặt tiền

 

 

-

Đoạn từ đình Đông Đạo đến hết cổng sau chợ Đồng Tâm (nhà anh Hiền)

3,000,000

 

-

Đoạn đường từ cổng sau chợ Đồng Tâm (nhà anh Hiền) đến hết cổng sau UBND phường Đồng Tâm

2,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ này

1,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ đình Đông Đạo đến đường tàu cắt ngang

 

 

-

Vị trí 1:  Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2:  Đất ở thuộc các ngõ còn lại

2,000,000

 

c

Đoạn 3: Từ đường sắt cắt ngang đến hết địa phận phường Đồng Tâm

 

 

-

Vị trí 1 : Đất mặt tiền

4,000,000

 

-

Vị trí 2 : Đất ở thuộc các ngõ còn  lại

2,000,000

 

49

Đường Trần Đại Nghĩa

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

2,500,000

 

50

Đường Quang Trung: Từ giao đường Hùng Vương qua XN gạch Hợp Thịnh đến hết khu dân cư Đồng Rừng - Sốc Lường

 

 

a

Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến hết nghĩa trang liệt sỹ

 

 

-

Vị trí 1: Mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Đất ở khu dân cư Làng Tiên

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này của xóm ven đường

2,000,000

 

-

Vị trí 4: Các vị trí còn lại thuộc xóm ven đoạn đường này

1,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ nghĩa trang liệt sỹ đến hết khu dân cư Đồng Rừng - Sốc Lường

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn này của xóm ven đường.

2,000,000

 

-

Vị trí 3: Các vị trí còn lại thuộc xóm ven đường.

1,500,000

 

51

Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Tỉnh lộ 305 từ giáp địa giới xã Vân Hội đến giáp địa giới xã Đồng Cương

 

 

a

Đoạn 1: Từ giáp địa giới xã Vân Hội đến Cống Hốp

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn này

3,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở còn lại của các xóm, thôn (An Phú; Trà 1.2; Cả; Hốp, lẻ 1; Nguôi)

1,500,000

 

b

Đoạn 2: Từ cống Hốp đi Yên lạc (hết địa giới phường Hội Hợp)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ chính giao với đoạn này

2,000,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở còn lại của các xóm, thôn

1,500,000

 

52

Đường Trương Định

 

 

a

Đoạn 1: Từ QL2 qua UBND phường Hội Hợp, qua cổng Trường THPT Vĩnh Yên đến hết đất nhà ông Cầu

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

4,000,000

 

b

Đoạn 2: Từ nhà ông Cầu đến tiếp giáp với phố Nguyễn Danh Phương

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

3,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

1,500,000

 

-

Vị trí 3: Đất ở khu dân cư làng Cả

1,500,000

 

53

Đường Nguyễn Lương Bằng: (Quốc lộ 2 đoạn tránh Vĩnh Yên (cách trạm thu phí 500m) đến quốc lộ 2 đoạn tránh Vĩnh Yên

 

 

-

Đất mặt tiền

3,500,000

 

54

Đường Nguyễn Văn Cừ (từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến địa giới thành phố Vĩnh Yên đến địa phận xã Hương Sơn)

 

 

-

Vị trí 1: đất mặt tiền

3,500,000

 

55

Đường Mai Hắc Đế (từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến hết địa phận thành phố Vĩnh Yên, đến địa phận xã Thanh Vân)

 

 

-

Đoạn từ ngã 3 trạm biến thế (cạnh UBND xã Định Trung) đến giáp xóm Chám (đất mặt tiền)

3,500,000

 

-

Đoạn qua xóm Chám đến giáp địa giới xã Thanh Vân (đất mặt tiền)

3,000,000

 

56

Đường Lý Nam Đế (từ nút giao đường Hai Bà Trưng đến đường Đinh Tiên Hoàng)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

5,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

3,000,000

 

57

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường quốc lộ 2 giáp Big c) đến thôn Vinh Quang xã Thanh Trù

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

7,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này

 

 

 

+ Đường mặt cắt 19.5 m

5,000,000

 

 

+ Đường mặt cắt 16.5 m

4,000,000

 

 

+ Đường mặt cắt 13.5 m

3,500,000

 

58

Đường Hàm Nghi (từ giao đường Triệu Thái đến giao đường Phùng Hưng)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

2,000,000

 

59

Đường Lê Hồng Phong (từ giao đường Lam Sơn đến giao đường tránh Quốc lộ 2A đi Yên Lạc)

6,500,000

 

60

Đường Lạc Long Quân (từ nút giao đường Hai Bà Trưng và Mê Linh đến đường Phùng Hưng)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,500,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ còn lại

4,000,000

 

61

Đường Nguyễn Duy Thì (từ phố Chùa Hà gần cây xăng đến hết địa phận thành phố Vĩnh Yên đến địa phận xã Thanh Vân)

 

 

-

Vị trí 1: đất mặt tiền

3,000,000

 

62

Phố An Sơn (từ phố Nguyễn Văn Huyên giáp trường tiểu học Đống Đa đến nhà văn hóa tổ dân phố An Sơn, Đống Đa)

3,500,000

 

63

Phố Lưu Quý An (từ phố Tô Ngọc Vân đến giao khu đô thị Sông Hồng Thủ Đô)

2,500,000

 

64

Phố Đính Ấm (từ nút giao đường Mê Linh và đường Nguyễn Tất Thành đến đường Đinh Tiên Hoàng)

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

-

Vị trí 2: Ngõ vào công ty An Phát và ngõ vào nhà hàng Long Gà

3,000,000

 

65

Phố Ấp Hạ (từ phố Thiên Thị đến phố Chu Văn Khâm)

3,500,000

 

66

Phố Lê Quảng Ba (khu dân cư Z197 đến phố Phạm Hồng Thái)

3,500,000

 

67

Phố Nguyễn Bảo (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đối 411)

4,500,000

 

68

Phố Nguyễn Biểu (từ đường Mê Linh đến tỉnh đoàn)

4,500,000

 

69

Phố Bình Lệ Nguyên (từ phố Tống Duy Tân đến phố Bùi Thị Xuân) - KDC Đồng Rừng

3,000,000

 

70

Phố Bình Sơn (từ đường Nguyễn Viết Xuân đến phố Trần Khánh Dư)

5,000,000

 

71

Phố Nguyễn Bính (từ phố Cù Chính Lan đến khu tập thể trường Đại học GTVT) - KDC cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đường 13,5 m

3,000,000

 

72

Phố Hoàng Bồi (từ phố Lê Quảng Ba đến phố Phạm Hồng Thái)

3,000,000

 

73

Phố Mạc Thị Bưởi (từ phố Lê Ngọc Hân đến đường song song với đường sắt)

2,000,000

 

74

Phố Tạ Quang Bửu (từ phố Nguyễn Công Hoan đến đường Lê Hồng Phong) - KDC Tỉnh ủy

3,000,000

 

75

Phố Lương Văn Can (từ phố Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Tất Thành) - khu Đồng Ải

4,000,000

 

76

Phố Nam Cao (từ đường Lam Sơn đến giao phố Ngô Thì Nhậm)

3,500,000

 

77

Phố Nguyễn Đức Cảnh (từ phố Tô Thế Huy đến phố Lã Thời Trung)

4,000,000

 

78

Phố Nguyễn Khắc Cần (từ phố Nguyễn Hoàng Xước đến
phố Đào Cử)

3,000,000

 

79

Phố Lê Thúc Chẩn (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Đào Sư Tích)

3,500,000

 

80

Phố Nguyễn Văn Chất (từ trường tiểu học Liên Minh đến phố Nguyễn Công Trứ)

4,500,000

 

81

Phố Lê Đĩnh Chi (từ phố Đặng Dung đến phố Kiền Sơn)

4,000,000

 

82

Phố Mạc Đĩnh Chi (từ đường Hùng Vương đến phố Nguyễn Trường Tộ)

5,000,000

 

83

Phố Lê Ngọc Chinh (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Trần Phú)

4,500,000

 

84

Phố Đỗ Khắc Chung (từ phố Trần Quốc Tuấn đến khu dân cư Giếng Ga) KDC Đồng Mỏn

4,000,000

 

-

Các ngõ giao với đường này, và vị trí còn lại của khu dân cư Đồng Mỏn

3,000,000

 

85

Phố Hà Văn Chúc (từ phố Nguyễn Trinh đến phố Tuệ Tĩnh)

5,000,000

 

86

Phố Dương Đôn Cương (từ phố Đào Sùng Nhạc đến phố Khuất Thị Vĩnh)

4,500,000

 

87

Phố Vũ Duy Cương (từ phố Tô Vĩnh Diện đến đường Nguyễn Tất Thành)

4,000,000

 

88

Phố Đào Cử (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Lê Ngọc Chinh)

3,500,000

 

89

Phố Trần Cừ (từ phố Đào Sùng Nhạc đến phố Chu Văn Khâm)

3,500,000

 

90

Phố Tô Vĩnh Diện (từ phố Trần Duy Hưng đến đường Nguyễn Tất Thành)

4,000,000

 

91

Phố Hoàng Diệu (từ phố Nguyễn Tuân đến phố Nguyễn Tuân)

4,000,000

 

92

Phố Trần Quang Diệu (từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)

4,000,000

 

93

Phố Lê Dĩnh (từ giao phố Lê Thúc Chẩn đến phố Đào Sư Tích)

4,000,000

 

94

Phố Đặng Dung (từ đường Chùa Hà đến ven Làng Bầu phường Liên Bảo)

6,000,000

 

95

Phố Phạm Du (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Lê Ngọc Chinh)

4,000,000

 

96

Phố Trần Khánh Dư (từ phố Nguyễn Văn Huyên - cổng trường tiểu học Đống Đa đến khu tập thể nhà máy cơ khí)

4,500,000

 

97

Phố Trần Nhật Duật (từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Đầm Vạc)

3,500,000

 

98

Phố Hà Nhậm Đại (từ phố Đình Ấm đến khu dân cư TDP Mậu Lâm)

3,000,000

 

99

Phố Bế Văn Đàn (từ phố Phan Doãn Thông đến phố Phan Doãn Thông)

2,000,000

 

100

Phố Tông Đản (từ đường Lý Thường Kiệt đến tổ dân phố Đông Hòa 2)

2,500,000

 

101

Phố Đồng Đậu (từ phố Lê Dĩnh Chi đến ven Làng Bầu phường Liên Bảo)

3,500,000

 

102

Phố Điển Triệt (từ đường Mê Linh đến đường Nguyễn Tất Thành)

3,000,000

 

103

Phố Đoàn Thị Điểm (từ phố Phan Bội Châu đến phố Trần Quang Sơn)

3,500,000

 

104

Phố Núi Đinh (từ phố Nguyễn Du đến đường Ngô Duy Tự)

3,500,000

 

105

Phố Nguyễn Đức Định (từ phố Trần Duy Hưng đến phố Kiền Sơn)

3,500,000

 

106

Phố Lê Quý Đôn (từ phố Chu Văn An đến phố Nguyễn Công Trứ- giáp Đình Hổ)

4,500,000

 

107

Phố Hạ Cảnh Đức (từ phố Hà Sĩ Vọng đến phố Phùng Dong Oánh)

3,000,000

 

108

Phố Trịnh Hoài Đức (từ Tô Hiến Thành kéo dài đến đường Lê Hồng Phong)

3,000,000

 

109

Phố Hoàng Minh Giám (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Lê Ngọc Chinh)

3,500,000

 

110

Phố Dương Đức Giản (từ phố Điển Triệt đến đường Mê Linh)

3,500,000

 

111

Phố Nguyễn Thị Giang (từ phố Lạc Trung đến phố Trần Quang Sơn)

3,500,000

 

112

Phố Phan Đình Giót (từ đường Ngô Gia Tự đến phố Nguyễn Thượng Hiền)

3,500,000

 

113

Phố Đỗ Hành (từ phố Lý Quốc Sư đến phố Đỗ Nhuận)

2,600,000

 

114

Phố Hải Lựu (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến công ty xăng dầu Petrolimex)

4,500,000

 

115

Phố Lê Ngọc Hân (từ đường Lý Thường Kiệt đến quá đường Phan Doãn Thông)

3,000,000

 

116

Phố Nguyễn Thượng Hiền (từ phố Phan Đình Giót đến đường Tôn Đức Thắng)

4,500,000

 

117

Phố Lê Hiến (từ phố Nguyễn Danh Phương đến Khu dân cư TDP Nguôi)

2,000,000

 

118

Phố Phạm Phi Hiển (từ đường Lê Hồng Phong đến phố Ngô Thì Nhậm)

3,000,000

 

119

Phố Nguyễn Duy Hiểu (từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến phố Nguyễn Đức Cảnh)

3,500,000

 

120

Phố Lê Phụng Hiểu (từ phố Nguyễn Danh Phương đến KDC Làng Trà 2)

1,500,000

 

121

Phố Triệu Thị Khoan Hòa (từ đường Tô Hiến Thành kéo dài đến đường Lê Hồng Phong)

3,000,000

 

122

Phố Nguyễn Công Hoan (từ phố Nguyễn Khoái đến cổng Trại Giao)

3,500,000

 

123

Phố Trần Quốc Hoàn (từ phố Trần Doãn Hựu đến đường Hùng Vương)

3,500,000

 

124

Phố Phạm Đình Hổ (từ đường Quang Trung đến phố Cao Bá Quát)

3,000,000

 

125

Phố Tô Thế Huy (từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến phố Nguyễn Đức Cảnh)

3,500,000

 

126

Phố Nguyễn Văn Huyên (từ phố Trần Khánh Dư đến đường Nguyễn Viết Xuân)

5,000,000

 

127

Phố Trần Doãn Hựu (từ Phố Đào Tấn đến phố Đào Tấn)

3,500,000

 

128

Phố Nguyễn Khắc Hiếu (từ phố Đào Cử đến phố Phạm Du)

3,500,000

 

129

Phố Trần Duy Hưng (từ phố Lê Dĩnh Chi đến phố Lê Thanh Nghị)

4,000,000

 

130

Phố Hồ Xuân Hương (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kim Ngọc)

4,000,000

 

131

Phố Nguyễn Thời Khắc (từ đường Lam Sơn đến đường Lam Sơn)

6,000,000

 

132

Phố Chu Văn Khâm (từ phố Phan Chu Trinh đến phố Hồ Tùng Mậu)

3,500,000

 

133

Phố Phùng Khắc Khoan (từ phố Tống Duy Tân đến phố Nguyễn Từ)

2,500,000

 

134

Phố Nguyễn Khoái (từ phố Nguyễn Công Khoan đến đường Lê Hồng Phong)

6,500,000

 

135

Phố Lê Khôi (từ đường Hùng Vương đến nhà máy nước sạch Vĩnh Yên)

4,000,000

 

136

Phố Nguyễn Khang (từ đường Lam Sơn đến phố Thi Sách)

3,000,000

 

137

Phố Nguyễn Khuyến (từ phố Mạc Đĩnh Chi đến KDC thôn Đông Quý)

3,000,000

 

138

Phố Kiền Sơn (từ phố Trần Duy Hưng đến phố Tô Vĩnh Diện)

4,000,000

 

139

Phố Ngô Đức Kế (từ phố Phan Bội Châu đến KDC Bảo Sơn)

5,000,000

 

140

Phố Phùng Bá Kỳ (từ phố Nguyễn Văn Linh đến đường Mê Linh)

5,500,000

 

141

Phố Lạc Trung (từ phố Phan Bội Châu đến đường Ngô Gia Tự)

3,500,000

 

142

Phố Lai Sơn (từ Khu đất dịch vụ Lai Sơn đến đường Hoàng Hoa Thám)

1,500,000

 

143

Phố Cù Chính Lan (từ đường Lam Sơn đến đại học công nghệ GTVT)

4,000,000

 

144

Phố Lê Văn Lương (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Huyền Quang)

3,500,000

 

145

Phố Lỗ Đinh Sơn (từ phố Đặng Dung đến phố Quan Tử)

4,000,000

 

146

Phố Hồ Tùng Mậu (từ phố Nguyễn Thượng Hiền đến đường Nguyễn Tất Thành)

3,500,000

 

147

Phố Ngô Miễn (từ phố Mạc Đĩnh Chi đến KDC TDP Đông Quý)

2,600,000

 

148

Phố Đào Sùng Nhạc (từ đường Tôn Đức Thắng đến phố Lương Văn Can)

3,500,000

 

149

Phố Đỗ Nhuận (từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Nguyễn Trường Tộ)

2,600,000

 

150

Phố Nguyễn An Ninh (từ phố Lý Bôn- giáp công ty cổ phần cấp nước số 1 đến phố Lý Bôn- nhà hàng Bản Việt)

6,000,000

 

151

Phố Ngô Thì Nhậm (từ phố Nguyễn Công Hoan đến phố Nguyễn Bính)- Khu cán bộ chiến sỹ công an tỉnh

3,000,000

 

152

Phố Lê Thanh Nghị (từ phố Vũ Duy Cương đến đường Nguyễn Tất Thành)

4,800,000

 

153

Phố Ngọc Thanh (từ phố Nguyễn Công Trứ đến phố Lê Quý Đôn)

3,500,000

 

154

Phố Phùng Dong Oánh (từ Phố Lê Chân đến phố Ngô gia Tự)

3,000,000

 

155

Phố Hoàng Công Phái (từ phố Chùa Hà đến cổng Lữ đoàn 204)

4,500,000

 

156

Phố Phùng Quang Phong (từ phố Phan Bội Châu đến phố Trần Quang Sơn)

3,500,000

 

157

Phố Phùng Nghĩa (từ phố Đào Tấn đến phố Trần Doãn Hưu)- Cụm Kinh tế xã hội phường Đồng Tâm

2,500,000

 

158

Phố Triệu Tuyên Phù (từ phố Đào Cử đến phố Phạm Du)

3,500,000

 

159

Phố Nguyễn Văn Phú (từ đường Trương Định đến phố Lê Đức Thọ)

2,000,000

 

160

Phố Nguyễn Công Phụ (từ phố Bình Lệ Nguyên đến đường Quang Trung)

2,500,000

 

161

Phố Nguyễn Tư Phúc (từ phố Phùng Quang Phong đến đường Ngô Gia Tự- giáp KDC Trại Thủy)

3,500,000

 

162

Phố Nguyễn Danh Phương (từ đường Quang Trung đến đường Hùng Vương)

3,000,000

 

163

Phố Nguyễn Tri Phương (từ phố Đoàn Thị Điểm đến phố Lương Văn Can)

3,500,000

 

164

Phố Huyền Quang (từ đường Phạm Văn Đồng đến phố Lê Văn Lương)

3,000,000

 

165

Phố Quan Tử (từ phố Đặng Dung đến phố Lê Dĩnh Chi)

4,000,000

 

166

Phố Quách Gia Lương (từ phố Nguyễn Khoái đến phố Tạ Quang Bửu)

3,000,000

 

167

Phố Cao Bá Quát (từ đường Quang Trung đến phố Nguôi, Sóc Lương)

2,000,000

 

168

Phố Quý Lan Nương (từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Danh Phương)

 

 

-

Đoạn 1: Từ giao đường Nguyễn Thị Minh Khai đến giao đường Trương Định

6,000,000

 

-

Đoạn 2: Từ giao đường Trương Định đến giao đường Nguyễn Danh Phương

4,000,000

 

169

Phố Thi Sách (từ phố Nam Cao đến phố Nguyễn Bính)

3,000,000

 

170

Phố Nguyễn Tiến Sách (từ phố Trần Doãn Hựu đến phố Đào Tấn)

2,500,000

 

171

Phố Sáng Sơn (từ phố Điển Triệt đến đường Mê Linh)

3,500,000

 

172

Phố Trần Thị Sinh (từ phố Thạch Bàn đến phố Nguyễn Thượng Hiền)

3,500,000

 

173

Phố Trần Quang Sơn (từ phố Phan Bội Châu đến đường Ngô Gia Tự)

3,500,000

 

174

Phố Lý Quốc Sư (từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Ngô Miễn)

2,600,000

 

175

Phố Tam Lộng (từ phố Tô Thế Huy đến phố Lã Thời Trung)- Khu cán bộ, công nhân viên phường Hội Hợp

3,500,000

 

176

Phố Tống Duy Tân (từ phố Bùi Thị Xuân đến đường Quang Trung)

3,500,000

 

177

Phố Nguyễn Quý Tân (từ Phố Nguyễn Trinh đến phố Nguyễn Công Trứ)

3,500,000

 

178

Phố Lê Tần (từ đường Hùng Vương đến phố Nguyễn Trường Tộ)

3,500,000

 

179

Phố Đào Tấn (từ phố Trần Doãn Hựu đến phố Trần Đại Nghĩa)

2,500,000

 

180

Phố Phạm Hồng Thái (từ đường Ngô Gia Tự đến đường Ngô Gia Tự)

 

 

-

Vị trí mặt tiền

3,500,000

 

-

Các ngõ giao với đường này

2,000,000

 

181

Phố Lê Thanh (từ phố Lê Quý Đôn đến đường Mê Linh)

4,500,000

 

182

Phố Thạch Bàn (từ phố Phan Đình Giót đến đường Tôn Đức Thắng)

3,500,000

 

183

Phố Phạm Ngọc Thạch (từ phố Nguyễn Du đến đường Ngô Gia Tự)

3,500,000

 

184

Phố Trần Thạch (từ phố Mạc Đĩnh Chi đến đường Quang Trung)

3,000,000

 

185

Phố Ngô Kính Thần (từ phố Mạc Đĩnh Chi đến phố Nguyễn Trường Tộ)

2,500,000

 

186

Phố Thiên Thị (từ phố Trần Cừ đến phố Hồ Tùng Mậu)

3,500,000

 

187

Phố Đỗ Hy Thiều (từ phố Đào Sư Tích đến phố Lê Thúc Chẩn)

3,500,000

 

188

Phố Phan Doãn Thông (từ phố Lê Ngọc Hân đến đường song song với đường sắt)

2,000,000

 

189

Phố Xuân Thủy (từ phố Lê Dĩnh Chi đến ven Làng Bầu phường Liên Bảo)

4,000,000

 

190

Phố Nguyễn Danh Thường (từ phố Lê Đức Toản đến phố Lê Dĩnh Chi)

6,000,000

 

191

Phố Đình Tiên Nga (từ phố Nguyễn Danh Phương đến Đình Tiên Nga)

2,000,000

 

192

Phố Nguyễn Tích (từ phố Phan Bội Châu đến KDC Bảo Sơn)

5,000,000

 

193

Phố Đào Sư Tích (từ phố Đỗ Hy Thiều đến đường Đinh Tiên Hoàng)

4,000,000

 

194

Phố Dương Tĩnh (từ đường Trần Phú đến phố Hà Văn Chúc)

4,000,000

 

195

Phố Tuệ Tĩnh (từ đường Bà Triệu đến phố Hà Văn Chúc)

4,500,000

 

196

Phô Lê Hữu Trác (từ đường Đầm Vạc đến bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Vĩnh Phúc)

3,500,000

 

197

Phố Phan Văn Trác (từ phố Lê Đức Toản đến phố Lê Dĩnh Chi)

6,000,000

 

198

Phố Bùi Xương Trạch (từ phố Nguyễn Tư Phúc đến phố Nguyễn Chi Phương)

3,500,000

 

199

Phố Nguyễn Thiệu Tri (từ phố Lê Thanh đến phố Nguyễn Công Trứ)

4,500,000

 

200

Nguyễn Danh Triêm (từ phố Đỗ Hy Thiều đến phố Lê Thúc Chẩn)

3,500,000

 

201

Phố Nguyễn Trinh (từ phố Chu Văn An đến phố Nguyễn Công Trứ)

4,500,000

 

202

Phố Lã Thời Trung (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Lê Duẩn)

2,500,000

 

203

Phố Nguyễn Công Trứ (từ đường Nguyễn Tất Thành đến phố Lê Duẩn)

6,500,000

 

204

Phố Phùng Thị Toại (từ giáp hồ Láp đến đường Nguyễn Trí Thanh)

4,500,000

 

205

Phố Lê Đức Toản (từ phố Đặng Dung đến phố Lê Đức Toản)

4,000,000

 

206

Phố Dương Tông (từ phố Hà Nhậm Đại đến Đài truyền hình VTC)

2,500,000

 

207

Phố Nguyễn Trường Tộ (từ phố Mạc Đĩnh Chi đến TDP Đông Quý)

2,600,000

 

208

Phố Nguyễn Viết Tú (từ phố Chùa Hà đến đường Nguyễn Tất Thành)

2,500,000

 

209

Phố Lưu Túc (từ đường Mê Linh đến phố Phùng Dong Oánh)

6,000,000

 

210

Phố Đồng Tum (từ đường Kim Ngọc đến KDC Rừng Ướt)

4,000,000

 

211

Phố Nguyễn Tuân (từ phố Hoàng Diệu đến phố Kiều Sơn)

6,000,000

 

212

Phố Bùi Anh Tuấn (từ đường Quang Trung đến cuối KDC Sốc Lường)

2,000,000

 

213

Phố Lê Anh Tuấn (từ phố Nguyễn Công Hoan đến đường Lê Hồng Phong)- KDC Tỉnh ủy

3,000,000

 

214

Phố Phan Trọng Tuệ (từ đường Phạm Văn Đồng đến phố Lê Văn Lương)

3,000,000

 

215

Phố Nguyễn Từ (từ phố Bùi Thị Xuân đến đường Quang Trung)- KDC Đồng Rừng

2,000,000

 

216

Phố Nguyễn Huy Tưởng (từ phố Đỗ Hy Thiều đến phố Lê Thúc Chẩn)

4,000,000

 

217

Phố Nguyễn Duy Tường (từ đường Mê Linh đến đường Lý Nam Đế)

3,500,000

 

218

Phố Tô Ngọc Vân (từ phố Hồ Xuân Hương đến đường Điện Biên Phủ)

6,000,000

 

219

Phố Bùi Quang Vận (từ phố Nguyễn Văn Linh đến đường Mê Linh)

5,000,000

 

220

Phố Lương Thế Vinh (từ đường Nguyễn Tất Thành đến nhà máy gạch Hoàn Mỹ)

3,000,000

 

221

Phố Khuất Thịnh Vĩnh (từ phố Trần Thị Sinh đến phố Tôn Đức Thắng)- KDC số 2 Khai Quang

3,000,000

 

222

Phố Hoàng Quốc Việt (từ phố Tạ Quang Bửu đến phố Ngô Thì Nhậm)- KDC Tỉnh ủy

3,500,000

 

223

Phố Hà Sinh Vọng (từ phố Lưu Túc đến phố Phùng Dong Oánh)- KDC số 2 Liên Bảo

2,000,000

 

224

Phố Xuân Trạch (từ phố Nguyễn Du đến đường Ngô Gia Tự)

3,500,000

 

225

Phố Bùi Thị Xuân (từ phố Tống Duy Tân đến phố Bình Lệ Nguyên)- Khu Đồng Rừng

2,000,000

 

226

Phố Nguyễn Hoành Xước (từ phố Hoàng Minh Giám đến phố Hoàng Minh Giám)

3,500,000

 

227

Đất ở thuộc khu dân cư phường Khai Quang và phường Liên Bảo

 

 

a

Khu dân cư tái định cư (Vinh Thịnh. Ao sen. Đình Ninh. Thanh giã)

 

 

-

Đường mặt cắt 19.5 m

5,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt < 13.5 m

2,500,000

 

b

Khu dân cư xen ghép Mậu Lâm, khu dân cư xen ghép Đôn Hậu, Thanh Giã

 

 

-

Đường mặt cắt 19.5 m

5,000,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,000,000

 

-

Đường mặt cắt < 13.5 m

2,500,000

 

c

Các đường chưa đặt tên đường thuộc khu dân cư quy hoạch mới

 

 

-

Đường mặt cắt >26 m

10,000,000

 

-

Đường mặt cắt 26 m

7,000,000

 

-

Đường mặt cắt 19.5 m

5,500,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

4,500,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt < 13.5 m

2,500,000

 

228

Đất ở thuộc khu dân cư phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp

 

 

a

Đất ở thuộc khu dân cư Sốc Lường

 

 

-

Tiếp giáp với đường Quang Trung

4,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

2,500,000

 

b

Khu dân cư đất dịch vụ Cầu Ngã

 

 

-

Đường mặt cắt 27 m

6,000,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

4,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt 12 m

3,500,000

 

c

Khu dân cư Đồi Vọng

 

 

-

Đường mặt cắt 7 m

1,500,000

 

d

Khu dân cư Ma Cả

 

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

2,500,000

 

e

Khu đất dịch vụ Lai Sơn

 

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

3,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

2,500,000

 

f

Đất ở trong các khu dân cư Đồng Sậu, đồng Rau Xanh, Trường dân tộc nội trú mà chưa có tên đường.

 

 

-

Đường mặt cắt ≥ 13.5 m

2,500,000

 

-

Đường mặt cắt ≤  13.5 m

2,000,000

 

g

Khu dân cư giãn dân và giao đất ở cho cán bộ, QNCN, CNVQP của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại phường Hội Hợp

 

 

-

Đường mặt cắt 27 m

6,000,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,000,000

 

h

Các đường chưa đặt tên đường thuộc khu dân cư quy hoạch mới

 

 

-

Đường mặt cắt 26 m

4,000,000

 

-

Đường mặt cắt 19.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

3,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

2,500,000

 

-

Đường mặt cắt < 13.5 m

2,000,000

 

229

Đất ở thuộc khu dân cư các phường Ngô Quyền, Đống Đa, Tích Sơn và xã Định Trung

 

 

a

Các đường chưa đặt tên đường thuộc khu dân cư quy hoạch mới

 

 

-

Đường mặt cắt >26 m

6,500,000

 

-

Đường mặt cắt 26 m

5,500,000

 

-

Đường mặt cắt 19.5 m

4,500,000

 

-

Đường mặt cắt 16.5 m

4,000,000

 

-

Đường mặt cắt 13.5 m

3,500,000

 

-

Đường mặt cắt < 13.5 m

2,500,000

 

II

ĐẤT Ở CÁC KHU DÂN CƯ

 

 

1

Xã Thanh Trù

 

 

a

Đường trục chính thôn Vinh Quang đoạn từ nhà ông Liên đến hết đất hộ ông Vĩnh Bảy – Đoạn từ hộ Thụ Lâm đi đền bà (đất mặt tiền)

2,000,000

 

b

Thôn Rừng, Thôn Nam

 

 

-

Thôn Nam: Từ Nhà ông Dũng đến nhà ông Mạnh, Từ nhà ông Cầm đến nhà ông Tháu, Đường 305 B từ hộ ông Quang đến nhà ông Hào, Đường 305B từ hộ ông Dưỡng đến thôn Rừng (Vị trí đất mặt tiền)

2,000,000

 

-

Thôn Nam: Từ nhà ông Lân đến nhà ông Vi Thìn

1,500,000

 

-

Thôn Nam: Từ nhà bà Bân đến nhà ông Tính, Từ Điếm đến nhà ông Lực

1,500,000

 

-

Thôn Rừng: Từ nhà ông Long đến nhà ông Âm.

1,500,000

 

-

Thôn Rừng: Từ nhà bà Tứ ông Bình đến nhà ông Khoa.

2,000,000

 

c

Đường trục chính Thôn Đoài:

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Hiến Lan đến hết đất nhà ông Thuận, từ  Chợ Đình đến hết đất nhà ông Tuất Liêm, từ Chợ Đình đến hết đất nhà ông Hoan

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Thắng Hoa đến hết đất nhà ông Tình Lan

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Bình đến nhà ông Sinh

1,500,000

 

-

Đoạn từ hộ ông Quang Thu đến hết nhà ông Lý (mặt tiền)

1,500,000

 

-

Đoạn từ hộ ông Thành Hằng đến hết nhà ông Trung Lân (mặt tiền)

1,500,000

 

d

Đường trục chính Thôn Đồng

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Mùi đến nhà bà Họa

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Lực đến Đình Hạ

1,500,000

 

-

Đoạn từ 305B đi đường BOT (cầu Mùi mới)

2,500,000

 

e

Đường trục chính thôn Đông

 

 

-

Từ Đình Hạ đi cống ông Chuỗi

2,500,000

 

-

Từ nhà ông Tân đến hết trường tiểu học, từ nhà ông Tới đến nhà bà Thuận.

2,000,000

 

-

Từ nhà ông Trường đến hộ ông Mậu (theo mương cấp I)

2,000,000

 

-

Đoạn từ hộ ông Sinh Nhận đến hết hộ ông Tú Hà (mặt tiền)

1,500,000

 

-

Đoạn từ hộ ông Hiền đi trạm y tế (mặt tiền)

1,500,000

 

f

Đường trục chính thôn Vị Trù: Từ Trạm biến thế đến đất nhà bà Thành (đất mặt tiền)

2,500,000

 

g

Đường trục chính từ nhà ông Hùng (TL 305) đến hết đất hộ bà Bộ, đoạn từ hộ ông Quế đến hết đất hộ ông Ngữ (đất mặt tiền)

2,000,000

 

-

Đoạn từ hộ bà Bộ Tính đi trường cấp II (theo mương cấp 1)

2,000,000

 

h

Vị trí khác còn lại

1,000,000

 

2

Xã Định Trung

 

 

a

Đường từ giao đường đi Làng Sứ đến hết đất chùa Đậu (đất mặt tiền)

2,000,000

 

b

Đường từ giao đường Phạm văn Đồng đến hết đất nhà văn hóa Dẫu (đất mặt tiền)

5,000,000

 

c

Đoạn đường từ nhà văn hóa Dẫu đến giao với đường sắt (đất mặt tiền)

1,500,000

 

d

Đoạn từ đường sắt đến hết đất xóm Gò (đất mặt tiền)

1,500,000

 

e

Đường từ nhà văn hóa Dẫu đi UBND xã Định Trung đến giao đường Nguyễn Tất Thành đất mặt tiền

3,000,000

 

f

Từ nhà văn hóa Dẫu đi làng Nọi (đất mặt tiền)

2,000,000

 

g

Đường từ Chùa Hà qua làng Vẽn đến giao với đường từ Vân Anh II đi UBND xã Định Trung (đất mặt tiền)

3,000,000

 

h

Khu dân cư làng gẩy, Gia Viễn, Trung thành, Vẽn, Đậu, Dẫu

 

 

-

Vị trí 1: Đường trục chính

2,000,000

 

-

Vị trí 2: Các ngõ giao với đường trục chính

1,000,000

 

i

Các khu còn lại thuộc địa bàn xã Định trung

1,000,000

 

3

Phường Khai Quang

 

 

a

Khu Trại Giao

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành qua Chùa Hán Lữ đến Khu gia đình Tỉnh Đội (giao với đường cầu Nhật đi Hương Sơn)

2,000,000

 

-

Đoạn từ cầu Nhật đi Hương Sơn (hết địa phận phường Khai Quang)

2,500,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

-

Đất khu Đạo Hoằng

1,000,000

 

b

Khu Hán Lữ

 

 

-

Đoạn từ chùa Hán Lữ qua giao với phố Lương Thế Vinh đến hết địa phận thôn Hán Lữ

2,000,000

 

-

Đoạn từ Khu dân cư số 2 qua dốc Lò đến đường Nguyễn Tất Thành

2,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

c

Khu Minh Quyết

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Chuyền đến hết đất nhà ông Tuấn

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Chuyền đến hết đất nhà ông ánh Hồng (đường liên xã ven làng)

2,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

d

Khu Thanh Giã

 

 

-

Các đường ngõ nhà ông Lênh đến hết đất nhà ông Cáp, từ nhà ông Phú đến hết đất nhà ông Mạnh, từ nhà bà Gan đến hết đất nhà ông Đức

3,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

e

Khu Vinh Thịnh

 

 

-

Đoạn từ đường Mê Linh (QL2) đến hết đất nhà bà Thủy Thuý

2,500,000

 

-

Đoạn từ đường Mê Linh (QL2) đến hết đất nhà văn hóa Vinh Thịnh

3,000,000

 

-

Đoạn từ nhà Nhà văn hóa Vinh Thịnh đến hết đất nhà ông Chiến Tư

3,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Chang Nghiêm đến hết đất nhà ông Thức Tuấn

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Tuyết Vinh đến hết đất nhà Ông Tự

2,000,000

 

-

Đoạn từ đường Mê Linh (QL2) đến hết đất nhà ông Lý Viễn

2,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

f

Khu Mậu Lâm

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Tỵ Mịch đến kho KT 887

2,000,000

 

-

Đoạn từ nhà Ông Chử đến hết đất nhà ông Cương én

2,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

g

Khu Mậu Thông

 

 

-

Đoạn từ đường Mê Linh (QL2) đến Chùa Phú

2,500,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Dậu (Sáu) đến khu đất dịch vụ Đôn Hậu

2,000,000

 

-

Đoạn từ đường Mê Linh (QL2) đến hết đất nhà Ông Vọng

2,000,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

h

Khu Đôn Hậu

 

 

-

Đoạn đường từ cây xăng (đường Mê Linh - QL2) qua Khu đất dịch vụ­ Đôn Hậu đến giao với đường mặt cắt 33m đi sân golf

2,500,000

 

-

Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

4

Phường Liên Bảo

 

 

a

Đất thuộc khu Đình Hổ

3,000,000

 

b

Đoạn đường từ SVĐ trường Quân chính (tiếp giáp khu dân cư số 2) đến giao đường Nguyễn Tất Thành

4,500,000

 

c

Đất thuộc xóm Bầu ngoài (trục chính)

2,500,000

 

d

Đất còn lại xóm Bầu ngoài

2,000,000

 

-

Đất thuộc xóm Bầu gò

2,500,000

 

5

Phường Tích Sơn: Các vị trí còn lại trong khu dân cư

2,000,000

 

6

Phường Đồng Tâm

 

 

a

Đường từ cầu Làng ý đến hết địa giới phường Đồng Tâm

 

 

-

Vị trí 1: Đất mặt tiền

2,000,000

 

-

Vị trí 2: Các vị trí còn lại trong khu dân cư

1,500,000

 

b

Đường trục chính của các khu: Đồi Dẫm, Đông quý, Đông Thịnh, Đông Cường,  Đông Nhân, Đông Nghĩa, Đông Hoà, Đông Hưng, Đông Phú, Đông Hợp, Lạc Ý, Lai Sơn

2,000,000

 

c

Các ngõ, ngách thuộc các khu trên và các vị trí còn lại

1,500,000

 

7

Phường Hội Hợp: Các khu còn lại của Phường Hội hợp ngoài các đường đã nêu ở phần A

 

 

-

Vị trí 1: Các đường trục chính

2,000,000

 

-

Vị trí 2: Các vị trí còn lại

1,500,000

 

 

MỤC 02: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

1

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Khu vực đồng bằng, trung du

60,000

 

2

Đất rừng sản xuất

24,000

 

 

MỤC 03: GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH

 

 

 

Khu công nghiệp Khai Quang

1,000,000

 

B

HUYỆN TAM DƯƠNG

 

 

 

MỤC 01: GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

Đất khu vực thị trấn, thị tứ, đất hai bên đường trục giao thông chính

 

 

1

Quốc lộ 2 (Đoạn tiếp giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến hết địa phận xã Hợp Thịnh)

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

6,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

2,400,000

 

2

Đường QL2 tránh TP Vĩnh Yên (địa phận xã Hợp Thịnh)

3,000,000

 

3

Quốc lộ 2B cũ (địa phận huyện Tam Dương)

 

 

a

Đoạn từ Km4 đến Nhà điều hành đường Cao tốc

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

3,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

1,600,000

 

b

Đoạn từ giao QL2B mới đến Cầu Số 8 (cũ)

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

3,500,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

1,900,000

 

4

Quốc lộ 2B mới (địa phận huyện Tam Dương)

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

5,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

2,300,000

 

5

Quốc lộ 2C

 

 

a

Địa phận xã Hợp Thịnh (từ tiếp giáp QL2A đến hết thôn Lạc Thịnh)

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

3,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

1,400,000

 

b

Đoạn từ tiếp giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến đường rẽ vào thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

4,800,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

2,100,000

 

c

Đoạn từ đường rẽ vào thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân đến đường rẽ vào Nhà máy Hoa quả

3,000,000

 

d

Đoạn từ đường rẽ vào Nhà máy hoa quả đến Cầu Thuỵ Yên

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

3,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

1,800,000

 

e

Đoạn từ Cầu Thuỵ Yên đến đường rẽ QL2C đi Cầu Bì La

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

3,600,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

2,000,000

 

f

Đoạn từ đường rẽ QL2C đi Cầu Bì La đến cổng UBND thị trấn Hợp Hòa

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

5,000,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

2,200,000

 

g

Đoạn từ cổng UBND thị trấn Hợp Hòa đến hết thôn Liên Bình

 

 

 

- Vị trí 1 (băng 1)

2,400,000

 

 

- Vị trí 2 (băng 2)

1,400,000

 

h

Đoạn từ giáp thôn Liên Bình đến hết địa phận xã An Hòa

2,000,000

 

i

Đoạn hết địa phận xã An Hòa đến cầu Liễn Sơn (cũ)

1,700,000

 

6

Tỉnh lộ 305

 

 

a

Đoạn từ tiếp giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến cổng UBND xã Vân Hội

3,000,000

 

b

Đoạn từ cổng UBND xã Vân Hội đến Cầu Vân Tập

2,400,000

 

c

Đoạn từ Cầu Vân Tập đến Cầu Vàng

2,000,000

 

d

Đoạn từ Cầu Vàng đến hết cây xăng Vàng

3,000,000

 

e

Đoạn từ giáp cây xăng Vàng đến tiếp giáp đường ĐT309 đi An Hòa

1,800,000

 

7

Tỉnh lộ 309

 

 

a

Đoạn từ tiếp giáp QL2C đến Cầu An Hòa

3,400,000

 

b

Đoạn từ Cầu An Hòa đến tiếp giáp địa phận xã Hoàng Đan

2,000,000

 

c

Đoạn từ địa phận xã Hoàng Đan đến đến tiếp giáp ĐT305

1,700,000

 

d

Đoạn từ tiếp giáp ĐT305 (ngã ba Vàng) đến tiếp giáp địa phận xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

1,700,000

 

e

Đoạn từ tiếp giáp QL2C đến đường rẽ vào thôn Bảo Chúc

4,100,000

 

f

Đoạn từ rẽ vào thôn Bảo Chúc đến tiếp giáp địa phận xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

2,500,000

 

8

Tỉnh lộ 309B

 

 

a

Đoạn từ tiếp giáp QL2B cũ đến hồ Đồng Bông

2,400,000

 

b

Đoạn từ hồ Đồng Bông đến tiếp giáp ĐT 309

1,800,000

 

9

Tỉnh lộ 309C (địa phận huyện Tam Dương)

1,600,000

 

10

Tỉnh lộ 310

 

 

a

Địa phận xã Đạo Tú

2,400,000

 

b

Địa phận xã Hướng Đạo

2,200,000

 

c

Đoạn từ tiếp giáp địa phận xã Hướng Đạo đến tiếp giáp QL2B mới

2,500,000

 

d

Đoạn từ tiếp giáp với QL2B mới đến tiếp giáp QL2B cũ

3,000,000

 

e

Đoạn từ tiếp giáp với QL2B cũ đến tiếp giáp địa phận xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên

2,500,000

 

11

Đường ĐT306: Vân Hội - Cầu Bì La

 

 

a

Đoạn từ tiếp giáp ĐT305 đến cầu Thứa Thượng, xã Duy Phiên

2,000,000

 

b

Đoạn từ cầu Thứa Thượng đến tiếp tiếp giáp ĐT309

1,400,000

 

c

Đoạn từ tiếp giáp ĐT309 đến Cầu Bì La

1,200,000

 

12

Đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh

 

 

a

Địa phận xã Kim Long

2,500,000

 

b

Địa phận xã Hoàng Hoa và xã Đồng Tĩnh

2,000,000

 

13

Đường huyện ĐH21 (Kim Long - Tam Quan)

 

 

a

Đoạn từ giao giữa QL2B cũ với ĐT310 đến giao với Đường Cao tốc Nội Bài-Lào Cai

1,000,000

 

b

Đoạn từ giao với Đường Cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến giao với ĐT309B

1,800,000

 

c

Đoạn từ giao với ĐT309B đến tiếp giáp với đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh

1,400,000

 

14

Đường huyện ĐH 23 (Duy Phiên- Thanh Vân)

 

 

a

Đường từ QL2C (Nhà Máy Bê tông Đạo Tú) đến đường ĐT306

1,300,000

 

b

Đoạn từ tiếp giáp ĐT 306 đến giao với QL2C (xã Thanh Vân)

1,500,000

 

c

Đoạn từ tiếp giáp QL 2C đến tiếp giáp địa phận xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên

2,200,000

 

15

Đường huyện ĐH23B (ĐH23-ĐT306-ĐT 305)
Đoạn từ giao TL305 đến hết thôn Đông, xã Duy Phiên

1,000,000

 

16

Đường huyện ĐH24 (Đoạn từ đường TL309B đến UBND xã Hướng Đạo)

600,000

 

17

Đường huyện ĐH24B (Từ đường QL2C (Trung tâm BDCT huyện) - UBND xã Hướng Đạo - ĐT309)

600,000

 

18

Đường huyện ĐH25 (Bảo Chúc - Hoàng Hoa)

 

 

a

Địa phận TT Hợp Hòa

800,000

 

b

Đoạn từ giáp địa phận TT. Hợp Hòa đến giáp đường ĐT309C

600,000

 

19

Đường huyện ĐH26 (TL309C đi xã Đại Đình)

1,000,000

 

20

Đường huyện ĐH26C (cầu Đôi- Phù Liễn- Lũng Hữu)

 

 

 

+ Địa phận xã Hoàng Hoa

600,000

 

 

+ Địa phận xã Đồng Tĩnh

800,000

 

21

Đường huyện ĐH27 (Hợp Thịnh - Yên Bình)
Từ QL2 (điểm đen) qua bờ hồ Hợp Thịnh đến ĐT305 (xã Vân Hội)

 

 

a

Đoạn từ QL2 (điểm đen) đến giáp bờ hồ Hợp Thịnh (giáp đường rẽ đi UBND xã Hợp Thịnh)

2,000,000

 

b

Đoạn từ bờ hồ Hợp Thịnh (giáp đường rẽ đi UBND xã Hợp Thịnh) đến ĐT305 (xã Vân Hội)

1,400,000

 

22

Đường huyện ĐH28B (ĐT306-QL2C-ĐH28)

 

 

a

Đoạn từ tiếp giáp ĐT306 đến tiếp giáp đường QL2C

1,100,000

 

b

Đường từ tiếp giáp QL2C đến tiếp giáp đường ĐH28 (QL2C-Xuân Trường)

600,000

 

23

Đường nối từ đường QL2C đến Cầu Bì La

2,000,000

 

24

Đường từ tiếp giáp QL2C qua thôn Chấn Yên, xã Vân hội đến ĐT306

1,300,000

 

25

Đường từ tiếp giáp với ĐT306 đến tiếp giáp với phường Đồng Tâm (đoạn đường bê tông đi UBND phường Đồng Tâm)

1,400,000

 

26

Đường từ tiếp giáp đường ĐT309 đến hết Nhà máy Z72

1,000,000

 

27

Đường liên xã Hoàng Lâu - Duy Phiên (nối TL305 với TL306 qua thôn Mai Nham)

800,000

 

28

Khu dân cư đồng Cổng Huyện và Đồng Đình Thế, thị trấn Hợp Hòa

 

 

a

Băng 1 đường nội thị

2,600,000

 

b

Các vị trí còn lại

2,300,000

 

29

Khu dân cư đồng Sào, thị trấn Hợp Hòa

 

 

a

Băng 1 đường nội thị

1,000,000

 

b

Các vị trí còn lại

700,000

 

30

Khu dân cư đồng Cổng Cái, thị trấn Hợp Hòa

1,000,000

 

31

Khu dân cư Trường Sỹ quan tăng  Thiết giáp (xã Kim Long)

 

 

a

+ Vị trí ( 1) (băng 1)

4,500,000

 

b

+ Vị trí còn lại

2,800,000

 

32

Khu dân cư Đồng Bông, TT. Hợp Hòa (trừ băng 1 đường TL309)

2,000,000

 

II

Giá đất áp dụng cho khu dân cư nông thôn

 

 

1

Xã Đồng Bằng

400,000

 

2

Xã Trung du

350,000

 

3

Xã miền núi

250,000

 

 

MỤC 02: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

I

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm

60,000

 

1

Khu vực đồng bằng, trung du

 

 

2

Khu vực miền núi

50,000

 

II

Đất rừng sản xuất

24,000

 

 

MỤC 03: GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH

 

 

 

Khu công nghiệp Tam Dương II

300,000

 

C

HUYỆN TAM ĐẢO

 

 

 

MỤC 01: GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

XÃ MINH QUANG

 

 

a

Đường 302

 

 

1

Đoạn từ ngã ba Quang Hà đến giáp khu dân cư chợ Lâm ( Đường rẽ đi thôn Trại Khóng)

900,000

 

2

Đoạn từ đường rẽ thôn Trại Khóng đến hết khu dân cư chợ Lâm (hết nhà bà Nhâm)

950,000

 

3

Đoạn từ giáp  khu dân cư Chợ Lâm ( giáp nhà bà Nhâm) đến hết trạm y tế xã

850,000

 

4

Từ giáp Trạm Y tế xã đi UBND xã Minh Quang đến hết nhà ông Trần Quyền

950,000

 

5

Đoạn từ giáp nhà ông Trần Quyền đi trại nuôi cá Trình đến hết địa phận xã Minh Quang

750,000

 

b

Các trục đường khác:

 

 

6

Đường bê tông Z192 ( Thôn Tân Lương)

500,000

 

7

Đường từ trường bắn Cam Lâm  đi trường Mầm non  giáp nhà ông Đạo đến hết Đình Trại Khóng

300,000

 

8

Đường từ Km 0 (Quang Hà) đi Trung Mỹ đến hết địa phận xã Minh Quang

600,000

 

9

Đoạn từ đồi Phúc Hòa giáp địa phận xã Hợp Châu đến hết xóm cây Thông

750,000

 

10

Từ giáp băng 1 Đường 302 đi Mỏ đá Bảo Quân

500,000

 

11

Đoạn từ giáp băng 1 khu dân cư chợ Lâm đến hết khu tái định cư đường dây 500kv Sơn La Hiệp Hòa

950,000

 

12

Đoạn từ khu tái định cư đường dây 500kv Sơn La - Hiệp Hòa đến giáp trường bắn Cam Lâm

500,000

 

13

Đoạn từ trại nuôi cá Trình lên tới chân đập Xạ hương

400,000

 

14

Các tuyến đường quy hoạch khu biệt thự sân golf Tam Đảo

1,500,000

 

c

Các khu vực còn lại

250,000

 

II

XÃ HỢP CHÂU

 

 

a

Đường 42, 2B, tỉnh lộ 302

 

 

1

Đoạn từ cầu số 8 đến hết khu dân cư dự án 5 (QL 2B cũ)

2,500,000

 

2

Đoạn từ giáp khu dân cư dự án 5 qua ngã ba đi Tây Thiên đến hết chi nhánh điện (QL 2B cũ)

3,000,000

 

3

Đường 302 đoạn giáp nhà ông Dũng Hậu đi Tây Thiên hết địa phận Hợp Châu

3,000,000

 

4

Đoạn từ cầu Công Nông Binh đi đường TL 310 hết địa phận xã Hợp Châu

1,500,000

 

5

Đoạn giáp chi nhánh điện đến hết địa phận Hợp Châu (QL 2B cũ)

2,000,000

 

6

Đường 42 từ địa phận xã Hợp Châu đến đường tỉnh lộ 302

3,000,000

 

7

Từ giáp băng 1 QL2B cũ đến cổng trường cấp II Hợp Châu

3,000,000

 

8

Đường 302 từ ngã tư nhà Dũng Hậu đi xã Minh Quang đến hết đường đôi thôn Tích Cực

3,000,000

 

b

Các tuyến đường chính trong xã.

 

 

9

Đường Hợp Châu - Minh Quang

1,000,000

 

10

Đoạn nối từ đường Hợp Châu - Minh Quang đến Trường Tiểu học Hợp Châu

1,000,000

 

11

Đoạn từ ngã ba thôn Bảo Phác đi Gia Khánh đến hết địa phận xã Hợp Châu

1,200,000

 

12

Đoạn từ cầu Công nông binh đi trại giam Thanh Hà đến hết địa phận xã Hợp Châu

1,500,000

 

13

Đường từ đỉnh dốc km11 (giáp băng 1 QL2B) đi mỏ đá Minh Quang đến hết địa phận xã Hợp Châu

1,000,000

 

14

Đường Hợp Châu - Tam Quan

 

 

 

Đoạn từ băng 2 QL 2B đến cầu Cửu Yên

2,000,000

 

 

Đoạn từ cầu Cửu Yên đến hết địa phận xã Hợp Châu

1,500,000

 

15

Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh

2,500,000

 

16

Đường nội thị 17.5m đi qua công an huyện

2,000,000

 

c

Đường mới quy hoạch

 

 

17

Các tuyến đường làm theo QH khu dân cư mới

1,700,000

 

18

Các tuyến đường quy hoạch khu biệt thự sân golf Tam Đảo

1,500,000

 

d

Các khu vực còn lại

 

 

19

Thôn Chăm Chỉ

650,000

 

20

Thôn Nga Hoàng

650,000

 

21

Thông Bảo Phác, Bảo Ninh, Bảo Thắng

650,000

 

22

Thôn Cửu Yên, Yên Trung, Ao Mây

650,000

 

23

Thôn Sơn Long

650,000

 

24

Thôn Đồi Cao

650,000

 

25

Thôn Tích Cực

800,000

 

26

Thôn Hợp Thành

800,000

 

27

Thôn Đồi Thông

800,000

 

III

XÃ ĐẠI ĐÌNH

 

 

a

Đất khu dân cư 2 bên đường 302

 

 

1

Băng 1: Đường 302 đoạn từ Đập tràn Đền cả đến hết bưu điện xã

1,200,000

 

2

Đường 302 đoạn từ Bưu điện đến hết nhà Liên Du

1,500,000

 

3

Từ nhà Liên Du đến hết địa phận xã Đại Đình

700,000

 

b

Đất 2 bên đường các trục đường khác

 

 

4

Từ Trạm Kiểm Lâm Đại Đình đến Đập Vai Làng

500,000

 

5

Từ Đập Vai Làng đến ngã tư đường lên Thiền Viện Tăng

750,000

 

6

Khu dân cư còn lại của thôn Đền Thỏng

500,000

 

7

Từ UBND xã đến đường đi Thiền viện Tăng

350,000

 

8

Từ giáp băng 1 đường 302 đến ngã từ thôn Sơn Thanh

500,000

 

9

Đoạn từ ngã tư Sơn Thanh đến ngã ba Lán Than (hết nhà ông Quý)

300,000

 

10

Đoạn từ ngã ba Lán Than đi Bồ Lý hết địa phận xã Đại Đình

250,000

 

11

Từ ngã tư Kiểm Lâm Đại Đình đến hết ngã tư Sơn Thanh

500,000

 

12

Từ ngã tư Sơn Thanh đi Đồng Tĩnh (hết địa phận xã Đại Đình)

300,000

 

13

Từ ngã ba Lõng Sâu giáp nhà bà Xuân đi Đồng Hội đến giáp thôn Đồng Bùa ( hết địa phận xã Đại Đình)

250,000

 

c

Các khu vực còn lại

200,000

 

IV

XÃ TAM QUAN

 

 

a

Đất khu dân cư khu vực 2 bên trục đường 302, 309

 

 

1

Băng 1: Đường 309 đoạn từ đường rẽ đi Hoàng Hoa đến hết nhà ông Bình chân dốc chợ Tam Quan

1,000,000

 

2

Băng 1: Đường 309  từ nhà ông Bình chân dốc chợ Tam Quan đến hết trạm Đa Khoa

1,500,000

 

3

Băng 1: Đường 309 đoạn từ Trạm Đa Khoa đến ngã rẽ đi Tây Thiên (giáp băng 1 đường 302)

1,000,000

 

4

Băng 1: Đường 302 đoạn từ giáp xã Hồ Sơn đến cây xăng thôn Nhân Lý

1,600,000

 

5

Băng 1: Đường 302 từ cây xăng thôn Nhân Lý đến hết địa phận xã Tam Quan

1,200,000

 

6

Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh

1,800,000

 

b

Đất 2 bên đường các trục đường khác

 

 

7

Đoạn từ nhà bà Ngưu (giáp băng 1 đường 309) đi tiểu học Tam Quan II đi Hồ Sơn (đến hết địa phận xã Tam Quan)

600,000

 

8

Đoạn từ giáp nhà ông Phong chợ Tam Quan đến giáp trường Mầm non

600,000

 

9

Đoạn từ giáp băng 1 đường 309 cổng chợ Tam Quan đi xóm làng Chanh đến hết bờ hồ làng Chanh

500,000

 

10

Đoạn từ đầu bờ hồ Làng Chanh đi Hoàng Hoa đến hết địa phận Tam Quan

400,000

 

11

Đoạn từ đầu bờ hồ Làng Chanh đi thôn Kiên Tháp đến hết địa phận xã Tam Quan.

400,000

 

12

Đoạn từ giáp băng 1 đường 309 (giáp nhà ông Quý Tành) đến gốc gạo hết nhà ông Dũng

400,000

 

13

Đoạn từ kho Đồng Thanh thôn Quan Đình đi Kim Long

400,000

 

14

Đường Hồ Sơn-Lõng Sâu (Đoạn qua xã Tam Quan)

400,000

 

15

Đoạn từ Đền Trình đến hết thôn Yên Chung giáp xã Hoàng Hoa

400,000

 

c

Các khu vực dân cư còn lại

300,000

 

V

XÃ YÊN DƯƠNG

 

 

a

Đất khu dân cư khu vực 2 bên trục đường giao thông chính

 

 

1

Đoạn từ cầu Bồ Lý đến hết Lò ngói

400,000

 

2

Đoạn từ giáp Lò ngói đến hết trạm y tế xã

500,000

 

3

Đoạn từ giáp Trạm y tế xã đến giáp ngã ba hết đất nhà Dũng Yến

400,000

 

4

Đoạn từ cầu Phao đến cống bà Hạp đến tràn suối Lạnh

400,000

 

5

Đoạn từ ngã ba Quang Đạo đến tràn Vực Chuông

400,000

 

6

Đoạn từ Lò ngói đi ngã ba thôn Tân Tiến xã Đạo Trù (hết địa phận xã Yên Dương)

400,000

 

7

Đoạn từ cổng ông Tình đi Cầu Yên Dương- Hợp Lý

400,000

 

b

Đất khu dân cư khác còn lại

200,000

 

VI

XÃ BỒ LÝ

 

 

a

Đất khu dân cư 2 bên đường 302

 

 

1

Đoan từ giáp địa phận xã Đạo Trù đến nhà ông Trần Cương thôn Tây Sơn

650,000

 

2

Đoạn từ giáp nhà ông Trần Cương thôn Tây Sơn đến hết Cầu Chang

500,000

 

3

Các khu dân cư quy hoạch mới

400,000

 

b

Đất khu dân cư khác còn lại

 

 

4

Đoạn từ Ngã ba Đồng cà đến giáp đất trụ sở UBND xã

400,000

 

5

Đoạn từ  trụ sở UBND xã đi thôn Ngọc Thụ đến giáp địa phận xã Đại Đình

300,000

 

6

Đoạn từ giáp UBND xã đến nhà ông Phạm Quốc Hội thôn Cầu Chang

350,000

 

7

Đoạn từ Cầu Bồ Lý -Yên Dương đi Yên Dương đến hết địa phận xã Bồ Lý

300,000

 

8

Đất  khu dân cư hai bên đường ven sông Phó Đáy

250,000

 

9

Đất khu dân cư khác còn lại

200,000

 

VII

XÃ ĐẠO TRÙ

 

 

a

Đất khu dân cư 2 bên đường 302

 

 

1

Đoạn giáp địa phận xã Đại Đình đến Đoạn rẽ vào Trường Cấp I Tân Đồng

700,000

 

2

Đoạn từ đường  rẽ vào Trường Cấp I Tân Đồng đến hết trụ sở UBND xã

900,000

 

3

Đoạn từ giáp UBND xã đến chợ Đạo Trù (Giáp suối)

1,300,000

 

4

Đoạn từ giáp suối đến hết địa phận xã Đạo Trù

950,000

 

5

Đường từ UBND xã Yên Dương đi ngã ba thôn Tân Tiến xã Đạo Trù (địa phận xã Đạo Trù)

400,000

 

6

Khu dân cư quy hoạch mới

400,000

 

b

Đất khu dân cư 2 bên trục đường giao thông liên thôn

 

 

7

Đất khu dân cư 2 bên đường liên thôn từ ngã tư Tân Tiến đến ngã 3 thôn Vĩnh Ninh

550,000

 

8

Đường liên thôn các thôn còn lại

500,000

 

c

Các khu vực khác còn lại

200,000

 

VIII

XÃ HỒ SƠN

 

 

a

Hai bên đường Quốc Lộ 2B

 

 

1

Đoạn từ ngã ba rẽ Tây thiên đến Trạm Biến thế thôn Tân long đường rẽ đi thôn Núc hạ

1,500,000

 

2

Đoạn từ trạm biến thế thôn Tân long đến Km13+800 (Cổng vườn Quốc gia Tam Đảo)

1,000,000

 

3

Khu biệt thự nhà vườn thuộc Sân Golf Tam Đảo

1,500,000

 

b

Hai bên đường Tỉnh lộ 302

 

 

4

Đoạn từ ngã ba đường rẽ Tây Thiên giáp nhà Dũng Hậu đến cầu Tràn xã Hồ Sơn

2,500,000

 

5

Đoạn từ cầu Tràn đến nghĩa trang liệt sỹ

1,500,000

 

6

 

7

Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến hết địa phận xã Hồ Sơn

1,300,000

 

8

Các tuyến đường QH mới khu dân cư

600,000

 

c

Các khu vực khác

 

 

1

Thôn Cầu tre

 

 

-

Đoạn từ biến thế thôn Cầu Tre (UBND xã Hồ Sơn) đến cống cầu Vai lửa (hết địa phận xã Hồ Sơn

500,000

 

-

Đoạn từ ngã 3 Cầu Tre giáp nhà Dung Biên đến Đình Làng Hà

800,000

 

-

Đoạn từ nhà chị Đào đường 302 rẽ đi Sơn Đồng đến Kênh N2 cắt ngang

400,000

 

-

Ngã 3 Cầu tràn TL 302 đến ngã ba cửa đình thôn Sơn Đồng

400,000

 

-

Đoạn từ TL 302 nhà Quyền Hà đến đất nhà bà Mây

400,000

 

-

Đoạn từ ông Bình Vinh rẽ sang thôn Đồng bả đến nhà ông Trương Lương Đồng bả

400,000

 

2

Thôn Núc Hạ

 

 

-

Đoạn từ quốc lộ 2B rẽ vào thôn đến hết nhà ông Phùng Xuân giáp đất Đồng Bả

600,000

 

-

Từ nhà ông Dương Văn Man thôn Núc hạ đến giáp băng II trạm bến thế thôn Tân Long

600,000

 

3

Thôn Đồng Bả

 

 

-

Đoạn từ Quốc lộ 2B giáp băng 2 rẽ vào thôn đến hết nhà ông Xuân Toàn

500,000

 

-

Đoạn từ nhà ông Xuân Toàn đến đập tràn Hồ Làng Hà

400,000

 

4

Thôn Sơn Đồng

 

 

-

Từ ngã 3 cửa Đình giáp đất Cửu Yên (đường QH mới) đến hết địa phận Hồ Sơn giáp thôn Làng Mấu xã Tam Quan

1,000,000

 

-

Đoạn Kênh N2 cắt ngang (lò gạch Bình Minh) đến cầu Lạc

800,000

 

5

Các thôn còn lại

300,000

 

IX

THỊ TRẤN TAM ĐẢO

 

 

a

Đất thuộc khu vực thôn 1

 

 

1

Đường loại 1: gồm từ ngã ba nhà khách UBND tỉnh Vĩnh Phúc chạy quanh vành đai Vườn Hoa, qua chợ, qua bãi đỗ xe, đầu trạm y tế đến nhà nghỉ Công Đoàn Vĩnh Phúc; Đường từ chợ qua Bể Bơi, nhà Rông, qua Nhà nghỉ sân bay, đến đầu đường xuống Thác Bạc vòng về nhà Khách UBND tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngã ba Vườn Hoa đến ngã ba đường rẽ trường học.

 

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

8,000,000

 

 

Vị trí 2: Đất băng sau (đất trên sườn Núi)

5,500,000

 

2

Đường loại 2: Các đường còn lại

 

 

 

Vị trí 1: Đất mặt tiền

6,000,000

 

 

Vị trí 2: Đất băng sau (đất trên sườn Núi)

3,500,000

 

3

Đất ở thuộc khu vực còn lại

1,500,000

 

b

Đất thuộc khu vực thôn 2

 

 

-

Loại 1: Đất ven đường quốc lộ 2B từ khuỷnh Gốc Sến lên đến Khuỷnh Buôn Be rẽ tay phải đến nhà nghỉ Minh Tâm phía bên đường tay phải

1,200,000

 

-

Loại 2

 

 

 

*  Đường từ quốc lộ 2B rẽ vào đường Đền Đức Thánh Trần vòng theo đường trục đường mới mở xuống qua nhà ông Nguyễn Xuân Hòa và nhà ông Nguyễn Thế Đông; qua nhà ông Nguyễn Duy Hiệp, qua nhà ông Nguyễn Xuân Hướng đến nhà ông Nguyễn Thiện Vũ ra QL 2B.

700,000

 

 

* Đường từ Km 21+500 từ nhà ông Khánh vào đến sát Công ty cổ phần xây dựng Lạc Hồng.

1,000,000

 

3

Các khu vực còn lại

500,000

 

 

MỤC 02: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

I

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm

 

 

II

Đất lâm nghiệp và đất trồng rừng sản xuất

 

 

1

Xã Đồng bằng+ xã trung du

55,000

 

2

Xã Miền núi

50,000

 

II

Đất lâm nghiệp, đất trồng rừng sản xuất

24,000

 

D

HUYỆN LẬP THẠCH

 

 

 

MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

Đường khu vực Thị trấn lập thạch

 

 

a

Đường tỉnh lộ 307: Đoạn từ ngã tư thị trấn đi xã Xuân Hòa

 

 

1

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết bờ kênh Vân Trục (kênh N3)

3,00,000

 

2

Đoạn từ bờ kênh Vân Trục đến hết địa phận thị trấn (giáp địa phận xã Xuân Hòa)

2,000,000

 

b

Đoạn  từ ngã tư thị trấn đến xã Tân Lập –huyện Sông Lô

 

 

1

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến đường rẽ vào Trường dân tộc nội trú huyện.

3,500,000

 

2

Đoạn từ đường vào Trường dân tộc nội trú đến hết địa phận thị trấn (Cầu Nóng)

2,500,000

 

c

Đường tỉnh lộ 305: Đoạn từ ngã tư thị trấn Lập Thạch đi xã Xuân Lôi

 

 

1

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết Trường THCS thị trấn Lập Thạch

3,500,000

 

2

Đoạn tiếp giáp trường THCS thị trấn Lập Thạch  đến hết địa phận thị trấn (giáp xã Xuân Lôi)

2,500,000

 

d

Đường tỉnh lộ 306

 

 

1

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến Đình Thạc Trục

3,500,000

 

2

Đoạn tiếp giáp từ Đình Thạc Trục đến hết địa phận thị trấn (giáp xã Tử Du)

2,500,000

 

3

Đoạn từ ngã tư Trường Ngô Gia Tự đến hết địa phận thị trấn Lập Thạch (giáp xã Yên Thạch- S.Lô)

3,000,000

 

e

Đường nội thị khu vực thị trấn Lập Thạch

 

 

1

Tuyến đường từ Ngã 5 Ngô Gia Tự đi đường tỉnh lộ 306

 

 

Đoạn từ Trường Ngô Gia Tự đến giáp nhà bà Hiên

2,000,000

 

Đoạn từ nhà bà Hiên đến Nhà văn hóa TDP Thạc Trục

1,200,000

 

2

Đoạn từ cổng chợ số 1 TT Lập Thạch đến tiếp giáp đường 307 (ngã tư lối vào sân vận động huyện Lập Thạch)

3,500,000

 

3

Đoạn đường từ ngã ba (cổng trường cấp III Ngô Gia Tự) đi đến xã Tử Du (Đoạn đường mới)

1,200,000

 

4

Đất hai bên đường trước Kho bạc đến xưởng xẻ cũ

1,500,000

 

5

Đoạn từ ngã tư rẽ vào Trường Dân tộc nội trú đến ngã ba đường rẽ đi nhà ông Tích Vị

850,000

 

6

Đoạn từ Cây xăng 132 qua Trường tiểu học thị trấn đến nhà ông Tích Vị

1,500,000

 

7

Đoạn đường từ ngã ba nhà ông Lan đến nghĩa trang Đồng Mua (Đoạn đường mới, đường một chiều)

1,500,000

 

8

Đất hai bên đường từ nhà ông Dũng - Ngọc đi Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Lập Thạch.

1,000,000

 

9

Đoạn đường từ nhà Cường – Nga đến sau Ngân hàng huyện Lập Thạch (tuyến đường mới mở).

1,500,000

 

10

Đất hai bên đường từ xóm Ông Xuân sang đường 307 (nhà ông Tài)

1,000,000

 

11

Đoạn đường từ nhà Thủy – Liễu đi đến hết nhà ông Thìn

2,500,000

 

12

Đoạn đường từ nhà ông Thìn đến đình Thạc Trục

2,000,000

 

13

Đoạn từ cổng chợ số 2 đi đến quán nhà Đông Năm.

2,500,000

 

14

Các tuyến đường còn lại của khu vực Cửa Chợ, Bồ Vi.

2,000,000

 

15

Đoạn từ ngã ba cổng chợ số 3 đi TDP Văn Thịnh.

2,000,000

 

16

- Đường khu vực Đồng Cảnh.

1,800,000

 

- Đường khu vực Đình Bé.

2,000,000

 

17

Đoạn đường từ tỉnh lộ 305 đi tỉnh lộ 306.

2,500,000

 

18

Đoạn đường vào TT dạy nghề đi Long Cương.

3,000,000

 

19

Đoạn từ nhà ông Hoàng Tài (Đoạn giáp tỉnh lộ 307) đi vào khu dân cư bệnh viện.

2,000,000

 

20

Đoạn tỉnh lộ 307 (nhà ông Lập Hậu) đi tỉnh lộ 306 (Đội Quản lý thị trường).

 

 

- Băng 1

3,000,000

 

- Băng 2

1.500.000

 

21

Đoạn đường phía sau trụ sở UBND thị trấn từ ngã ba đến trường cấp III Ngô Gia Tự.

2,000,000

 

22

Đường huyện ủy - Thanh Xuân.

1,500,000

 

23

Đoạn ngã Tư tỉnh lộ 307 đến trạm thủy nông Vân Trục (cũ) nay là đường vành đai thị thị trấn Lập thạch.

1,500,000

 

24

Đoạn từ ngã tư tỉnh lộ 307 đi xã Tử Du (theo kênh).

1,000,000

 

25

Đoạn từ ngã tư tỉnh lộ 307 đi Như Thụy (đường vào bệnh viện).

 

 

- Băng 1

1,500,000

 

- Băng 2

1,200,000

 

26

Đoạn từ tiếp giáp đường tỉnh 307 đi cổng Lâm trường Lập Thạch.

1,500,000

 

27

Đoạn từ tiếp giáp đường tỉnh 307 đi Nhà văn hóa TDP Phú Lâm.

1,500,000

 

28

Khu vực trẻ gắp 2

1,200,000

 

29

Đất khu dân cư trong thị trấn còn lại.

450,000

 

II

Đường khu vực thị trấn Hoa Sơn

 

 

a

Đường tỉnh lộ 307: Đoạn tiếp giáp xã Liễn Sơn đi xã Thái Hòa

 

 

1

Đoạn giáp xã Liễn Sơn đến hết trạm bơm 2 thị trấn Hoa Sơn

1,500,000

 

2

Đoạn tiếp giáp Trạm bơm 2 thị trấn Hoa Sơn đến Cầu Đen

2,500,000

 

4

Đoạn từ Cầu Đen đến hết địa phận thị trấn Hoa Sơn

3,000,000

 

b

Đường nội thị khu vực thị trấn Hoa Sơn

 

 

1

Đường nội thị trong TDP Thái Bình

 

 

 

- Đoạn từ nhà ông Hạnh đến hết địa phận thị trấn Hoa Sơn (tuyến đường liên xã cũ).

500,000

 

 

- Đoạn từ nhà ông Bình Vĩnh đến hết địa phận thị trấn Hoa Sơn (tuyến đường liên xã cũ).

700,000

 

2

Đường nội thị trong TDP Cộng Hòa

 

 

 

- Đoạn từ nhà ông Hòe Tái đến nhà ông Thưởng (đường liên thôn cũ).

400,000

 

 

- Đoạn từ nhà ông Hải Hương qua nhà ông Văn Thân đến nhà ông Vinh Ve (đường trong khu dân cư còn lại cũ)

400,000

 

 

- Đoạn từ nhà ông Hồng Hưởng qua nhà ông Hồng Chuyên đến nhà Bà Mạo Bảo (đường trong khu dân cư còn lại cũ)

350,000

 

3

Đường nội thị trong TDP Hòa Bình

 

 

 

- Đoạn từ nhà ông Định Nhàn đến nhà ông Thủy An  (đường trong khu dân cư còn lại cũ).

700,000

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 đi Rừng Kính

1,500,000

 

 

- Đoạn từ nhà ô Thu Lược đến ngã ba nhà Thủy An.

700,000

 

 

- Đoạn từ ngã ba nhà Thủy An đến nhà Minh Nẫm

400,000

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 (giáp chợ Miễu) qua cổng ông Trụ đến nút giao với đường Rừng Kính.

1,500,000

 

4

Đường nội thị trong TDP Quảng Khuân

 

 

 

- Đoạn từ Xưởng xẻ nhà Hải Thuận qua nhà ông Nhung Năm đến  giáp xã Thái Hòa

400,000

 

5

TDP Xích Thổ

 

 

 

- Đoạn ngã ba thị trấn Hoa Sơn đến đường rẽ vào nghĩa trang thị trấn (Đường liên xã cũ).

2,500,000

 

 

- Đoạn từ đường rẽ vào nghĩa trang thị trấn đến hết địa phận thị trấn Hoa Sơn.

2,000,000

 

 

- Đoạn từ nhà ông Xuân Ngà qua nhà ông Thoa Cậy đến nhà ông Trụ Bảo.

500,000

 

 

- Đoạn từ nhà Thoa Cậy qua nhà văn hóa TDP Xích Thổ đến nhà ông Dũng Tám.

400,000

 

6

TDP Tân Thái

 

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 qua sân vận động đến nhà Tám Thủy

700,000

 

7

TDP Hoa Lư

 

 

 

- Đoạn từ nhà ô Xuyên Thuyết đến kè đá nhà ông giáo Diệp

700,000

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 đến cổng trường cấp 3 Liễn Sơn

2,000,000

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 nhà ông Đắc Điền qua nhà ông Kế đến nhà ông Đán Hằng

700,000

 

 

- Đoạn từ tỉnh lộ 307 nhà ông Thúy Thạch đến cổng nhà bà Lợi

700,000

 

 

- Đất khu dân cư còn lại của TDP Hoa Lư

450,000

 

c

Đất khu dân cư còn lại trong thị trấn Hoa Sơn (trừ TDP Hoa Lư)

300,000

 

III

Đất khu dân cư hai bên đường giao thông

 

 

a

Đường tỉnh lộ 307: Đoạn tiếp giáp thị trấn Lập Thạch đến Quốc Lộ 2C

 

 

1

Đoạn tiếp giáp địa phận thị trấn Lập Thạch đến trụ sở UBND xã Xuân Hòa (cũ)

750,000

 

2

Đoạn tiếp giáp từ trụ sở UBND xã Xuân Hòa (cũ) đến ngã ba đường đi thôn Núi Ngọc xã Xuân Hòa

550,000

 

3

Đoạn tiếp giáp từ ngã ba đường đi thôn Núi Ngọc đến ngã ba đường đi xã Ngọc Mỹ

750,000

 

4

Đoạn tiếp giáp ngã ba đường đi xã Ngọc Mỹ đến hết địa phận xã Liễn Sơn

600,000

 

b

Đường tỉnh lộ 306: Đoạn tiếp giáp từ thị trấn Lập Thạch đi xã Tử Du - Bàn Giản

 

 

1

Đoạn tiếp giáp từ thị trấn đến hết trụ sở UBND xã Tử Du (ngã ba)

1,500,000

 

2

Đoạn tiếp Ngã ba xã Tử Du đến giáp đê Bàn Giản

1,000,000

 

c

Đường tỉnh lộ 305: Đoạn tiếp giáp thị trấn Lập Thạch đi các xã Xuân Lôi, Tiên Lữ, Đồng ích.

 

 

1

Đoạn tiếp giáp từ thị trấn đến hết cây xăng Xuân Lôi

1,200,000

 

2

Đoạn từ Cây Xăng Xuân Lôi đến hết NVH thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi.

1,500,000

 

3

Đoạn từ nhà văn hóa thôn Đông Xuân xã Xuân Lôi đến hết xã Đồng ích

1,000,000

 

d

Đưởng tỉnh lộ 305c: Đoạn từ ngã ba xã Xuân Lôi đến bến phà Phú Hậu

 

 

1

Đoạn từ ngã ba xã Xuân Lôi đến giáp đê Triệu Đề

800,000

 

2

Đoạn từ ngã ba đê Triệu Đề đến hết Ngân hàng Triệu Đề

1,500,000

 

3

Đoạn từ ngã ba đê Triệu Đề đến hết địa phận xã Văn Quán (đường đi trước cổng trường cấp 3 Trần Nguyên Hãn)

1,500,000

 

4

Đoạn từ Ngân Hàng Triệu Đề đến bến phà Phú Hậu

700,000

 

IV

Đất khu dân cư hai bên đường liên xã, đường huyện lộ còn lại

500,000

 

V

Đất khu dân cư hai bên đường liên thôn

300,000

 

VI

Đường Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang

 

 

1

Đất hai bên đường đoạn từ cầu Liễn Sơn (mới) đến đường rẽ vào UBND xã Thái Hòa

1,500,000

 

2

Đất hai bên đường đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Thái Hoà đến Cầu Chang

1,200,000

 

3

Đất hai bên đường đoạn từ cầu Chang đến cầu Đền

1,200,000

 

4

Đất hai bên đường đoạn từ cầu Đền đến hết địa phận xã Bắc Bình

1,000,000

 

5

Đất hai bên đường đoạn từ địa phận xã Hợp Lý đến ngã ba đường rẽ đi UBND xã Quang Sơn

1,200,000

 

6

Đất hai bên đường đoạn từ ngã ba đường rẽ đi UBND xã Quang Sơn đến hết địa phận xã Quang Sơn

1,000,000

 

7

Đoạn đi từ cầu Liễn Sơn (cũ) đến ngã ba đi cầu Liễn Sơn mới

1,000,000

 

VII

Đất khu dân cư trung tâm các xã : Xuân Lôi, Tiên Lữ, Văn Quán, Xuân Hòa, Tử Du, Bàn Giản, Liễn Sơn, Hợp Lý, Thái Hòa, Bắc Bình, Ngọc Mỹ.

450,000

 

VIII

Đất khu dân cư trung tâm các xã còn lại

400,000

 

IX

Đất khu dân cư khác còn lại

250,000

 

MỤC 02. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

I

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm

 

 

1

Xã Đồng bằng + xã trung du

55,000

 

2

Xã Miền núi

50,000

 

II

Đất lâm nghiệp, đất  rừng sản xuất

24,000

 

Đ

HUYỆN SÔNG LÔ

 

 

 

MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

Đất khu vực TT Tam Sơn

 

 

1

Đất hai bên đường từ ngã ba Then đi xã Phương Khoan

 

 

-

Đoạn từ ngã ba Then đến chân đê tả sông Lô (hết đất nhà ông Tâm)

1,000,000

 

2

Đất hai bên đường từ ngã ba Then đi xã Như Thuỵ

 

 

-

Đoạn từ ngã ba Then đến chân đê tả sông Lô (hết đất nhà Mến Độ)

1,000,000

 

3

Đất hai bên đường từ ngã ba thị trấn Tam Sơn đi xã Nhạo Sơn

 

 

-

Đoạn từ ngã ba Then đến hết địa phận thị trấn (giáp địa phận xã Nhạo Sơn)

1,200,000

 

4

Đất hai bên đường đôi trung tâm huyện Sông Lô (đường 36,5m)

 

 

-

Băng 1 (mặt tiền giáp đường đôi trung tâm huyện Sông Lô)

1,200,000

 

-

Băng 2

700,000

 

5

Đất hai bên đường 24m (đoạn từ tỉnh lộ 307 đi đê tả Sông Lô)

 

 

-

Băng 1 (mặt tiền giáp đường 24m)

1,200,000

 

-

Băng 2

700,000

 

6

Đất hai bên đường 22m

 

 

-

Đoạn từ tỉnh lộ 307 (giáp chùa Vĩnh Khánh) đi bến xe khách

 

 

+

Băng 1 (mặt tiền giáp đường 22m)

1,200,000

 

+

Băng 2

700,000

 

-

Đoạn từ tỉnh lộ 307 (trường tiểu học thị trấn) đi hết địa phận thị trấn Tam Sơn (giáp xã Như Thụy)

 

 

+

Băng 1 (mặt tiền giáp đường 22m)

1,200,000

 

+

Băng 2

700,000

 

7

Đường nội thị khu vực thị trấn Tam Sơn

 

 

-

Đoạn từ Cống Anh Trỗi đi hết đường Gò Cam

800,000

 

-

Đoạn từ hết Gò Cam đến hết địa phận thị trấn Tam Sơn (giáp xã Đồng Quế)

600,000

 

-

Đoạn từ ngã ba Cây Tháp đến Nhà Văn hóa TDP Bình Sơn

600,000

 

-

Đoạn từ đất nhà ông Dũng (Đức) đến cổng trường PTTH Sáng Sơn

900,000

 

-

Đoạn từ tỉnh lộ 307 (Cây Si) đến hết địa phận thị trấn (giáp địa phận xã Như Thuỵ)

600,000

 

 

Đất khu dân cư trong thị trấn còn lại

500,000

 

8

Đất khu dân cư hai bên đường đê tả Sông Lô

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Như Thụy đến hết địa phận thị trấn Tam Sơn (giáp xã Phương Khoan)

700,000

 

II

ĐẤT KHU DÂN CƯ HAI BÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

1

Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 307

 

 

a

Xã Tân Lập

 

 

-

Đoạn từ UBND xã Tân Lập đến giáp địa phận đến giáp địa phận thị trấn Lập Thạch (cầu Nóng)

700,000

 

 

Đoạn từ UBND xã Tân Lập đến giáp địa phận xã Nhạo Sơn

700,000

 

b

Xã Nhạo Sơn

 

 

-

Đoạn từ cổng UBND xã Nhạo Sơn đến ngã ba xã Nhạo Sơn

800,000

 

-

Đoạn từ ngã ba xã Nhạo Sơn đến hết địa phận xã Nhạo Sơn (giáp địa phận thị trấn Tam Sơn)

1,000,000

 

 

Đoạn từ cổng UBND xã Nhạo Sơn đến địa phận xã Tân Lập

700,000

 

2

Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 307B

 

 

a

Xã Nhạo Sơn

 

 

-

Đoạn từ ngã ba Nhạo Sơn đến hết Cầu Nếp

500,000

 

 

Đoạn từ  hết Cầu nếp đến hết xã Nhạo Sơn (giáp địa phận xã Đồng Quế)

400,000

 

b

Xã Đồng Quế

 

 

-

Đoạn giáp địa phận xã Nhạo Sơn (hộ ông Sửu) đến hết đất nhà ông Thành (Hạnh)

800,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Thành (Hạnh) đến hết đất nhà ông Ngọ (Hải)

800,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Ngọ (Hải) đến hết xã Đồng Quế (giáp địa phận xã Phương Khoan)

600,000

 

 

Đoạn từ giáp địa phận xã Phương Khoan đến hết địa phận xã Đồng Quế (giáp địa phận xã Lãng Công)

600,000

 

c

Xã Lãng Công

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Đồng Quế đến hết Cầu Đồng Thảy Dưới

500,000

 

-

Đoạn từ hết Cầu Đồng Thảy Dưới đến hết đất nhà ông Quang (Hà)

600,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Quang (Hà) đến Cầu Sống (Khu chợ Lãng Công)

900,000

 

 

Đoạn từ Cầu Sống đến giáp địa phận xã Quang Yên

450,000

 

d

Xã Quang Yên

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Lãng Công đến hết Hồ Cầu Đình

500,000

 

-

Đoạn từ hết Hồ Cầu Đình đến hết đất trụ sở UBND xã Quang Yên

700,000

 

-

Đoạn từ giáp trụ sở UBND xã đến giáp đất huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

500,000

 

3

Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 306

 

 

a

Xã Yên Thạch

 

 

-

Đoạn thuộc địa phận xã Yên Thạch

500,000

 

b

Xã Đồng Thịnh

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Yên Thạch đến hết đất nhà ông Ba (Tài)

500,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Ba (Tài) đến đường vào nhà ông Mỹ (Hội)

550,000

 

-

Đoạn từ đường vào nhà ông Mỹ (Hội) đến hết xã Đồng Thịnh (giáp địa phận xã Đức Bác)

450,000

 

c

Xã Đức Bác

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Đồng Thịnh đến hết UBND xã Đức Bác

650,000

 

-

Đoạn từ hết UBND xã Đức Bác đến chân đê tả Sông Lô (Quán ông Thự)

700,000

 

4

Đất khu dân cư hai bên đường liên xã

 

 

a

Xã Cao Phong

 

 

-

Đoạn từ cây xăng đi trường Tiểu học xã Cao Phong

550,000

 

-

Đoạn từ cây xăng đi đến bãi cát sỏi nhà ông Tư

550,000

 

-

Đoạn từ cây xăng đi trường PTTH Trần Nguyễn Hãn (giáp địa phận xã Triệu Đề)

450,000

 

b

Xã Đồng Quế

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Thảo Anh đến giáp địa phận xã Phương Khoan

550,000

 

-

Đoạn giáp Tỉnh lộ 307B (nhà ông Lan Sinh) đi đến chân Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức

550,000

 

c

Xã Bạch Lưu

 

 

-

Đoạn từ Trạm y tế xã đến Miễu Vũ

600,000

 

-

Đoạn từ Miếu Vũ đến hết địa phận xã Bạch Lưu (giáp xã Hải Lựu)

550,000

 

-

Đoạn từ Trạm y tế xã đến hết địa phận xã Bạch Lưu (giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

550,000

 

d

Xã Đôn Nhân

 

 

-

Đoạn từ nhà ông Thu (Liên) đến hết đất nhà ông Chuyền (Anh)

650,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Chuyền (Anh) đến hết địa phận xã Đôn Nhân (giáp xã Hải Lựu)

500,000

 

-

Đoạn từ hết đất nhà ông Thu (Liên) đến hết địa phận xã Đôn Nhân (giáp địa phận xã Phương Khoan)

500,000

 

e

Xã Hải Lựu

 

 

-

Đất khu dân cư hai bên đường đê Sông Lô

 

 

+

Đoạn từ đường vào trường Tiểu học xã Hải Lưu đến Cây Xăng xã Hải Lựu (Nhà ông Cúc)

650,000

 

+

Đoạn từ đường vào trường Tiểu học xã Hải Lưu đến hết địa phận xã HảI Lựu (giáp xã Đôn Nhân)

550,000

 

+

Đoạn từ Cây Xăng xã Hải Lựu (nhà ông Cúc) đến hết địa phận xã Hải Lựu (giáp xã Bạch Lưu)

550,000

 

-

Đất khu dân cư hai bên đường liên xã

 

 

+

Đoạn từ chân đê tả Sông Lô (nhà ông Hồng) đi xã Lãng Công

400,000

 

f

Xã Lãng Công

 

 

-

Đoạn từ trường Tiểu học đến hết địa phận xã Lãng Công (giáp địa phận xã Hải Lựu)

350,000

 

-

Đoạn từ đất nhà ông Tuấn Thúy đến hết địa phận xã Lãng Công (giáp địa phận xã Nhân Đạo)

350,000

 

g

Xã Đức Bác

 

 

-

Đoạn Tỉnh Lộ 306 (giáp Trạm viễn thông) đi hết địa phận xã Đức Bác (giáp địa phận xã Tứ Yên)

450,000

 

-

Đất khu dân cư hai bên đường đê Sông Lô đoạn từ giáp xã Cao Phong đến hết địa phận xã Đức Bác (giáp xã Tứ Yên)

550,000

 

h

Xã Tứ Yên

 

 

-

Đất khu dân cư hai bên đường đê Sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Yên

500,000

 

i

Xã Phương Khoan

 

 

-

Đất khu dân cư hai bên đường đê Sông Lô thuộc địa phận xã Phương Khoan

500,000

 

5

Đất khu dân cư hai bên đường liên xã còn lại

350,000

 

6

Đất khu dân cư hai bên đường liên thôn

300,000

 

7

Đất khu dân cư khác còn lại

200,000

 

 

MỤC 02. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

I

Giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và mặt nước nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Khu vực đồng bằng trung du

55,000

 

 

Khu vực miền núi

50000

 

II

Đất rừng sản xuất

24000

 

E

HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 

 

 

MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2

 

 

1

Thuộc địa phận xã Chấn Hưng

 

 

-

Đoạn từ giáp Đồng Văn đến hết Cầu Kiệu

4,500,000

 

-

Đoạn từ giáp Cầu Kiệu đến hết nhà ông Văn

5,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Văn đến hết địa phận xã Chấn Hưng

5,000,000

 

2

Thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng

5,000,000

 

3

Thuộc địa phận xã Đại Đồng

7,000,000

 

4

Thuộc địa phận xã Tân Tiến

 

 

-

Đoạn từ giáp xã Đại Đồng đến tim đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến

7,000,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến đến hết địa phận xã Tân Tiến (Cầu Trắng)

7,000,000

 

5

Thuộc địa phận xã Yên Lập

 

 

-

Đoạn từ Cầu Trắng tới hết Công ty Phương Nam

5,500,000

 

-

Đoạn từ giáp Công ty Phương Nam đến hết địa phận xã Yên Lập

5,000,000

 

6

Thuộc địa phận xã: Lũng Hòa, Bồ Sao

6,500,000

 

II

Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2C

 

 

1

Thuộc địa phận xã Bình Dương (trừ khu dân cư Hóc Cá)

5,000,000

 

2

Thuộc địa phận xã Vũ Di

4,000,000

 

3

Thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Tường

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Vũ Di đến nhà ông Phong Ngân

7,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Phong Ngân đến hết nhà ông Sơn Ngọc

8,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Sơn Ngọc đến hết địa phận thị trấn Vĩnh Tường

6,000,000

 

4

Thuộc địa phận xã Tam Phúc

 

 

-

Đoạn từ giáp địa giới thị trấn Vĩnh Tường đến tim đường rẽ vào UBND xã Tam Phúc

4,500,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ vào UBND xã Tam Phúc đến hết địa phận xã Tam Phúc

3,500,000

 

5

Thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh

 

 

-

Đoạn từ Đê Trung ương đến hết Nghĩa trang liệt sỹ

2,500,000

 

-

Đoạn từ giáp Nghĩa trang liệt sỹ đến bến đò

3,000,000

 

III

Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 304

 

 

1

Thuộc địa phận xã: Tân Tiến

8,000,000

 

2

Thuộc địa phận thị trấn Thổ Tang

 

 

-

Đoạn giáp địa phận xã Tân Tiến đến hết Cầu Hương

8,000,000

 

-

Đoạn từ giáp Cầu Hương đến tim đường rẽ đi xã Thượng Trưng

7,000,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ đi xã Thượng Trưng đến hết địa phận thị trấn Thổ Tang

6,000,000

 

3

Thuộc địa phận xã Thượng Trưng (thể hiện qua mục 5 phần VIII, Khu đô thị Phúc Sơn)

 

 

4

Thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Tường

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Thượng Trưng đến hết kênh tiêu (Giáp khách sạn Đông Phong)

6,500,000

 

-

Đoạn từ giáp kênh tiêu đến tim đường rẽ vào UBND thị trấn Vĩnh Tường

7,500,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ vào UBND thị trấn Vĩnh Tường hết nhà ông Sơn Oanh

8,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Sơn Oanh đến hết địa phận thị trấn Vĩnh Tường

7,000,000

 

5

Thuộc địa phận thị trấn Tứ Trưng

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Vĩnh Tường đến hết nhà ông Tuất Điền

5,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Tuất Điền đến hết nhà ông Thành (cuối Chợ Tứ Trưng)

6,500,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Thành đến hết ngã ba đường rẽ đi Yên Đồng

5,000,000

 

-

Đoạn từ giáp ngã ba đường rẽ đi Yên Đồng đến hết địa phận thị trấn Tứ Trưng (đi Yên Đồng)

4,000,000

 

IV

Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 309

 

 

1

Thuộc địa phận xã Đại Đồng

5,000,000

 

2

Thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng

 

 

-

Đoạn từ giáp địa phận xã Đại Đồng đến hết nhà ông Phú Vẻ

5,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Phú Vẻ đến hết nhà ông Thà Vệ (cuối khu dân cư xóm Chợ)

5,500,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Thà Vệ đến hết địa phận xã Nghĩa Hưng

3,000,000

 

3

Thuộc địa phận xã Kim Xá

2,000,000

 

V

Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 305C

 

 

-

Đoạn từ Đê Tả Đáy đi Bến Phà Phú Hậu (thuộc địa phận xã Việt Xuân)

2,500,000

 

VI

Đường từ cầu Xuân Lai (xã Vũ Di) đi cầu Vĩnh Thịnh mới

 

 

-

Thuộc địa phận các xã, thị trấn: Vũ Di, Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Tam Phúc, Phú Đa (trừ các vị trí đã có giá)

4,000,000

 

VII

Đất thổ cư hai bên đường huyện lộ

 

 

1

Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Bình Dường - Vân Xuân

 

 

-

Thuộc địa phận thị trấn Thổ Tang

 

 

+

Đoạn từ giáp nhà ông Quyết Yến đến hết nhà ông Sê Thời

7,000,000

 

+

Đoạn từ giáp nhà ông Sê Thời đến hết địa phận thị trấn Thổ Tang

6,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn

5,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Bình Dương

5,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Vân Xuân

4,500,000

 

2

Đường Thượng Trưng - Tuân Chính - An Tường - Vĩnh Thịnh (Trừ khu vực chợ Táo)

 

 

-

Đoạn từ ngã ba thôn Phú Trưng (xã Thượng Trưng) đi chợ Táo (xã Tuân Chính)

3,000,000

 

-

Đoạn từ chợ Táo đi Quốc lộ 2C cũ (xã Vĩnh Thịnh)

2,000,000

 

3

Đường từ Thị trấn Vĩnh Tường đi Thượng Trưng - Tân Cương - Cao Đại

 

 

-

Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Tường đến hết Đình xã Thượng Trưng

5,000,000

 

-

Đoạn từ giáp Đình xã Thượng Trưng đến hết trường Tiểu học xã Thượng Trưng

7,000,000

 

-

Đoạn từ giáp trường Tiểu học xã Thượng Trưng đến hết địa phận xã Thượng Trưng

5,000,000

 

-

Đoạn thuộc địa phận xã Tân Cương đến dốc đê Trung Ương

4,000,000

 

4

Đường Thổ Tang đi Thượng Trưng (Đường rẽ 304 đi xã Thượng Trưng)

 

 

-

Thuộc địa phận thị trấn Thổ Tang

6,500,000

 

-

Thuộc địa phận xã Thượng Trưng

 

 

+

Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Thổ Tang đến hết Cầu kênh

5,000,000

 

+

Đoạn từ giáp Cầu kênh đến tim đường rẽ vào trạm y tế xã

7,000,000

 

5

Đường Ngũ Kiên - Phú Đa - Vĩnh Ninh

 

 

-

Thuộc địa phận xã Ngũ Kiên

3,500,000

 

-

Thuộc địa phận xã Phú Đa

3,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh

2,000,000

 

6

Đường Vòng tránh: Đại Đồng - Tân Tiến - Thổ Tang

4,000,000

 

7

Đường Lũng Hòa - Cao Đại

2,500,000

 

8

Đường Tân Cương - Phú Thịnh

2,000,000

 

9

Đường từ Quốc lộ 2 vào cầu Phượng Lâu (thuộc địa phận xã Lũng Hòa, Việt Xuân)

3,500,000

 

10

Đường từ Quốc lộ 2 vào Nhà máy gạch Bồ Sao

3,000,000

 

11

Đoạn từ Đê Trung ương đến Cảng Cam Giá (xã An Tường)

1,500,000

 

12

Đường Đê Bối (Trừ địa phận thôn Bích Chu và thôn Thủ Độ, xã An Tường)

1,000,000

 

13

Đường Tân Cương - Thượng Trưng - Phú Thịnh - Đê TW

2,000,000

 

14

Đường từ Trạm bơm cũ xã Lý Nhân đến hết UBND xã Lý Nhân cũ

6,000,000

 

15

Đường từ cầu Lê Xoay (cầu Chó cũ) thị trấn Thổ Tang đi Tân Cương-Cao Đaị (giáp đê TW)

2,000,000

 

16

Đoạn từ cầu Lê Xoay đến điểm nối đường 304

6,000,000

 

17

Đường Vòng Tránh cũ (thuộc địa phận thị trấn Thổ Tang)

 

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Năm Ngọc đến hết nhà ông Thanh Tuấn (giáp trạm bơm)

6,000,000

 

-

Đoạn từ giáp nhà ông Thanh Tuấn đến giáp đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Bình Dương

5,000,000

 

18

Đường Tứ Trưng - Đại Tự

 

 

-

Địa phận thị trấn Tứ Trưng

3,500,000

 

-

Địa phận xã Ngũ Kiên

 

 

+

Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Tứ Trưng đến hết nhà ông Chè

4,000,000

 

+

Đoạn từ giáp nhà ông Chè đến tim ngã ba đường rẽ vào UBND xã Ngũ Kiên

5,000,000

 

+

Đoạn từ tim ngã ba đường rẽ vào UBND xã Ngũ Kiên đến hết địa phận xã Ngũ Kiên

4,000,000

 

19

Đường nối QL 2 từ ngã tư Tân Tiến đến đê Tả Đáy thuộc địa phận xã Yên Lập

 

 

-

Từ QL2 đến đường sắt

 

 

+

Băng 1

5,000,000

 

+

Băng 2, băng 3

3,000,000

 

-

Từ đường sắt đến đê Tả Đáy

3,000,000

 

20

Đường Tứ Trưng - Tam Phúc - Tuân Chính - Thượng Trưng

 

 

-

Thuộc địa phận thị trấn Tứ Trưng

2,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Tam Phúc

2,000,000

 

-

Thuộc địa phận xã Tuân Chính

2,000,000

 

21

Đường Chấn Hưng đi Đồng Văn

2,000,000

 

22

Đường huyện lộ còn lại

2,000,000

 

VIII

Đất thổ cư hai bên đường trục xã, liên thôn

 

 

1

Đường nối Quốc lộ 2 (vị trí nhà bà Sinh Đào) đến đường Vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Tân Tiến - Đại Đồng (thuộc địa phận xã Đại Đồng

 

 

-

Đoạn từ giáp Quốc lộ 2 đến tim đường rẽ vào UBND xã Đại Đồng

6,500,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ vào UBND xã Đại Đồng đến tim đường Vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Tân Tiến - Đại Đồng

5,000,000

 

-

Đoạn từ tim đường Vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Tân Tiến - Đại Đồng đến hết khu 4

4,000,000

 

2

Đường nối QL2 với đường Vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Tân Tiến - Đại Đồng (đường vào đài tưởng niệm liệt sỹ xã Đại Đồng)

3,000,000

 

3

Đường nối QL 2 với đường  Vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Tân Tiến - Đại Đồng (đường xóm Mới đi thôn Nội)

 

 

-

Đoạn từ giáp QL2 đến tim đường rẽ vào Trạm Y tế xã

5,000,000

 

-

Đoạn từ tim đường rẽ vào Trạm Y tế xã đến hết thôn nội

3,000,000

 

4

Đất thổ cư hai bên đường từ thôn Thượng Lạp đến đường 27m

2,500,000

 

5

Đất thổ cư hai bên đường trục xã, liên thôn gồm các xã: Tân Tiến, Vũ Di, Tân Cương, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Ngũ Kiên, Tam Phúc, Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hòa, Tuân Chính, Cao Đại, Phú Thịnh

1,000,000

 

6

Đất thổ cư hai bên đường liên khu thuộc thị trấn Vĩnh Tường (trừ khu dân cư Bàn than trong, Bàn than ngoài)

2,000,000

 

7

Đất thổ cư hai bên đường liên thôn thuộc thị trấn Thổ Tang

3,000,000

 

8

Đất thổ cư hai bên đường trục xã, liên thôn: Thôn Bích Chu + Thủ Độ xã An Tường (bao gồm cả đất hai bên đường Đê bối và trừ các khu vực đã có giá ở trên)

2,000,000

 

9

Đất thổ cư hai bên đường trục xã, liên thôn thuộc xã Đại Đồng (trừ các vị trí đã có ở trên)

2,000,000

 

10

Đất thổ cư hai bên đường liên thôn thuộc thị trấn Tứ Trưng

2,000,000

 

IX

Đất thổ cư một số khu dân cư mới

 

 

1

Khu dân cư Cụm KT - XH Tân Tiến (băng 2, băng 3, trừ các vị trí đã có ở trên)

6,000,000

 

2

Khu dân cư mới thị trấn Vĩnh Tường và một phần của thị trấn Tứ Trưng (Bàn Than Ngoài, Bàn Than Trong)

 

 

-

Đất hai bên đường 19m

4,500,000

 

-

Đất hai bên đường từ 9 đến 13,5m

4,000,000

 

-

Đất hai bên đường từ 7,5m và các vị trí còn lại

3,500,000

 

3

Khu dân cư mới hai bên đường (sau trụ sở UBND thị trấn Tứ Trưng)

 

 

-

Đường 19m

2,500,000

 

-

Đường còn lại

2,000,000

 

4

Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn

 

 

-

Đường TL 304

6,000,000

 

-

Đường 27m

5,500,000

 

-

Đường từ 16,5m đến 19,5m

5,000,000

 

-

Đường 13,5m và khu vực còn lại

4,000,000

 

5

Khu dân cư Hóc Cá (địa phận xã Bình Dương)

 

 

-

Đường QL 2C (cũ)

5,000,000

 

-

Đường 13.5m + Khu vự còn lại

3,000,000

 

6

Các khu dân cư quy hoạch còn lại thuộc thị trấn Vĩnh Tường (trừ các vị trí đã có ở trên)

 

 

-

Đất hai bên đường >= 9,5m

3,000,000

 

-

Đất hai bên đường < 9,5m

2,500,000

 

7

Các khu dân cư quy hoạch còn lại thuộc thị trấn Thổ Tang (trừ các vị trí đã có ở trên)

 

 

-

Đất hai bên đường >= 9,5m

3,500,000

 

-

Đất hai bên đường < 9,5m

3,000,000

 

8

Các khu dân cư quy hoạch còn lại thuộc thị trấn Tứ Trưng (trừ các vị trí đã có ở trên)

 

 

-

Đất hai bên đường >= 9,5m

2,500,000

 

-

Đất hai bên đường < 9,5m

2,000,000

 

9

Các khu dân cư quy hoạch còn lại thuộc các xã (trừ các vị trí đã có ở trên)

 

 

-

Đất hai bên đường >= 9,5m

2,000,000

 

-

Đất hai bên đường < 9,5m

1,500,000

 

10

Khu Tái định cư xã Vĩnh Thịnh (thuộc dự án Cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C)

1,600,000

 

X

Đất thổ cư khu vực chợ

 

 

-

Khu vực Chợ Tuân Chính

5,000,000

 

XI

Đất thổ cư còn lại của các xã, thị trấn

 

 

1

Đất thổ cư còn lại gồm các xã: Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng, Yên Lập, Việt Xuân, Phú Thịnh, An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa

800,000

 

2

Đất thổ cư còn lại gồm các xã: Đại Đồng, Tân Tiến, Vũ Di, Tân Cương, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Ngũ Kiên, Tam Phúc, Cao Đại, Lý Nhân, Bồ Sao, Chấn Hưng, Lũng Hòa, Tuân Chính

1,000,000

 

3

Đất thổ cư còn lại thuộc thị trấn Vĩnh Tường

1,500,000

 

4

Đất thổ cư còn lại thuộc thị trấn Thổ Tang

2,000,000

 

5

Đất thổ cư còn lại thuộc thị trấn Tứ Trưng

1,500,000

 

F

HUYỆN YÊN LẠC

 

 

 

MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở

 

 

I

Thị trấn Yên Lạc

 

 

1

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 đoạn từ giáp Ban chỉ huy quân sự huyện đến hết Đài truyền thanh huyện (khu B).

9,000,000

 

2

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 đoạn từ giáp Đài truyền thanh huyện (khu B) đến ngã ba rẽ vào UBND thị trấn Yên Lạc.

8,500,000

 

3

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 đoạn từ đường rẽ vào UBND thị trấn (nhà Tình Bằng) qua ngã tư đến công an huyện.

8,000,000

 

4

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 đoạn từ giáp đình làng thôn Tiên đến đường rẽ vào UBND thị trấn (nhà Tình Bằng).

7,000,000

 

5

Đất 2 bên đường đôi (mới) đoạn từ giáp đường tỉnh lộ 303 (Ngã tư sân vận động huyện) qua cổng nhà máy nước đến giáp đường tỉnh lộ 305

8,500,000

 

6

Đất 2 bên đường 305 đoạn từ công an huyện đến giáp xã Tam Hồng.

7,000,000

 

7

Đất 2 bên đường từ trụ sở Công an huyện đến cổng huyện ủy.

6,000,000

 

8

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 304 đoạn từ giáp đường tỉnh lộ 303 qua cổng Huyện ủy đến giáp Tam Hồng.

6,000,000

 

9

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 từ giáp đất xã Trung Nguyên đến hết Ban chỉ huyện quân sự huyện

6,000,000

 

10

Đất 2 bên đường TL 305 từ giáp đất xã Bình Định đến đình làng thôn Tiên.

6,000,000

 

11

Đất 2 bên từ ngã ba rẽ vào UBND thị trấn đến cống Ao Náu (thôn Đông).

6,000,000

 

12

Đất 2 bên TL303 từ cống Ao Náu (thôn Đông) đến giáp xã Nguyệt Đức.

3,500,000

 

13

Đất 2 bên đường đoạn từ giáp đất xã Bình Định qua cổng UBND thị trấn ra đường 303 và từ giáp UBND thị trấn ra đường 305 (nhà Tình Bằng).

2,000,000

 

14

Đất 2 bên đường từ TL 303 trại cá Minh Tân đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc thị trấn Yên Lạc

2,000,000

 

15

Khu trung tâm thương mại khu vực thương mại phía trong chợ

4,500,000

 

16

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn thuộc TT Yên Lạc.

1,800,000

 

17

Khu vực còn lại khác thuộc thị trấn Yên Lạc.

1,400,000

 

II

Xã Tam Hồng

 

 

1

Đất 2 bên đường từ Đình Man Để đến ngã tư đường 304 và đoạn từ ngã tư đường 304 đến cổng trường tiểu học Tam Hồng 1

7,000,000

 

2

Đất 2 bên ĐT lộ 304 đoạn từ giáp thị trấn Yên Lạc qua cổng đền Thính đến ngã tư chợ Lầm qua cổng UBND xã đến giáp nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Hồng (Cổng trạm y tế)

6,400,000

 

3

Đất 2 bên TL305 đoạn từ giáp TT Yên Lạc đến hết đất nhà bà Oanh (Gốc Đề).

6,000,000

 

4

Đất 2 bên đường từ cổng trường tiểu học Tam Hồng 1 qua cổng trường tiểu học Tam Hồng 2 đến tỉnh lộ 305

4,000,000

 

5

Đất 2 bên TL305 từ giáp nhà bà Oanh (Gốc Đề) đến giáp đất xã Yên Phương

4,000,000

 

6

Đất 2 bên đường từ gốc Đề đến đình Man Để và đoạn từ cổng Trạm y tế đến giáp xã Yên Đồng

4,500,000

 

7

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã (ngoài các đoạn nói trên) thuộc xã Tam Hồng

900,000

 

8

Khu vực còn lại khác thuộc xã Tam Hồng

700,000

 

III

Xã Đồng Văn

 

 

1

Đất 2 bên đường QL 2 thuộc địa phận xã Đồng Văn.

6,000,000

 

2

Đất 2 bên đường Quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên thuộc xã Đồng Văn.

5,500,000

 

3

Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C (mới) thuộc địa phận xã Đồng Văn.

5,000,000

 

4

Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C thuộc xã Đồng Văn đoạn từ giáp xã Bình Dương – Vĩnh Tường đến hết nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc).

5,000,000

 

5

Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C thuộc xã Đồng Văn đoạn từ giáp nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc) đến giáp đất xã Hợp Thịnh – Tam Dương.

5,000,000

 

6

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đồng Văn.

1,200,000

 

7

Khu vực còn lại khác thuộc xã Đồng Văn.

700,000

 

IV

Xã Tề Lỗ

 

 

1

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 thuộc xã Tề Lỗ.

5,000,000

 

2

Đất 2 bên đường Quốc Lộ 2C (cũ) thuộc xã Tề Lỗ.

5,000,000

 

3

Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Tề Lỗ

2,500,000

 

4

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Tề Lỗ

1,200,000

 

5

Khu vực còn lại khác thuộc xã Tề Lỗ.

800,000

 

V

Xã Trung Nguyên

 

 

1

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 thuộc xã Trung Nguyên.

4,500,000

 

2

Đất 2 bên đường nhánh Quốc Lộ 2C (mới) thuộc địa phận xã Trung Nguyên.

3,000,000

 

3

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Trung Nguyên.

2,100,000

 

4

Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Trung Nguyên

2,000,000

 

5

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Trung Nguyên.

800,000

 

6

Khu vực còn lại khác thuộc xã Trung Nguyên

600,000

 

VI

Xã Bình Định

 

 

1

Đất 2 bên đường Yên Lạc-Vĩnh Yên.thuộc xã Bình Định

5,000,000

 

2

Đất 2 bên đường 305 thuộc xã Bình Định.

2,200,000

 

3

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc thôn Đại Nội trục xây dựng đường Yên Lạc - Vĩnh Yên.

2,000,000

 

4

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc các thôn: Cung Thượng, Cốc Lâm, Yên Quán và các khu vực khác còn lại của thôn Đại Nội

1,200,000

 

5

Khu vực còn lại khác thuộc xã Bình Định

600,000

 

6

Khu tái định cư đường Yên Lạc - Vĩnh Yên vị trí các ô đất phía Đông nhìn ra đường Yên Lạc - Vĩnh Yên

 

 

-

Vị trí số 1

2,100,000

 

-

Vị trí số 2

2,100,000

 

7

Khu tái định cư đường Yên Lạc - Vĩnh Yên vị trí phía trong của khu tái định cư

 

 

-

Vị trí số 1

1,500,000

 

-

Vị trí số 2

1,000,000

 

VII

Xã Đồng Cương

 

 

1

Đất 2 bên đường đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên thuộc Quốc lộ 2

5,500,000

 

2

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Đồng Cương.

2,400,000

 

3

Đất 2 bên đường Yên Lạc - Vĩnh Yên thuộc xã Đồng Cương

5,000,000

 

4

Đất 2 bên đường 2A  từ đường 305b thuộc xã Đồng Cương

2,400,000

 

5

Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Đồng Cương

1,800,000

 

6

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đồng Cương.

1,200,000

 

7

Khu vực còn lại khác thuộc xã Đồng Cương.

700,000

 

VIII

Xã Yên Đồng

 

 

1

Đất 2 bên ĐT lộ 304 đoạn từ giáp đất xã Tam Hồng đến giáp Vĩnh Tường.

3,000,000

 

2

Đất 2 bên đường huyện lộ đoạn từ Tỉnh lộ 304 đến giáp đất xã Đại Tự.

3,000,000

 

3

Đất 2 bên từ đền Thính đến giáp đất xã Văn Xuân thuộc xã Yên Đồng.

3,000,000

 

4

Đất 2 bên đường Nhật Tiến xã Liên Châu đến Yên Đồng thuộc xã Yên Đồng

1,000,000

 

5

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Yên Đồng.

900,000

 

6

Khu vực còn lại khác thuộc xã Yên Đồng.

600,000

 

IX

Xã Yên Phương

 

 

1

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Yên Phương.

3,000,000

 

2

Đất 2 bên đê Trung ương.

2,500,000

 

3

Đất 2 bên đường từ TL 303 trại cá Minh Tân đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc xã Yên Phương

1,500,000

 

4

Đất 2 bên đường từ Đinh Xá Nguyệt Đức đi Yên Thư xã Yên Phương thuộc xã Yên Phương

1,000,000

 

5

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Yên Phương.

900,000

 

6

Khu vực còn lại khác thuộc xã Yên Phương.

600,000

 

X

Xã Liên Châu

 

 

1

Đất 2 bên đường đoạn từ nhà ông Thực đến hết trạm điện Nhật Chiêu.

2,500,000

 

2

Đất 2 bên đê Trung ương thuộc xã Liên Châu.

2,500,000

 

3

Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Liên Châu.

2,000,000

 

4

Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW qua cổng nhà ông Uyển đến đường rẽ vào HTX NN Nhật Chiêu.

2,000,000

 

5

Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW qua nghĩa trang liệt sỹ xã Liên Châu đến hết trạm bơm đầu làng Nhật Tiến.

2,000,000

 

6

Đất 2 bên đường từ dốc Lũng Hạ đến giáp xã Hồng Phương thuộc địa phận xã Liên Châu

2,000,000

 

7

Đất 2 bên đường Nhật Tiến xã Liên Châu đến Yên Đồng thuộc xã Liên Châu

1,000,000

 

8

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Liên Châu .

600,000

 

9

Đất khu vực khác trong đê TW thuộc xã Liên Châu.

500,000

 

10

Đất khu vực khác ngoài đê TW thuộc xã Liên Châu.

400,000

 

XI

Xã Hồng Châu

 

 

1

Đất 2 bên đê TW thuộc xã Hồng Châu.

2,500,000

 

2

Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Hồng Châu.

2,000,000

 

3

Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW thôn Ngọc đường qua UBND xã đến bến phà Vân Phúc

2,000,000

 

4

Đất thuộc thôn Ngọc Long xã Hồng Châu tuyến từ đê bối đi dốc Lũng Hạ

2,000,000

 

5

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Hồng Châu.

1,000,000

 

6

Khu vực còn lại khác thuộc xã Hồng Châu

600,000

 

XII

Xã Đại Tự

 

 

1

Đất 2 bên đường huyện lộ đoạn từ dốc đê TW (nhà ông Chinh) qua UBND xã đến giáp địa giới xã Yên Đồng.

3,000,000

 

2

Đất 2 bên đê Trung ương.

2,500,000

 

3

Đất 2 bên đường từ dốc đê TW (Ngũ Kiên) đến giáp đất huyện Vĩnh Tường.

3,000,000

 

4

Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Đại Tự.

2,000,000

 

5

Đất 2 bên đường từ ngã tư(cửa hàng mua bán cũ) đến hết trường tiểu học I.

2,000,000

 

6

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đại Tự

800,000

 

7

Khu vực còn lại thuộc thôn Trung Cẩm, thôn Đại Tự.

500,000

 

8

Khu vực còn lại thuộc thôn Tam Kỳ, Thôn Trung An.

400,000

 

XIII

Xã Hồng Phương

 

 

1

Đất 2 bên đường thuộc xã Hồng Phương từ đê TW(dốc Lũng Hạ) đến đê bối.

2,000,000

 

2

Đất 2 bên đường trục thôn,liên thôn,liên xã thuộc địa phận xã Hồng Phương.

600,000

 

3

Khu vực còn lại khác thuộc xã Hồng Phương.

500,000

 

XIV

Xã Trung Hà

 

 

1

Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Trung Hà.

2,000,000

 

2

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Trung Hà.

700,000

 

3

Khu vực còn lại khác thuộc xã Trung Hà.

400,000

 

XV

Xã Trung Kiên

 

 

1

Đất 2 bên đường đoạn từ giáp thôn Nghinh Tiên xã Nguyệt Đức qua cổng UBND xã Trung Kiên đến Ghềnh Đá.

2,500,000

 

2

Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Trung Kiên.

2,000,000

 

3

Đất 2 bên đường thuộc xã Trung Kiên từ đê TW (dốc Lũng Hạ) đến đê bối.

2,000,000

 

4

Đất 2 bên đường trục thôn,liên thôn,liên xã thuộc địa phận xã Trung Kiên.

600,000

 

5

Khu vực còn lại khác thuộc xã Trung Kiên.

400,000

 

XVI

Xã Nguyệt Đức

 

 

1

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 thuộc xã Nguyệt Đức.

3,500,000

 

2

Đất 2 bên đường đoạn từ Trường THPT Phạm Công Bình đến giáp đê TW.

4,000,000

 

3

Đất 2 bên đê Trung ương thuộc xã Nguyệt Đức.

2,500,000

 

4

Đất 2 bên đường đoạn từ Cầu Trắng đến giáp Trường THPT Phạm Công Bình và tuyến đường từ Cầu Trắng đi Can Bi thuộc xã Nguyệt Đức.

3,000,000

 

5

Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW đi Trung Kiên thuộc xã Nguyệt Đức.

2,500,000

 

6

Đất 2 bên đường từ TL 303 trại cá Minh Tân đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc xã Nguyệt Đức

1,500,000

 

7

Đất 2 bên đường từ Đinh Xá Nguyệt Đức đi Yên Thư xã Yên Phương thuộc xã Nguyệt Đức

1,000,000

 

8

Đất 2 bên đường đoạn từ giáp ngã ba Ngân hàng liên xã qua thôn Xuân Đài đến giáp đất xã Văn Tiến.

2,400,000

 

9

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Nguyệt Đức.

1,000,000

 

10

Khu vực còn lại khác thuộc thôn Đinh Xá và thôn Xuân Đài.

800,000

 

11

Khu vực còn lại khác thuộc thôn Nghinh Tiên.

400,000

 

XVII

Xã Văn Tiến

 

 

1

Đất 2 bên đường đoạn từ Cầu Trắng đi Can Bi thuộc địa phận xã Văn Tiến.

2,500,000

 

2

Đất 2 bên đường đoạn từ Văn Tiến đi thôn Xuân Đài xã Nguyệt Đức.

1,500,000

 

3

Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Văn Tiến.

800,000

 

4

Khu vực còn lại khác thuộc xã Văn Tiến.

600,000

 

 

MỤC 02. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm

60,000

 

 

MỤC 03. GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH

 

 

 

Đất làng nghề - Thị trấn Yên Lạc

1,500,000

 

 

Khu làng nghề xã Tề Lỗ

940,000

 

 

Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng

94,000

 

G

HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

 

 

MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở

 

 

 

Giá đất khu dân cư đầu mối giao thông và 2 bên trục đường giao thông chính

 

 

I

Quốc lộ 2A (BOT)

 

 

1

Đoạn thuộc địa phận xã Đạo Đức

 

 

 

Băng 1 (mặt tiền)

7,000,000

 

 

Băng 2

3,000,000