tổng công ty

Lọc bài viết theo:

Tổng công ty là gì? Có mấy loại tổng công ty hiện nay? 13/09/2021

Mô hình tổng công ty đã phổ biến từ lâu tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước. Các tổng công ty có vị trí quan trọng và thậm chí có ảnh hưởng đến các ngành kinh tế.