Công văn 365/TANDTC-VP 2021 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

Số: 365/TANDTC-VP
V/v tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong TAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kim soát hiệu quả dịch COVID-19”, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án (sau đây viết tắt là công chức), Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bộ ngành, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong việc phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép. Xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài. Chủ động đề ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và thực hiện dứt khoát, kịp thời.

2. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và công bố cấp độ dịch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xác định cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu qudịch COVID-19.

2.2. Cập nhật các thông tin, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, bộ ngành, chính quyền địa phương và căn cứ tình hình cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở để áp dụng các biện pháp phòng, chng dịch tương ứng.

2.3. Tổ chức thông báo, hướng dẫn kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chức trong đơn vị về cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở và các biện pháp phòng, chống dịch mà Tòa án áp dụng.

2.4. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại địa bàn nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế đối với công chức và người đến trụ sở Tòa án, đơn vị làm việc.

3. Trường hợp Chính phủ, Bộ Y tế, bộ, ngành và chính quyền địa phương không có quy định, hướng dẫn khác thì Chánh án Tòa án, thủ trưởng đơn vị căn cứ cấp đdịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở đquyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

3.1. Đối với các Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

BIỆN PHÁP

CẤP 1

CẤP 2

CẤP 3

CP 4

1. Tchức tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức/ Hạn chế có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

2. Nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở Tòa án

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức/ Hạn chế có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kin*

3. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, tài liệu, chng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bng phương thức trực tiếp

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế, có điều kiện*

Ngừng hoạt động/ Hoạt động hạn chế, có điều kiện*

4. Tổ chức các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thm quyền

- Đảm bảo quy định phòng, chng dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khi đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và các vụ án, vụ việc cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.

** Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

** Thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc trường hợp cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.

Tổ chức

Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức**/ Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức**/ Hạn chế, có điều kiện*

5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công vụ khác tại Tòa án, đơn vị.

- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

* Phân công lãnh đạo, công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

6. Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trụ sở Tòa án, đơn vị

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

- Các điều kiện về chuyên môn như vắc xin, xét nghiệm do Bộ Y tế hướng dẫn.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quyết định. Chỉ tổ chức trong trường hợp cần thiết, cấp bách. Tăng cường tổ chức họp, hội nghị trực tuyến.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định số lượng người tham gia.

Không hạn chế số người

Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

7. Tổ chức đoàn đi công tác đến các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quyết định trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

* Tuân thủ điều kiện về đi lại theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

* Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức

Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện*

8. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp của Học viện Tòa án

* Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

** Thời gian, số lượng học viên, sinh viên, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của địa phương. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.

Hoạt động*

Hoạt động*/ Hoạt động hạn chế**

Hoạt động hạn chế* *

Ngừng hoạt động/ Hoạt động hạn chế* *

3.2. Đối với công chức Tòa án

BIỆN PHÁP

CẤP 1

CẤP 2

CP 3

CP 4

1. Tuân thủ 5K

(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế)

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

3. Đi lại của công chức Tòa án đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

** Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế, có điều kiện*

Hạn chế**

4. Làm việc của công chức Tòa án tại trụ sở Tòa án, đơn vị tại các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

- Tòa án, đơn vị có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quyết định số lượng người và hình thức làm việc phù hợp.

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế*

Hoạt động hạn chế*

5. Điều trị tại nhà đối với công chức Tòa án nhiễm COVID-19

* Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của công chức nhiễm COVID-19.

* Cập nhật thông tin thường xuyên cho Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị về tình hình điều trị, tình trạng sức khỏe.

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

6. Cách ly tại nhà đối với công chức Tòa án

* Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của công chức nhiễm COVID-19.

* Theo yêu cầu của Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị để phục vụ phòng, chống dịch.

* Cập nhật thông tin thường xuyên cho Chánh án Tòa án, Thủ trưng đơn vị về tình trạng sức khỏe.

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

Áp dụng*

3.3. Đối với cá nhân đến trụ sở Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao làm việc

BIỆN PHÁP

CẤP 1

CP 2

CP 3

CP 4

1. Tuân thủ 5K

(Khẩu trang - Khử khuẩn -  Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế)

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

3. Đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau đến Tòa án làm việc

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

** Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế, có điều kiện*

Hạn chế**

4. Tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các hướng dẫn trước đây của Tòa án nhân dân tối cao không phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương và Tòa án nhân dân tối cao không phù hợp, khả thi đối với Tòa án, đơn vị thì đề nghị, báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ và sửa đổi quy định, hướng dẫn.

5. Chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh tại Tòa án, đơn vị mình, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc thì người đứng đầu cấp ủy và đơn vị phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trên đây là một số yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Tòa án, đơn vị, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị mình để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Đ/c Chánh án TANDTC (đ
b/c);
- C
ác đ/c Lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC (để p/h chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải)
;
- Lưu: VP TANDTC.
- Lưu: VP, P.TM-TH
.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

thuộc tính Công văn 365/TANDTC-VP

Công văn 365/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:365/TANDTC-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành:21/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:COVID-19

tải Công văn 365/TANDTC-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi