Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức thu nhập đóng BHXH Đối tượng tham gia
Giai đoạn 01
Từ
Đến
+ Thêm giai đoạn Tính BHXH
Nếu có thắc mắc, gọi ngay cho LuatVietnam theo số 1900.6192 để được hướng dẫn cụ thể.
Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
Đối tượngMức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 - 12/2021)Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2022 - 12/2025)
Hộ nghèo0,22 x 700.000 x 30%0,22 x 1.500.000 x 30%
Hộ cận nghèo0,22 x 700.000 x 25%0,22 x 1.500.000 x 25%
Đối tượng khác0,22 x 700.000 x 10%0,22 x 1.500.000 x 10%
Bảng hệ số trượt giá năm 2023
Năm2008200920102011201220132014
Mức điều chỉnh2,071,941,771,51,371,281,23
Năm2015201620172018201920202021
Mức điều chỉnh1,231,191,151,111,081,051,03
Năm20222023
Mức điều chỉnh11

Bài viết liên quan