Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH Đối tượng tham gia
+ Thêm giai đoạn BHXH bắt buộc + Thêm giai đoạn BHXH tự nguyện + giai đoạn thai sản Tính BHXH
Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
Đối tượngMức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 - 12/2021)Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2022 - 12/2025)
Hộ nghèo0,22 x 700.000 x 30%0,22 x 1.500.000 x 30%
Hộ cận nghèo0,22 x 700.000 x 25%0,22 x 1.500.000 x 25%
Đối tượng khác0,22 x 700.000 x 10%0,22 x 1.500.000 x 10%
Bảng hệ số trượt giá năm 2023 dành cho người tham gia BHXH bắt buộc
NămTrước 19951995199619971998199920002001200220032004200520062007
Mức điều chỉnh5,264,464,224,093,83,643,73,713,573,463,212,962,762,55
Năm20082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Mức điều chỉnh2,071,941,771,51,371,281,231,231,191,151,111,081,051,03
Năm20222023
Mức điều chỉnh11
Bảng hệ số trượt giá năm 2023 dành cho người tham gia BHXH tự nguyện
Năm2008200920102011201220132014
Mức điều chỉnh2,071,941,771,51,371,281,23
Năm2015201620172018201920202021
Mức điều chỉnh1,231,191,151,111,081,051,03
Năm20222023
Mức điều chỉnh11

Bài viết liên quan