Xử lý thuế với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy

(LuatVietnam) Ngày 12/02/2018, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn 931/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc xử lý thuế với hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy.

Theo đó, trường hợp hàng  hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, chưa nộp thuế, bị tịch thu, tiêu hủy thì không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xử lý thuế với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy
Hướng dẫn xử lý thuế với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, đã nộp thuế nhập khẩu và thuế đặc biệt, bị tịch thu, tiêu hủy thì được trả lại tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo quy định và không được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).