Xóa nợ tiền thuế cho hộ gia đình gặp khó khăn

(LuatVietnam)  Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007.
Theo đó, từ ngày 17/01/2014, chính thức xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2007 còn nợ không có khả năng thu hồi (bao gồm cả khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh phải nộp trước ngày 01/07/2007 nhưng phát hiện, ấn định thu sau ngày 01/07/2007) cho hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ và đã ngừng kinh doanh; các doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phẩn và có khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc khi doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần...

Tiền thuế, tiền phạt được xóa bao gồm: Thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế...

Thông tư quy định, quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt được thông báo công khai tại UBND xã, phường, thị trấn đã xác nhận tại danh sách đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với hộ gia đình, cá nhân và được đăng công khai trên website của cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị xóa nợ đối với các trường hợp còn lại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2014. 
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục