Giảng viên giáo dục nghề nghiệp có hệ số lương cao nhất đến 8,0

Ngày 12/8/2019 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Cụ thể, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được xếp lương như sau:

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Hạng I) mã số V.09.02.01

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) mã số V.09.02.02

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) mã số V.09.02.03

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) mã số V.09.02.04

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

bảng lương của giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Hướng dẫn xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, mã số V.09.02.05

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số V.09.02.06

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.07

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III mã số V.09.02.08

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số V.09.02.09

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/9/2019.


Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục