Xây dựng và ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trường

Xây dựng và ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trườngNgày 22/2, Thủ tướng đã ký Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường. Theo quyết định này, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng, tăng cường năng lực cho các cơ quan tuyên truyền môi trường ở các cấp. Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng giáo dục truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó với môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường .

 

Chương trình hành động cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý môi trường tại khu vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. y dựng và áp dụng các tiêu chí môi trường trong bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tiếp tục thể chế hoá việc áp dụng công cụ kinh tế; nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thu và sử dụng các loại phí, lệ phí bảo vệ môi trường theo danh mục đính kèm Pháp lệnh phí và lệ phí; khẩn trương xây dựng Luật Thuế bảo vệ môi trường.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu hình thành mục chi ngân sách Nhà nước riêng cho các hoạt động sự nghiệp môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện để đến năm 2006 bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho mục chi các hoạt động sự nghiệp môi trường và bảo đảm tăng dần hàng năm theo tốc độ tăng trưởng kinh tế.  Đa dạng hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân. Cụ thể, Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ trong Quý III/2005 Nghị định quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển.

 

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp để bảo đảm đến năm 2006 bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách Nhà nước cho mục chi các hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng dần hàng năm theo tốc độ tăng trưởng kinh tế, trình Chính phủ Đề án đa dạng hoá các nguồn lực tài chính đầu tư cho bảo vệ môi trường trong Quý III năm 2005. Bộ Công an được giao chủ trì nghiên cứu đề xuất phương án thành lập lực lượng cảnh sát môi trường, tăng cường chức năng, nhiệm vụ phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các Bộ khác, trong phạm vi chức nanưg, nhiệm vụ của mình cũng được giao các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chương trình hành động này.

 

(Lan Hương - Hà Nội Mới)

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày 23/2/2005, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu...

Loại bỏ để hiệu quả hơn

Loại bỏ để hiệu quả hơn

Loại bỏ để hiệu quả hơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Thủ tướng, trong đó đưa ra 11 nội dung cụ thể đề nghị cần loại bỏ trong Chỉ thị của Thủ tướng về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong việc tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.