Thủ tướng: Tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chống chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

Đồng thời, thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

xay dung va ban hanh che do tien luong moi
Thủ tướng: Tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới (Ảnh minh họa)


Theo đó, Chương trình này đưa ra một số giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý lao động, thời gian lao động như sau:

- Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm viên chức theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động hiệu quả và làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương.

- Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục