Tăng giảm font chữ:

Xây dựng từ chức trở thành nếp văn hóa của cán bộ

Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết này, sẽ đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ. Trong đó, xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc có lên, có xuống, có vào, có ra trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

Xây dựng từ chức trở thành nếp văn hóa của cán bộ

Theo Nghị quyết 26 về công tác cán bộ, sẽ xây dựng từ chức trở thành nếp văn hóa của cán bộ (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác. Xây dựng chính sách nhà ở theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình…

Đáng chú ý, Nghị quyết này còn đề cập đến việc tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền...

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Nghị quyết về công tác cán bộ