Xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen để xác định hài cốt liệt sĩ

(LuatVietnam) Đây là nội dung của Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013.
Cụ thể, Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2015, xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời, cũng đến năm 2015, tiến hành xác định bằng phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin), xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ…
Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Đề án là nâng cao năng lực của các cơ sở giám định gen. Cụ thể, đầu tư nâng cấp bảo đảm thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt 4000 mẫu/năm cho 01 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; 01 đơn vị thuộc Bộ Công an và 01 đơn vị thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là các giám định viên…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục