Trong năm 2022, dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định

Ngày 08/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Trong đó, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, Chính phủ dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật An ninh quốc gia.

- Luật Công chứng (sửa đổi).

- Luật Dầu khí (sửa đổi).

- Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi).

- Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

- Luật Dân số (thay thế Pháp lệnh Dân số).

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

- Luật Đất đai (sửa đổi).

- Luật Khoáng sản (sửa đổi).

- Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

xay dung, sua doi 15 luat, 41 nghi dinhTrong 2022, dự kiến xây dựng, sửa đổi 15 Luật, 41 Nghị định (Ảnh minh họa)


Cùng với đó, cũng trong năm 2022, dự kiến xây dựng, sửa đổi 41 Nghị định sau:

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp.

- Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

- Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Nghị định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 138/2020/NĐ-CP, Nghị định 159/2020/NĐ-CP, Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

- Nghị định quy định về hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định 53/2015/NĐ-CP và Nghị định 104/2020/NĐ-CP).

- Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019)…

Nếu gặp vướng mắc liên quan đến bài viết, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6199  để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục